ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zpráva o činnosti StS ČKAIT v roce 2019

Kancelář Komory
Stavovský soud jednal a rozhodoval  v souladu s §10 organizačního řádu ČKAIT prostřednictvím svých dvou disciplinárních senátů v Praze a Brně. Převzetím  žalobních  návrhů dozorčí rady ČKAIT bylo zahajováno disciplinární řízení s obviněnými autorizovanými osobami, které porušily ustanovení zákona č.360/1992 Sb. nebo Profesního a etického řádu ČKAIT z hlediska odborného  nebo etického. Výkon disciplinárních opatření zajišťovala Kancelář Komory. Předseda nebo místopředseda StS se pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva i dozorčí rady ČKAIT.

Zpráva o činnosti StS ČKAIT v roce 2018

Kancelář Komory
Stavovský soud jednal a rozhodoval  i nadále v souladu s §10 organizačního řádu ČKAIT prostřednictvím svých dvou disciplinárních senátů v Praze a Brně. Převzetím  žalobních  návrhů dozorčí rady ČKAIT bylo zahajováno disciplinární řízení s obviněnými autorizovanými osobami, které porušily ustanovení zákona č.360/1992 Sb. a Profesního a etického řádu ČKAIT z hlediska odborného  nebo etického. Výkon disciplinárních opatření zajišťuje Kancelář Komory. Předseda nebo místopředseda StS se pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva a dozorčí rady.

Zápis č.2 ze zasedání Stavovského soudu ČKAIT

 konaného ve čtvrtek  22.2.2018 v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 Přítomni:        Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Petr Chytil, Ing. Jan Korbel, Ing. Milan Skyva, Ing. Zdeněk Tomek, Ing. arch. Zdena Umlášková, Ing. Jaroslav Urban,Hosté :           JUDr. Marie Urbancová – tajemnice DS StS Brno, JUDr. Libor Vaňous – právní poradce StS

Zamyšlení nad postavením a podmínkami činnosti Stavovského soudu ČKAIT

Kancelář Komory
Čas od času dochází k pochybnostem o striktní závaznosti ustanovení správního či soudního řádu pro činnost Stavovského soudu  ČKAIT (dále jen StS ČKAIT).

Činnost disciplinárních senátů StS v roce 2017

Kancelář Komory
Vznikem profesních Komor přenesl stát část svých pravomocí také na ČKAIT (dále Komora). Z  autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. vyplývá pro Komoru povinnost garantovat vysokou úroveň činnosti  autorizovaných osob, a to nejen při výkonu vybraných činností. V letech 2011- 2016 bylo disciplinárními senáty Stavovského soudu ČKAIT (dále StS) řešeno celkem 139 žalobních návrhů (nejčastěji v oboru pozemní stavby) v tzv. profesních kauzách  a cca jeden tisíc tzv.

Zápis č.1 z ustavujícího jednání Stavovského soudu ČKAIT 2017

Kancelář Komory
ZÁZNAM z 1. - ustavujícího jednání nově zvoleného Stavovského soudu ČKAIT, konaného dne 25. 3. 2017 v hotelu Pyramida v Praze 6, bezprostředně po skončení volebního shromáždění delegátů ČKAIT. Přítomni byli tito zvolení členové StS: Ing. Vítězslav Bezpalec (Hradec Králové), Ing. Petr Chytil (Zlín), Ing. Miroslav Klos (Brno), Ing. Jan Korbel (Praha), Ing. Josef Luňáček (Brno), Ing. Michal Odvody (Karlovy Vary), Ing.arch.

Zřícení schodiště v Praze – poučení z tragické události

Kancelář Komory
Před třemi lety došlo v Praze, při realizaci nástavby nájemního domu postaveného v letech 1912 - 1915, ke zřícení původního domovního schodiště s následkem smrtelného zranění jednoho, a těžkého úrazu druhého dělníka. Krátce po havárii se na staveniště dostavila nejen Záchranná služba hl.m.Prahy, ale i  zástupci Policie ČR, HZS, Oblastního inspektorátu práce, Úřadu městské části a soudní znalec z oboru statiky stavebních konstrukcí. Vyšetřování této tragické události vyústilo v obžalobu osob, podezřelých ze spáchání trestných činů (způsobení smrti, resp.

ZÁPIS č.4 z výjezdního zasedání Stavovského soudu ČKAIT

Kancelář Komory
konaného v pondělí 17.10.2016 v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 Přítomni: Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Miroslav Brada, Ing. Petr Chytil, Ing. Miroslav Klos, Ing. Jan Korbel, Ing. Milan Skyva, Ing.arch. Zdena Umlášková, Ing. Jaroslav Urban, Hosté: Milena Smilková – tajemnice StS ČKAIT a DS Praha, Ing. Radek Hnízdil, PhD. – ředitel Kanceláře ČKAIT, JUDr. Libor Vaňous – právní poradce StS Omluveni: JUDr. Marie Urbancová – tajemnice DS StS Brno,

ZÁPIS č.3 z výjezdního zasedání Stavovského soudu ČKAIT

Kancelář Komory
konaného ve čtvrtek 19.3.2015 v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 Přítomni: Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Miroslav Brada Ing, Pavel Hořejší, Ing. Petr Chytil, Ing. Miroslav Klos, Ing. Jan Korbel, Ing. Josef Luňáček, Ing. Milan Skyva, Ing.arch. Zdena Umlášková, Ing. Jaroslav Urban, Hosté: JUDr. Marie Urbancová – tajemnice DS StS Brno Milena Smilková – tajemnice StS ČKAIT a DS Praha Ing. Radek Hnízdil, PhD. – ředitel kanceláře ČKAIT Omluveni:

Zápis č.2 ze zasedání Stavovského soudu ČKAIT

Kancelář Komory
konaného ve čtvrtek 17.4.2014 v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2