ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání České Budějovice

Zápis výboru 2019.09.11

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání Akce byly zhodnoceny ve zářijovém Zpravodaji a Z+i. 2. Plán práce 2.pol.2019: 24.9.2019 Exkurze na stavbu D3 ve spolupráci s Unií mostařů – akce zajištěna, předsedu oblasti zastoupí Ing.R.Lukeš 26.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č. Budějovice Ing. Lanz 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: akce organizačně zajištěna a plně obsazena 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – akce zajištěna 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – akce zajištěna

Zápis výboru 2019.06.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 16.5.2019 Recyklace – Posuzování stavebních výrobků. 29.5.2019 Vodovodní přípojky a ztráty vody – organizovala ČSVH ve spolupráci s ČKAIT Akce proběhly, zhodnocení akcí bude ve zářijovém Zpravodaji a Z+i. 2. Plán práce: 19.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č. Budějovice Ing. Lanz 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: akce organizačně zajištěna a bude se realizovat po přihlášení dostatečného počtu účastníků.

Zápi výboru 2019.05.13

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 16. a 17.3.2019 Dřevostavby Volyně-seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. 25.4.2019 Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zák. o požár. ochraně, novinky v normách PBS - seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. Účast 31 AO. 2. PRESTA 10.ročník

Zápis výboru 2019.04.08

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 14.3.2019 Požadavky na výstavbu, BOZP na staveništi- semináře se zúčastnilo 29 AO. Účastníci obdrželi prezentaci v tištěné podobě. 2. Zhodnocení Shromáždění delegátů: Za oblast se zúčastnilo 10 zvolených delegátů, 1x omluvenka pro nemoc. Ing.Hladík a přítomní členové výboru (delegáti) zhodnotili v krátkosti průběh SD, Ing.Hladík byl zvolen předsedou návrhové komise, Usnesení SD je zveřejněno na webové stránce ČKAIT.

Zápis výboru 2019.03.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 21.2.2019 Společnost PEIKO - rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov - seminář se uskutečnil za účasti 15 autorizovaných osob. 2. CŽV 6. Běh: oblastní kancelář zajistila tisk Certifikátů odbornosti členům, kteří splnili podmínky projektu CŽV a zaslali Čestná prohlášení v termínu. Členům, kteří podmínky nesplnili, byla zaslána výzva k doplnění. Kancelář stále průběžně přijímá Čestná prohlášení, která se vyhodnotí hromadně koncem března.

Zápis výboru 2019.02.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání Ing. Hladík poděkoval členům výboru za pomoc při organizačním zajištění valné hromady. 2. Zhodnocení valné hromady 2019 Valná hromada se konala za účasti 161 autorizovaný osob a 16 čestných hostů. Byli zvoleni delegáti na SD a bylo přijato usnesení, které je zveřejněno na webové stránce ČKAIT: http://www.ckait.cz/sites/default/files/navrhova_komise-usneseni_0.pdf Usnesení VH bylo vyhodnoceno a zahrnuto do práce KK a plánu CŽV Dokumenty z VH byly v termínu odeslány do KK ČKAIT Praha.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2019

Oblastní kancelář České Budějovice
Usnesení VH - v příloze

Zápis výboru 2019.01.07

Oblastní kancelář České Budějovice
1. 1. Kontrola úkolů u minulého jednání Předseda informoval o ukončení VI. běhu CŽV. Kancelář přijímá od autorizovaných osob Čestná prohlášení, která budou členové výboru na svém příštím jednání vyhodnocovat. 2. Organizační zajištění valné hromady 2019 Výbor odsouhlasil výroční zprávu i prezentaci k VH. S Clarion Congress Hotelem předseda oblasti s tajemnicí projednali a odsouhlasili uspořádání sálu včetně techniky i občerstvení. Mandátovou komisi zajistí Ing. Jana Máchová. Tajemnice zašle členům, kteří zajišťují organizaci VH, příslušné podklady. 3. Různé

Zápis výboru 2018.12.03

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích + Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje – seminář pro malou účast odvolán. Prezentace zaslána na vyžádání. 29. a 30.11.2018 Defekty budov – akce proběhla úspěšně, zhodnocení bude ve Zpravodaji. 2. Informace z představenstva a jednání předsedů: na programu obou jednání bylo: - Příprava VH a SD - Plnění finančního plánu 2018 - Návrh plánu 2019 a rozpočet oblastí pro r. 2019 - Organizační záležitosti (řády Komory)

Zápis výboru 2018.1105

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 18.10.2018 Impregnace konstrukčního dřeva: účast 18 AO. 23.10.2018 Novela vodního zákona + vyhl. 183 ze dne 13.8.2018 MZE: účast 6 AO. 2. Plán práce CŽV a) rok 2018 15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích; Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje - seminář zajištěn 29. a 30.11.2018 Defekty budov -konference zajištěna 8.12.2018 Advent Nové Hrady: akce zajištěna, výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 100 Kč/AO. b) návrh plánu na 1.. pol. 2019 16.1.2019 Valná hromada OK ČKAIT