ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Plzeň

Zápis z jednání OV Plzeň 21. 9. 2015

Oblastní kancelář Plzeň
Výbor oblasti projednal a schválil následující skutečnosti: Příprava valné hromady 2016 – 14. 1. 2016, čtvrtek Měšťanská beseda Organizace: termín: 14. 1. 2016, čtvrtek pozvání hostů: Ing. Vejvara, Ing. Špalek Podrobnější příprava na říjnové a listopadové schůzi. Žádosti vyřízení dle podkladů Vzdělávání 2015 6.10 – Energetická náročnost budov 20.10. - Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (Praha)

Valná hromada ČKAIT Plzeň 2014 - Výroční zpráva za rok 2013

Oblastní kancelář Plzeň
Dne 16. ledna 2014 proběhla v Měšťanské besedě v Plzni Valná hromada oblasti Plzeň. Zde předkládáme k nahlédnutí Výroční zprávu za rok 2013 včetně Usnesení z Valné hromady 2014, včetně navržených delegátů za oblast Plzeň pro Shromáždění delegátů 2014 v Praze a jejich náhradníků a včetně Plánu činnosti pobočky ČKAIT Plzeň pro rok 2014.

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň ze dne 15. 10. 2012

Oblastní kancelář Plzeň
Výbor oblasti projednal a schválil následující skutečnosti: 1. Příprava valné hromady 2013¨- Termín : 10. 1. 2013 Měšťanská beseda Organizace: vedení schůze Ing. Špalek zpráva o činnosti Ing. Vejvara ostatní dokumenty členové výboru pozvání hostů Ing. Vejvara, Ing. Brada, Ing. Špalek Podrobnější příprava na listopadové schůzi. 2. Vzdělávání 2013 Příprava témat: 01 Weber 02 Porotherm/Heluz 03 Ing. Blovský (sanace) 04 Betosan-zesílení uhlíkovou výztuží 05 En.zákon 06 Elektro téma / maxit omítky Témata upřesní předseda a místopředseda do konce října.

Zápis z jednání oblastního výboru OK ČKAIT Plzeň dne 12.6.2012

Oblastní kancelář Plzeň
Jednání výboru pobočky CKAIT Plzeň dne 12. 6. 2012 Výbor oblasti projednal a schválil následující body a témata: 1/ Informace předsedy - slavnostní shromáždění k 20. výročí ČKAIT v Betlémské kapli – účast: pozvaní členové za OK 2/ O průběhu soutěže Stavba roku ČKAIT 2011 informoval předseda Předány diplomy nominovaným Diplomy ze CKAIT v Praze přivezl předseda OK 23.5.2012 3/ Slavnostního vyřazení absolventů SPŠ stavební se 15.6. 2012 ve 16 hodin účastní předseda OK.

Zápis z jednání oblastního výboru OK ČKAIT Plzeň dne 14.5.2012

Oblastní kancelář Plzeň
Jednání výboru pobočky CKAIT Plzeň dne 14. 5. 2012 Výbor oblasti projednal a schválil následující body a témata: 1/ Slavnostní shromáždění k 20. výročí ČKAIT v Betlémské kapli – pozvaní členové se účastní za OK 2/ Stavba roku 2011 – zajišťuje předseda OK vč. účasti 24. 5., pozvání našich členů k předání diplomů na slavnostním večeru zajistí OK – viz pod 3/ O průběhu soutěže Stavba roku CKAIT 2011 informoval předseda Celkem přihlášeno 4 práce, nominace 3: Územní studie Belánka

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 27.3.2012

Oblastní kancelář Plzeň
Výbor oblasti projednal a schválil následující body a témata: 1/ Hodnocení SD 2012 – provedl předseda, průběh a zajištění účasti bez připomínek, slabá odborná a interní diskuse na SD 2/ Proběhla uzávěrka dohod se členy za činnost v 1. čtvrtletí 2012. U všech včetně Ing. Honzíka se jednalo o přípravu VH 2012 a práce výboru v 1. čtvrtletí. 3/ O průběhu soutěže Stavba roku 2011 informoval předseda, který je členem komise Uzávěrka soutěže je do 10.4. 2012, schůzka komise 4.4., vyhlášení 24.5.2012 4/ Stavba roku – cena CKAIT

Zápis z jednání OV ČKAIT Plzeň ze dne 13.3.2012

Oblastní kancelář Plzeň
1. Příprava na SD 2012 2. Shromáždění delegátů a zajištění dopravy na SD 2012 3. Diskuzní příspěvek na SD 2012 - stav práce autorizovaných osob a základní problémy v přípravě a realizaci investic 4. Řešení nových žádostí o autorizace 5. Příprava dohod o činnosti pro členy OV Plzeň 6. Informace předsedy OK o připravované soutěži pro studenty SŠ a VŠ

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 14.2.2012

Oblastní kancelář Plzeň
Členové výboru oblasti projednali a schválili na jednání následující: 1/ Stavba roku Plz. kraje – informace předsedy do 20.3., 4.4. porota, 24.5. galavečer s vyhlášením 2/ Stavba roku – Cena ČKAIT – odevzdání do 10.4. 2012, možné nominace prověří členové výboru a osloví autory projektů nebo staveb - náměty: tribuna Štruncovy sady, dopravní stavby-přivaděče 3/ Vystoupení na SD - připravuje předseda oblasti k následujícím tématům: -výběrová řízení a zadávací dokumentace k nim včetně neveřejných zakázek -prováděcí projekty a potřeby stavby -standardy a později honorářový řád

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 24.1.2012

Oblastní kancelář Plzeň
Výbor oblasti projednal a schválil následující body a témata: 1. Výbor a kancelář - základní úkoly - evidence, kontakt se členy a státními orgány - vzdělávání členů - žádosti o členství - informace 2. Hodnocení schůze Valné hromady - usnesení 3. Volba předsedy a místopředsedy - předseda: Ing. Luděk Vejvara - místopředseda: Ing. Miroslav Brada 4. Shromáždění delegátů - 19. 3. 2012 v Praze, kandidáti dle seznamu z VH 5. Diskusní příspěvky z VH 2012 - Ing. Sýkora, Ing. Vejvara, Ing. Postřihač, Ing. Jelínek

Zápis z jednání oblastního výboru ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
1/ Ing. Honzík informoval o jednání předsedů 10.11.2011. 2/ Do 21.11.2011 nahlásit: - čestné členy: Ing. Honzík - medaile: Ing. Klíma, Ing. Špalek, Ing. Bureš, Ing. Brada. 3/ Volby na Valné hromadě ČKAIT - výbor pobočky - kandidáti do dozorčí komise: Ing. Bureš, Ing. Voldřich, Ing. Klíma, Ing. Pivovar 4/ 20 let ČKAIT – slavnostní zasedání 24.5.2012 v Betlémské kapli v Praze 5/ Křest knihy „Dynamika ve stavební praxi“ 29.11.2011 – účast dohodne Ing.V. Honzík a Ing. L. Vejvara 6/ Volby na valné hromadě ČKAIT budou probíhat do přestávky.