ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Ústí nad Labem

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 17.1.2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 17.1.2017 je připojen v příloze.

Zápis a usnesení z VH 2017 OK ČKAIT Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z valné hromady a usnesení z valné hromady 2017 OK ČKAIT Ústí nad Labem je připojen v příloze.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí n.L. ze dne 6.12.2016

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem konaného dne 6.12.2016 je připojen v příloze.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí n.L. ze dne 22.9.2016

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru, uskutečněného dne 22.9.2016 je uveden v příloze.

Zápis z jednání výboru OK Ústí n.L. dne 22.6.2016

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Kontrola úkolů ze zápisu ze dne 27.4.2016, Ing. Mandík podal informaci z výjezdního zasedání P ČKAIT 27.-28.5. 2016, informoval o stavu přípravy soutěže Stavba Ústeckého kraje 2015, byl připomenut letošní 33.ročník mezinárodní konference Polní geotechnické metody v termínu 8.-9.9.2016.

Zápis z jednání výboru OK Ústí n.L. dne 27.4.2016

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Výbor se sešel na základě pozvánky, proběhla kontrola úkolů z minulého zápisu, příprava odborných akcí na 2.pololetí 2016, maturity 2016, možnost výstavy 150 let SIA.

Zápis z jednání výboru OK Ústí n.L. dne 1.3.2016

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Výbor se sešel k vyhodnocení valné hromady a k následné korespondenci kolem jejího průběhu.

Usnesení a zápis z VHO Ústí n.L. 2016

Oblastní kancelář Ústí nad Labem

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí n. L. ze dne 21.10.2015

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Z Á P I S z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem konaného dne 21.října 2015 v zasedací místnosti OK ČKAIT, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem Originál prezenční listiny je uložen v OK ČKAIT Ústí n.L.. Jednání řídil Ing. Martin Mandík, předseda výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, podle rozeslané pozvánky. Kontrola zápisu z jednání výboru ze dne 20.4.2015 Zápis z jednání výboru byl rozeslán všem členům výboru a stálým hostům jednání. Nebyly doručeny žádné připomínky k zápisu. K bodu 3. Zápisu – způsob projednání dílčí novely Řádů ČKAIT.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí n. L. ze dne 20.4.2015

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Z Á P I S z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem konaného dne 20.dubna 2015 v zasedací místnosti OK ČKAIT, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem Jednání řídil předseda výboru Ing. Martin Mandík dle rozeslané pozvánky. Kontrola zápisu z jednání výboru ze dne 23.10.2014 Zápis z jednání výboru byl rozeslán všem členům výboru a stálým hostům jednání výboru. Nebyly doručeny žádné připomínky k zápisu. Během valné hromady OK ČKAIT Ústí n.L. dne 12.1. 2015 proběhlo mimořádné jednání nově zvoleného výboru OK. Jediným předmětem jednání byla volba předsedy a místopředsedy výboru.