ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání České Budějovice

Zápis výboru 2017.04.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, účast 37 osob. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS), akce CŽV - 13.4.2017 Seminář BIM, zajišťuje IC ČKAIT, akce CŽV - 18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení, garant IDEA-RS, akce CŽV

Zápis výboru 2017.03.13

Oblastní kancelář České Budějovice
ntrola úkolů z minulých jednání: - 16.2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jejich dopady na projektování, účast 41 AO 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice Ke stávajícím, již odsouhlaseným akcím CŽV: - 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, akce CŽV - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS) akce CŽV - 13.4.2017 Seminář BIM, zajišťuje IC ČKAIT, akce CŽV

Zápis výboru 2017.02.16

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: Všechny úkoly roku 2016 byly splněny, valná hromada schválila Zprávu o činnosti za r.2016. 2. Zhodnocení valné hromady ČKAIT – předseda výboru poděkoval členům výboru, kteří se podíleli na organizačním zajištění, za hladký průběh jednání. Z hlediska následných povinností OK byly na KK zaslány: Zpráva členů DR ČKAIT, Zpráva o činnosti výboru oblasti Č. Budějovice za rok 2016, Usnesení z VH 2017, Zápis volební komise VH 2017, Zápis mandátní komise VH 2017. K plnění Usnesení:

Zápis výboru 2017.01.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 17.12.2016 Adventní setkání v Českém Krumlově. Akce se zúčastnilo 74 osob. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 16.2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jejich dopady na projektování, přednáší Ing. Roman Šubrt, garant OP ČSSI, akce CŽV - 24.2.2017 Ples stavbařů, garant SPS ČR - 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, akce CŽV - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS) akce CŽV

Zápis výboru 2016.12.05

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: - 10.11.2016 Technické normy v právních předpisech – účast 28 AO. - 24.-25.11.2016 Defekty budov 2016: ČKAIT zajistila 2 odborné referáty. - 25.11.2016 valná hromada Arch+Ing v Linci- za oblast se zúčastnili Ing. Fr. Hladík a Marie Hladíková. Ing. Hladík informoval o průběhu jednání. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice ROK 2016 - 17.12.2016 Adventní setkání v Českém Krumlově. Akce je zajištěna, je přihlášeno 74 osob.

Zápis výboru 2016.11.07

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 20.10.2016 Novela ZZVZ, účast 41 AO. 27.10.-30.10.2016 Stavby Ostravska – účast 31 osob 2. Plán práce do konce roku 2016: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 10.11.2016 Technické normy v právních předpisech - akce zajištěna, k dnešnímu dni přihlášeno 21 AO.

Zápis výboru 2016.10.07

Oblastní kancelář České Budějovice
Hlavním bodem jednání bylo sjednocení společných akcí a aktivit ČSSI a ČKAIT se zaměřením na program CŽV ČKAIT. 1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 20.9.2016 Diskusní odpoledne odborníků dopravního a mostního stavitelství ke stavbě části dálnice D3 a části stavby IV. Železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Ševětín. – semináře se zúčastnilo 38 AO. Výbor odsouhlasil finanční spoluúčast. 2. Plán práce do konce roku 2016: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 20.10.2016 Novela ZZVZ, akce zajištěna, organizační zajištění Ing. Jelínek ČSSI

Zápis výboru 2016.09.12

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 23.6.2016 Honoráře a standardy projektových prací, nedostatky PD – semináře se zúčastnilo 40 AO. 2. Plán práce na: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 16.9.2016 FOR Arch Praha + tunel Blanka – pro malý zájem akce zrušena. - 20.9.2016 Diskusní odpoledne odborníků dopravního a mostního stavitelství ke stavbě části dálnice D3 a části stavby IV. Železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Ševětín. Garant: Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s OK ČKAIT ČB. Výbor schvaluje zařazení akce do plánu CŽV.

Zápis výboru 2016.06.13

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 19.5.2016 Nový občanský zákoník ve stavebnictví, semináře se účastnilo 41 AO. 2. Informace z jednání předsedů oblastí a představenstva Skupinové pojištění členů ČKAIT – zájemci se mohou hlásit do 27.6.2016 Porota Ceny IK – pracuje ve stávajícím složení, naši členové Ing. Lukeš a Ing. Hronek jsou schváleni jako náhradníci Autorizační razítko – směrnice pro používání razítka z 11.2.2016 se doplňuje v článku 1. odst.1 o slova „která zajišťuje Komora“.

Zápis výboru 2016.05.09

Oblastní kancelář České Budějovice
Kontrola úkolů z minulých jednání: 21.4.2016 Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, semináře se účastnilo 27 AO.