ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání České Budějovice

Zápis výboru 2017.12.04

Oblastní kancelář České Budějovice
V úvodu omluvil místopředseda oblasti Ing. Fr. Konečný předsedu Ing. Fr. Hladíka a ujal se vedení dnešního jednání. 1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 9.11.2017 – Energetická náročnost budov , akce se zúčastnilo 34 AO. 23.-24.11.2017 Defekty budov 2017 - konference úspěšně proběhla, příspěvky za ČKAIT přednesli Ing. Honzík-AO a kpt. Ing. Jaromír Horálek – HZS. 7.12.2017 - Adventní setkání v Borovanech – akce zajištěna. Přihlášeno 45 osob. 2. Organizační zajištění VH 2018 Dne 17.1.2018 od 14:00-17:00 hod, v Clarion Congress Hotelu České Budějovice.

Zápis výboru 2017.11.06

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: Předseda Ing. Hladík a tajemnice Kovalovská předložili výboru k diskuzi návrh činnosti na rok 2018 a zprávu o činnosti za volební období 2015-2017. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice 9.11.2017 – Energetická náročnost budov , organizuje IC ČKAIT, akce zajištěna 23.-24.11.2017 Defekty budov 2017, příspěvky Otvory v panelových domech (Ing. Honzík-AO) a Požáry RD s vazbou na teplovzdušné vytápění objektů (kpt.Ing. Jaromír Horálek – HZS) zajištěny.

Zápis výboru 2017.10.12

Oblastní kancelář České Budějovice
Výjezdní zasedání výboru OK ČKAIT se konalo společně s OP ČSSI za účelem upřesnění práce oblasti ČKAIT ve vztahu na CŽV a spolupráce s OP ČSSI. Součástí byla i odborná exkurze na stavby přihlášené do soutěže PRESTA v oblasti Vimperk. Odborný výklad zajistil Ing. Ivan Štětina. 1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 21.9.2017 - GRECO pojišťovna + Wavin Ekoplastik: Účast 18 osob. 28.-30.9.2017- Stavby a historie -exkurze úspěšně proběhla. Ing. Hladík poděkoval organizátorům Ing.Maškovi a K.Kovalovské za zorganizování, Zhodnocení ve Zpravodaji. Účast 25 osob.

Zápis výboru 2017.06.12

Oblastní kancelář České Budějovice
Kontrola úkolů z minulých jednání: 18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení, účast 11 AO 8.6.2017 Diskuzní odpoledne na D3 – 2. pokračování se zaměřením na mostní stavby.

Zápis výboru 2017.05.15

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, akce proběhla, zhodnocení ve Zpravodaji 13.4.2017 Seminář BIM, účast 15 AO, akce proběhla, zhodnocení ve Zpravodaji 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení, akce zajištěna

Zápis výboru 2017.04.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, účast 37 osob. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS), akce CŽV - 13.4.2017 Seminář BIM, zajišťuje IC ČKAIT, akce CŽV - 18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení, garant IDEA-RS, akce CŽV

Zápis výboru 2017.03.13

Oblastní kancelář České Budějovice
ntrola úkolů z minulých jednání: - 16.2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jejich dopady na projektování, účast 41 AO 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice Ke stávajícím, již odsouhlaseným akcím CŽV: - 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, akce CŽV - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS) akce CŽV - 13.4.2017 Seminář BIM, zajišťuje IC ČKAIT, akce CŽV

Zápis výboru 2017.02.16

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: Všechny úkoly roku 2016 byly splněny, valná hromada schválila Zprávu o činnosti za r.2016. 2. Zhodnocení valné hromady ČKAIT – předseda výboru poděkoval členům výboru, kteří se podíleli na organizačním zajištění, za hladký průběh jednání. Z hlediska následných povinností OK byly na KK zaslány: Zpráva členů DR ČKAIT, Zpráva o činnosti výboru oblasti Č. Budějovice za rok 2016, Usnesení z VH 2017, Zápis volební komise VH 2017, Zápis mandátní komise VH 2017. K plnění Usnesení:

Zápis výboru 2017.01.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 17.12.2016 Adventní setkání v Českém Krumlově. Akce se zúčastnilo 74 osob. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 16.2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jejich dopady na projektování, přednáší Ing. Roman Šubrt, garant OP ČSSI, akce CŽV - 24.2.2017 Ples stavbařů, garant SPS ČR - 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, akce CŽV - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS) akce CŽV

Zápis výboru 2016.12.05

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: - 10.11.2016 Technické normy v právních předpisech – účast 28 AO. - 24.-25.11.2016 Defekty budov 2016: ČKAIT zajistila 2 odborné referáty. - 25.11.2016 valná hromada Arch+Ing v Linci- za oblast se zúčastnili Ing. Fr. Hladík a Marie Hladíková. Ing. Hladík informoval o průběhu jednání. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice ROK 2016 - 17.12.2016 Adventní setkání v Českém Krumlově. Akce je zajištěna, je přihlášeno 74 osob.