ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2019

Datum a začátek jednání: 30. března 2019 v 9.30 hod. Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2019 Prezentováno 186 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2018

Datum a začátek jednání: 24. března 2018 v 9.30 hod. Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2018 Prezentováno 182 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2017

Datum a začátek jednání: 25 března 2017 v 9.30 hod. Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2017 Prezentováno 193 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha. Shromáždění delegátů zvolilo členy do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady (viz zápis volební komise). Originály zápisů jsou uloženy v kanceláři Komory ČKAIT Praha. Shromáždění delegátů schvaluje:

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2016

Datum a začátek jednání: 19. března 2016 v 9.30 hod. Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2016 Prezentováno 187 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2015

Kancelář Komory
Datum a začátek jednání: 21. března 2015 v 9.30 hod. Místo konání: Velký sál Národního domu na Smíchově, Náměstí 14. října 82/16, Praha 5 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2015 Prezentováno 188 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha. Shromáždění delegátů

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2014

Kancelář Komory
Datum a začátek jednání: 29. března 2014 v 9.30 hod. Místo konání: Velký sál Národního domu na Smíchově, Náměstí 14. října 82/16, Praha 5 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2014 Přítomni: 192 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2013

Kancelář Komory
Datum a začátek jednání: 16. března 2013 v 9.30 hod. Místo konání: Velký sál Národního domu na Smíchově, náměstí 14. října 82/16, Praha 5 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami z 25. 2. 2013 Přítomni: 179 delegátů z 200 pozvaných (viz prezenční listiny uložené v KK ČKAIT Praha) Shromáždění delegátů schvaluje: Výroční zprávu ČKAIT za rok 2012, tištěnou jako součást materiálů (viz příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů 2013 a doplněnou vystoupením předsedy ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2012

Kancelář Komory
Datum a začátek jednání: 17. března 2012 v 9.00 hod. Místo konání: Majakovského sál, Národní dům Královské Vinohrady, Náměstí Míru č. p. 9 Praha 2 Přítomni: (viz prezenční listiny) – originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha Shromáždění delegátů schvaluje: Výroční zprávu ČKAIT za rok 2011, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2011

Kancelář Komory
Datum a začátek jednání: 19.března 2011 v 9.00 hod. Místo konání: Majakovského sál, Národní dům Královské Vinohrady, Náměstí Míru č.p.9 Praha 2 Přítomni: ( viz prezenční listiny)- originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT r. 2010

Kancelář Komory
Datum a začátek jednání: 20.března 2010 v 9.00 hod. Místo konání: Majakovského sál,Národní dům Královské Vinohrady,Náměstí Míru č.p.9, Praha 2 Přítomni: (viz prezenční listiny) - originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha Shromáždění delegátů schvaluje: Výroční zprávu ČKAIT za rok 2009,tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů(dále jen SD) a doplněnou předsedou ČKAIT ing.Pavlem Křečkem.