ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Jihlava

Zápis ze zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 25.4.2017 v Jihlavě.

Oblastní kancelář Jihlava
V úterý 25.4.2017 proběhlo zasedání členů výboru OK ČKAIT Jihlava. Jednání se zabývalo především přípravou odborných akcí - seminářů a exkurzí. S přípravou Stavby Vysočina seznámil přítomné manažer SPS p. Pertl. Podrobný zápis z jednání najdete v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 31.1.2017.

Oblastní kancelář Jihlava
V úterý 31.1.2017 proběhla schůze výboru oblasti Jihlava. Na svém zasedání zhodnotila Valnou hromadu 2017, dále se členové zabývali přípravou odborných akcí. Byly určeny termíny odborné exkurze na Ostravsko a termín konání konference v Havl.Brodě. Podrobný zápis najdete v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 29.11.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 29.11.2016 se konalo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Na programu jednání byla hlavně příprava VHO 2017 a program činnosti na r.2017. Podrobný zápis najdete v příloze.

Zápis ze zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 18.10.2016 v Třebíči.

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 18.10.2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava na radnici v Třebíči. V první části jednání se členové výboru zabývali hodnocením odborných akcí a přípravou seminářů a exkurzí na rok 2017. V druhé části se sešli členové výboru se zástupci SÚ Třebíč, HZS, KHS a členy ČKAIT na Třebíčsku. Podrobný zápis z jednání najdete v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 7.9.2016 se uskutečnilo zasedání výboru OK Jihlava. Členové vzali na vědomí žádosti o příspěvky na odborné exkurze, zabývali se přípravou seminářů na rok 2017. Byl změněn termín společného jednání členů výboru a autorizovaných osob v okrese Třebíč - nový termín 18.10.2016 v prostorách radnice v Třebíči. Podrobný program jednání naleznete v příloze.

Zápis z jednání výboru dne 12.5.2016 v Jihlavě.

Oblastní kancelář Jihlava
Výbor oblasti Jihlava se na svém zasedání dne 12.5.2016 zabýval přípravou odborných seminářů a exkurzí. Pro malý zájem členů byla zrušena exkurze do Holandska, semináře ve II.pololetí 2016 jsou zajištěny, pozvánky budou zaslány členům e-mailem a zveřejněny na webu. Dále se výbor zabýval přípravou vyhodnocení soutěže Stavba Vysočiny. Podrobný zápis z jednání najdete níže. Přítomni: Ing. Vaverka, Bc. Honzárek, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší, Ing. Lorencová, Ing. Vavřínková, Ing. Langmajer Hosté: p. Pertl

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 9.3.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 9.3.2016 proběhlo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Na svém jednání se řešila hlavně příprava odborných akcí - semináře, exkurze na oblasti Jihlava. Dále se členové výboru seznámili s přípravou Stavby Vysočina - zprávu podal host p. Pertl. Podrobný zápis z jednání následuje. Přítomni: Ing. Vaverka, Ing. Hořejší, Bc. Honzárek, Ing. Vavřínková, Ing. Lorencová Omluven: Ing. Pohanka, Ing. Langmajer Host: p. Pertl - SPS

Zápis ze zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 20.1.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 20.1.2016 se konalo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Členové výboru zhodnotili Valnou hromadu, zabývali se přípravou seminářů a odborných exkurzí v r. 2016 a zkontrolovali zaslané formuláře od AO k vykázání účasti na CŽV. Podrobný zápis najdete v příloze.

Zápis z jednání výboru oblasti dne 14.12.2015.

Oblastní kancelář Jihlava
V pondělí dne 14.12.2015 se uskutečnilo poslední zasedání výboru oblasti Jihlava v r. 2015. Na svém zasedání se výbor zabýval především přípravou VHO, která se uskuteční ve středu 6.1.2016 od 15.00 hod. v Gotické síni Radnice Jihlava. Pozvánky byly zaslány e-mailem, autorizované osoby bez emailu obdrželi pozvánku poštou s osobním dopisem předsedy oblasti Ing. Vaverky s informacemi o činnosti OK Jihlava. Podrobný záznam z jednání najdete níže. Přítomni: Ing.Vaverka,p.Honzárek,Ing.Langmajer,Ing.Pohanka,Ing.Lorencová,Ing.Vavřínková Omluven: Ing.Hořejší

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 4.11.2015 v Jihlavě.

Oblastní kancelář Jihlava
Na svém zasedání ve středu dne 4.11.2015 se výbor oblasti zabýval především přípravou VHO 2016. Také zhodnotil účast a úroveň seminářů, které uskutečnila OK Jihlava v roce 2015. Podrobnosti najdete níže. Přítomni: Ing. Vaverka, p. Honzárek, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší, Ing. Langmajer. Ing. Vavřínková,Ing. Lorencová