ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání České Budějovice

Zápis výboru 2018.1105

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 18.10.2018 Impregnace konstrukčního dřeva: účast 18 AO. 23.10.2018 Novela vodního zákona + vyhl. 183 ze dne 13.8.2018 MZE: účast 6 AO. 2. Plán práce CŽV a) rok 2018 15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích; Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje - seminář zajištěn 29. a 30.11.2018 Defekty budov -konference zajištěna 8.12.2018 Advent Nové Hrady: akce zajištěna, výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 100 Kč/AO. b) návrh plánu na 1.. pol. 2019 16.1.2019 Valná hromada OK ČKAIT

Zápis výboru 2018.10.12

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 12.9.2018 Stavařský pohár v pétanque – turnaj se konal jako upoutávka na 10. ročník PRESA jižní Čechy. 13.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. Účast 27 AO. 19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou. Účast 57 osob. 20.9.2018 Nový SZ + navazující vyhlášky + standardy činností ČKAIT:, přednášeli Ing. Věra Třísková JČKÚ, Ing. Pavel Štěpán ČKAIT. Účast 82 AO. 28.-30.9.2018 Pasivní domy jižní Moravy: Účast 29 osob. 2. Plán práce CŽV a) rok 2018

Zápis výboru 2018.06.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 17.5.2018 Nové technologie systémů ETICS: účast 16 AO. 22.5.2018 Malé čistírny odpadních vod- seminář organizovaný ve spolupráci s ČSVH, účast 24 AO. 2. Informace z jednání předsedů oblastí: dne 30.5.2018 v KK ČKAIT v Praze. Předseda shrnul jednotlivé body a úkoly vyplývající pro oblast (podrobnosti viz zápis z této porady). 3. Plán práce a) rok 2018 6.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. 19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou – konference organizovaná ČSVH ve spolupráci s oblastní kanceláři ČKAIT ČB

Zápis výboru 2018.04.09

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 22.3.2018 Soutěž SPŠ stavebních škol na SPŠ stavební České Budějovice – účast Ing. Hronek, předseda poroty, Ing. Hladík organizační zajištění. Podrobnosti ve Zpravodaji č.3. 28. a 29.3.2018 Dřevostavby Volyně: oblastní kancelář jako spolupořadatel zajistila 3 referáty (Ing. Šubrt, Ing. Němec, HZS Ing. Brabec). Ing. Hladík předal RNDr. Homolkovi Pamětní minci s poděkováním za dlouholetou spolupráci v rámci zajištění CŽV členů ČKAIT. Zpravodaj č.2: zveřejněn na webové stránce ČKAIT a zaslán e-mailem AO v oblasti.

Zápi výboru 2018.03.05

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání - 15.2.2018 Novela stavebního zákona: seminář se uskutečnil za účasti 80 AO. - Představenstvo schválilo návrh na udělení čestného členství pro Ing. Bohumila Kujala. 2. Organizační zajištění shromáždění delegátů – delegáti obdrželi pozvánky na jednání SD dne 24.3.2018 v Praze a byla domluvena organizace dopravy delegátů, výbor souhlasí s použitím AUV 3. Plán práce 8.3.2018 Vodohospodářské stavby: seminář zajištěn – garant ČSVH, Ing. Melounová

Zápis výboru 2018.02.05

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání VH 2018 splněno 2. Volba místopředsedy: Ing. František Konečný přijal kandidaturu na místopředsedu oblasti a byl zvolen všemi členy výboru. 3. Zhodnocení valné hromady 2018

Zápis výboru 2018.01.17

Oblastní kancelář České Budějovice
Volba předsedy oblasti - viz příloha

Valná hromada 2018 - Usnesení

Oblastní kancelář České Budějovice
Usnesení z VH 2018 - viz příloha

Zápis výboru 2018.01.08

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Organizační zajištění VH 2018 Dne 17.1.2018 od 14:00-17:00 hod, v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Valná hromada je volební. Výbor na svém jednání: - Projednal jednotlivé body programu VH - Projednal a dopřesnil občerstvení - Zpřipomínkoval návrh prezentace valné hromady. 2. Výroční zpráva - výbor projednal návrh Zprávy o činnosti za rok 2017, Zprávy o činnosti za volební období 2015-2017 a Návrh činnosti na rok 2018. 3. Různé Ples stavbařů – 23.2.2018 v KD Metropol České Budějovice, účast Ing. Stráská, Ing. Hodina Rozpočet oblasti na r.2017 –čerpání je v limitu.

Zápis výboru 2017.12.04

Oblastní kancelář České Budějovice
V úvodu omluvil místopředseda oblasti Ing. Fr. Konečný předsedu Ing. Fr. Hladíka a ujal se vedení dnešního jednání. 1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 9.11.2017 – Energetická náročnost budov , akce se zúčastnilo 34 AO. 23.-24.11.2017 Defekty budov 2017 - konference úspěšně proběhla, příspěvky za ČKAIT přednesli Ing. Honzík-AO a kpt. Ing. Jaromír Horálek – HZS. 7.12.2017 - Adventní setkání v Borovanech – akce zajištěna. Přihlášeno 45 osob. 2. Organizační zajištění VH 2018 Dne 17.1.2018 od 14:00-17:00 hod, v Clarion Congress Hotelu České Budějovice.