ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Zlín

Zápis z výboru

Oblastní kancelář Zlín
Zápis z výboru ze dne 6. 6. 2016 připojen v příloze.

Zápis z jednání výboru

Oblastní kancelář Zlín
Termín: 15. 2. 2016 Pozváni: Ing. Alster, Ing. Banotová, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Smola, Ing. Starý Hosté: Ing. Mitrenga, Ing. Valkovič Přítomni: dle prezenční listiny Program: Zhodnocení valné hromady Ekonomické záležitosti Shromáždění delegátů Témata celoživotního vzdělávání Zprávy z představenstva Různé

Zápis ze zasedání výboru ČKAIT oblast Zlín 23. 2. 2015

Oblastní kancelář Zlín
Zahájení: 15:00 hodin Ukončení: 17:00 hodin Pozváni: Ing. Alster, Ing. Banotová, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Sigmund, Ing. Smola, Ing. Starý Hosté: Ing. Balák, Ing. Kavan, Ing. Mitrenga, Ing. Ševela, Ing. Valkovič Přítomni: dle prezenční listiny Program: Zhodnocení valné hromady Zprávy z představenstva Různé Hodnocení valné hromady oblasti konané dne 28. 1. 2015 Účast autorizovaných osob průměrná, účast politické reprezentace a zástupců správních orgánů, dobrá. Sál vyhovoval pořádání akce tohoto druhu.

Jednání výboru oblasti Zlín - 8. 12. 2014

Oblastní kancelář Zlín
Zahájení: 15.00 hodin Ukončení: 18.00 hodin Pozváni: Ing.Alster, Ing.Bártek, Ing.Chytil, Ing.Matúš, Ing.Mitrenga, Ing.Sigmund, Ing.Smola, Ing.Starý, Ing.Valkovič Přítomni: dle prezenční listiny Program: Zahájení Zprávy z představenstva Zpráve ze zasedání předsedů výborů Zprávy ze zasedání tajemníků Příprava valné hromady Různé

Výroční zpráva o činnosti v roce 2012

Oblastní kancelář Zlín
Výroční zprávu o činnosti oblasti Zlín v roce 2012 podává výbor oblasti, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Matúšem. Předkládaná výroční zpráva podává přehled o činnostech v roce 2012, které navazovaly na činnosti z minulého období a byly doplněny úkoly uloženými valnou hromadou v roce 2012, Shromážděním delegátů ze dne 17. března 2012 a představenstvem ČKAIT v průběhu roku 2012. Rokem 2012 jsme si připomněli 20. výročí znovuobnovení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Plán činnosti na rok 2013

Oblastní kancelář Zlín
V rámci Programu celoživotního vzdělávání členů komory volit témata, která by směrovala zejména k: postavení stavbyvedoucího v procesu výstavby; novým trendům ve stavebnictví. Rozšíření spolupráce se středními odbornými školami formou: seznámení studentů s akcemi Komory; aktivní účasti na hodnocení studentských prací v rámci soutěže „Stavba roku Zlínského kraje“. Aktivní spolupráce:

Usnesení valné hromady

Oblastní kancelář Zlín
USNESENÍ valné hromady ČKAIT – oblast Zlín, konané dne 23.1.2013 Valná hromada schvaluje: zprávu o činnosti ČKAIT oblast Zlín za rok 2012 plán činnosti ČKAIT oblast Zlín na rok 2013 výsledky voleb delegátů pro Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze dne 16. 3. 2012, včetně náhradníků. Valná hromada bere na vědomí: informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka zprávu dozorčí rady za rok 2012.

Zasedání výboru

Oblastní kancelář Zlín
Termín: 3. 12. 2012 Přítomni členové výboru oblasti Zlín dle prezenční listiny 1. Zprávy z představenstva Počet autorizovaných osob k 21.11.2012 : 29.190, z toho v oblasti Zlín 1.355 osob. Ekonomický blok: plnění rozpočtu ČKAIT k 30. 10. 2012: plněno na 69% Valné hromady 2013: termíny VH jednotlivých oblastí budou uvedeny v časopise Z+i. Každý účastník VH obdrží DVD Profesis. Na valných hromadách se doporučuje prezentovat 20 let ČKAIT. Na oblasti budou pro potřeby autorizovaných osob zasílány odborné časopisy podle jednotlivých profesí.

Zasedání výboru dne 4. 6. 2012

Oblastní kancelář Zlín
Zápis ze zasedání výboru dne 4. 6. 2012.  Stav autorizací k 23. 5. 2012 – celkem autorizováno 28.868 osob, z toho v oblasti Zlín 1.343.  Termín VH oblasti Zlín stanoven na středu 23. 1. 2013

Zasedání výboru 23. 4. 2012

Oblastní kancelář Zlín
Zápis ze zasedání výboru ČKAIT oblast Zlín 23. dubna 2012 Příítomni: Ing. Alster, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Mitrenga, Ing. Sigmund, Ing. Smola, Ing. Valkovič Omluveni: Ing. Bártek, Ing. Starý Průběh zasedání výboru: • Zprávy z představenstva  Stav autorizací k 11. 4. 2012 – celkem autorizováno 28.808 osob, z toho v oblasti Zlín 1.349.  Výsledky hospodaření oblasti k 31. 3. 2012 – čerpání rozpočtu 23%  Jednateli informačního centra ČKAIT byli zvoleni Mgr. Táborský a Ing. Zídek