ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání České Budějovice

Zápis výboru 2020.01.06

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých schůzí: Všechny úkoly roku 2019 byly splněny Autorizované osoby byly o všech odborných akcích informování prostřednictvím Z+i, oblastním Zpravodajem a e-mailovou poštou. 2. Příprava VH 15.1.2020: Výbor odsouhlasil výroční zprávu i prezentaci na VH. S Clarion Congress Hotelem tajemnice projednala a odsouhlasila uspořádání sálu včetně techniky a občerstvení. Tajemnice zašle všem členům, kteří zajišťují organizaci VH, příslušné podklady. Výbor souhlasí s kandidaturou Ing. Františka Hladíka do Představenstva. 3. Různé Předseda informoval o:

Zápis výboru 2019.12.02

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – účast 18 AO. 28.11.2019 Defekty budov 2019: spolupořadatel OK ČKAIT, 2. Plán práce 2.pol.2019: 12.12.2019 Adventní setkání – akce organizačně zajištěna. K dnešnímu dni přihlášeno 25 osob. 3. Návrh plánu práce 1.pol. 2020: 20.2.2020 Co je nutné pro úspěch BIM projektu – organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, z.s. Seminář je přihlášen do projektu CŽV. 26.2.-29.2.2020 Veletrh IBF Brno: organizuje IC ČKAIT,

Zápis výboru 2019.11.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – účast 14 AO. 2. Plán práce 2.pol.2019: 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – akce zajištěna, 28.11.2019 Defekty budov 2019: organizátor VŠTE, spoluorganizátor OK ČKAIT Č.Budějovice, 12.12.2019 Adventní setkání – akce zajištěna. Odsouhlasena dotace ve výši 100 Kč. 3. Návrh plánu práce 1.pol. 2020: 20.2.2020 Co je nutné pro úspěch BIM projektu – organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, z.s.,

Zápis 2019.10.11

Oblastní kancelář České Budějovice
Zápis ze společného jednání výborů ČKAIT a ČSSI 2019.10.11 v Týně nad Vltavou 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 24.9.2019 Exkurze na stavbu D3: se uskutečnil ve spolupráci s Unií mostařů účast 23 AO, 26.9.2019 Předpjaté betony: se uskutečnil ve spolupráci se SPŠ stavební ČB, účast 16 AO + cca 30 studentů 4. ročníku SPŠ stavební ČB, 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: se uskutečnil ve spolupráci s OP ČSSI ČB, účast 39 osob. 2. Plán práce 2.pol.2019: 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – akce zajištěna,

Zápis výboru 2019.09.11

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání Akce byly zhodnoceny ve zářijovém Zpravodaji a Z+i. 2. Plán práce 2.pol.2019: 24.9.2019 Exkurze na stavbu D3 ve spolupráci s Unií mostařů – akce zajištěna, předsedu oblasti zastoupí Ing.R.Lukeš 26.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č. Budějovice Ing. Lanz 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: akce organizačně zajištěna a plně obsazena 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – akce zajištěna 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – akce zajištěna

Zápis výboru 2019.06.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 16.5.2019 Recyklace – Posuzování stavebních výrobků. 29.5.2019 Vodovodní přípojky a ztráty vody – organizovala ČSVH ve spolupráci s ČKAIT Akce proběhly, zhodnocení akcí bude ve zářijovém Zpravodaji a Z+i. 2. Plán práce: 19.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č. Budějovice Ing. Lanz 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: akce organizačně zajištěna a bude se realizovat po přihlášení dostatečného počtu účastníků.

Zápi výboru 2019.05.13

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 16. a 17.3.2019 Dřevostavby Volyně-seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. 25.4.2019 Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zák. o požár. ochraně, novinky v normách PBS - seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. Účast 31 AO. 2. PRESTA 10.ročník

Zápis výboru 2019.04.08

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 14.3.2019 Požadavky na výstavbu, BOZP na staveništi- semináře se zúčastnilo 29 AO. Účastníci obdrželi prezentaci v tištěné podobě. 2. Zhodnocení Shromáždění delegátů: Za oblast se zúčastnilo 10 zvolených delegátů, 1x omluvenka pro nemoc. Ing.Hladík a přítomní členové výboru (delegáti) zhodnotili v krátkosti průběh SD, Ing.Hladík byl zvolen předsedou návrhové komise, Usnesení SD je zveřejněno na webové stránce ČKAIT.

Zápis výboru 2019.03.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 21.2.2019 Společnost PEIKO - rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov - seminář se uskutečnil za účasti 15 autorizovaných osob. 2. CŽV 6. Běh: oblastní kancelář zajistila tisk Certifikátů odbornosti členům, kteří splnili podmínky projektu CŽV a zaslali Čestná prohlášení v termínu. Členům, kteří podmínky nesplnili, byla zaslána výzva k doplnění. Kancelář stále průběžně přijímá Čestná prohlášení, která se vyhodnotí hromadně koncem března.

Zápis výboru 2019.02.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání Ing. Hladík poděkoval členům výboru za pomoc při organizačním zajištění valné hromady. 2. Zhodnocení valné hromady 2019 Valná hromada se konala za účasti 161 autorizovaný osob a 16 čestných hostů. Byli zvoleni delegáti na SD a bylo přijato usnesení, které je zveřejněno na webové stránce ČKAIT: http://www.ckait.cz/sites/default/files/navrhova_komise-usneseni_0.pdf Usnesení VH bylo vyhodnoceno a zahrnuto do práce KK a plánu CŽV Dokumenty z VH byly v termínu odeslány do KK ČKAIT Praha.