ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Profesní aktivy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 30. 5. 2019

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, doc. Masopust, Ing. Řičica, Ing. Šafránek, Ing. Drahorád, Ing. Serafín, Ing. Klepáčková, Ing. Mach, Báčová, doc. Pokorný, Ing. Zídek, Ing. Zimová, Ing. Hejduková,Ing. Špačková, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, Charousková (přebírá agendu po Ing. Karasové), Jendruščák,Ing. Frýba (zástup Ing. Čmelíka), Ing. Mandík, Ing. Pejchal Omluvení: Ing. Křeček, Prof. Materna, Mgr. Machačková, Ing. Horák, Ing. Hladík, Prof. Kabele, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) dne 9. až 10. 10. 2018

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Špačková, Ing. Dospiva, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, doc. Kuda, doc. Papež, Jendruščák, Pastuszek, Ing. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Bijok (OK ČKAIT Ostrava) Omluvení: Ing. Šafránek, doc. Masopust, Ing. Řičica, Mgr. Machačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Prof.

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 19.9.2019

Kancelář Komory
 Počet účastníků dle prezenční listiny: 12Jednání, které proběhlo dne 19.9.2018 navázalo na odbornou konferenci, která v tentýž den proběhla v Obecním domě v Praze. V úvodní části jsme shlédli videopřenos prvního bloku konference z Obecního domu:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018

Kancelář Komory
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP)v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018 Přítomní: Ing. Křeček, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Řičica, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Mgr. Machačková, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek,Ing. Špačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Dospiva, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing.

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 14.6.2018

Kancelář Komory
 Počet účastníků dle prezenční listiny: 16 

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 16. 8. 2017

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, Ing. Hejduková, Ing. Karasová, doc. Pokorný (částeč.) Program: Program zasedání RPRP v Ostravě ve dnech 5. – 6. 9. 2017; bude rozeslán přihlášeným účastníkům do 25. 8. 2017. Prověrka stavu aktualizací a nových pomůcek PROFESIS 2017; prezentace a další úpravy na RPRP v Ostravě. Prověrka stavu aktualizace A 4.1 STANDARDY služeb na online PROFESIS; PS navedeny, TZS v jazykové kontrole. Prověrka navedení A 3.22 Pražské stavební předpisy na PROFESIS; stanovisko TK/ČKAIT k dispozici.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 5. až 6. 9. 2017

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, Ing. Karasová, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Jendruščák, Ing. Vaverka, doc. Kuda, Mgr. Machačková, Ing. Bukovský, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Chromý, Ing. Špačková, doc. Papež, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Jarcovjáková, Jarolímová, doc. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Pejchal, Pastuszek, Ing. Smiga Omluvení: Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Mandík, Ing. Hladík, Ing. Šafránek, Ing. Štěpán, Ing. Hnízdil, Ing. Řičica, doc. Masopust, Ing. Janoušková, Ing. Bijok, Ing. Dospiva

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 11. 5. 2017

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, doc. Pokorný, Ing. Hejduková, Ing. Karasová, Ing. Hnízdil, Jendruščák (ČKAIT), JUDr. Marc + 2 (GRAND ČB)Program:

Zápis RPRP 11. 5. 2017 v Praze

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, Ing. Dospiva, Ing. Janoušková, Ing. Karasová, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Ing. Řičica, doc. Masopust, Jendruščák, Ing. Vaverka, Ing. Hnízdil, doc. Kuda, Mgr. Macháčková, Ing. Bukovský, Ing. Hejduková, Ing. Mitrenga, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing. Hladík, Ing. Šafránek, Ing. Zídek, Ing. Chromý, Ing. Špačková, Ing. Mandík Omluvení: Ing. Horák, Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Drahorád, doc. Papež Zahájení (Ing. Pater)
Syndikovat obsah