Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesní aktivy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 30. 5. 2019

Přítomní: Ing. Pater, doc. Masopust, Ing. Řičica, Ing. Šafránek, Ing. Drahorád, Ing. Serafín, Ing. Klepáčková, Ing. Mach, Báčová, doc. Pokorný, Ing. Zídek, Ing. Zimová, Ing. Hejduková,
Ing. Špačková, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, Charousková (přebírá agendu po Ing. Karasové), Jendruščák,Ing. Frýba (zástup Ing. Čmelíka), Ing. Mandík, Ing. Pejchal
 
Omluvení: Ing. Křeček, Prof. Materna, Mgr. Machačková, Ing. Horák, Ing. Hladík, Prof. Kabele, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) dne 9. až 10. 10. 2018

Přítomní: Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Špačková, Ing. Dospiva, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, doc. Kuda, doc. Papež, Jendruščák, Pastuszek, Ing. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Bijok (OK ČKAIT Ostrava)
 
Omluvení: Ing. Šafránek, doc. Masopust, Ing. Řičica, Mgr. Machačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Prof.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP)
v KK ČKAIT Praha dne 9. 5. 2018
 
Přítomní: Ing. Křeček, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Řičica, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Mgr. Machačková, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek,
Ing. Špačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Dospiva, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing.

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 16. 8. 2017

Přítomní: Ing. Pater, Ing. Hejduková, Ing. Karasová, doc. Pokorný (částeč.)
Program:
  1. Program zasedání RPRP v Ostravě ve dnech 5. – 6. 9. 2017; bude rozeslán přihlášeným účastníkům do 25. 8. 2017.
  2. Prověrka stavu aktualizací a nových pomůcek PROFESIS 2017; prezentace a další úpravy na RPRP v Ostravě.
  3. Prověrka stavu aktualizace A 4.1 STANDARDY služeb na online PROFESIS; PS navedeny, TZS v jazykové kontrole.
  4. Prověrka navedení A 3.22 Pražské stavební předpisy na PROFESIS; stanovisko TK/ČKAIT k dispozici.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 5. až 6. 9. 2017

Přítomní: Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, Ing. Karasová, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Jendruščák, Ing. Vaverka, doc. Kuda, Mgr. Machačková, Ing. Bukovský, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Chromý, Ing. Špačková, doc. Papež, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Jarcovjáková, Jarolímová, doc. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Pejchal, Pastuszek, Ing. Smiga

Omluvení: Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Mandík, Ing. Hladík, Ing. Šafránek, Ing. Štěpán, Ing. Hnízdil, Ing. Řičica, doc. Masopust, Ing. Janoušková, Ing. Bijok, Ing. Dospiva


Zápis RPRP 11. 5. 2017 v Praze

Přítomní: Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, Ing. Dospiva, Ing. Janoušková,
Ing. Karasová, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Ing. Řičica, doc. Masopust, Jendruščák,
Ing. Vaverka, Ing. Hnízdil, doc. Kuda, Mgr. Macháčková, Ing. Bukovský, Ing. Hejduková, Ing. Mitrenga, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing. Hladík, Ing. Šafránek, Ing. Zídek, Ing. Chromý, Ing. Špačková, Ing. Mandík
Omluvení: Ing. Horák, Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Drahorád, doc. Papež

  1. Zahájení
  2. (Ing. Pater)

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 22. 2. 2017 v KK ČKAIT Praha

Přítomní: Ing. Pater, doc. Pokorný, Ing. Hejduková,Ing. Karasová

Program:
1. Rekapitulace smluvních vztahů s GRAND České Budějovice.
2. Propagace RPRP na webu ČKAIT, v periodicích Z+i a Stavebnictví.
3. Normy PS, TZS - VTZ (elektro, tlak, plyn a zvedací zařízení) na PROFESIS; výhled PBS.
4. Právní pomoc při posuzování pomůcek PROFESIS: Macháčková, Dvořák, Serafín, Banyaiová, Grulich, Adámková, Toman (bez titulů).
5. Sazby pro zpracovatele pomůcek a jejich aktualizací na r. 2017 - navýšení o 25%.