ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Požární bezpečnost staveb (PBS)

Průběh aktivu Požární bezpečnost staveb v 01-08/2017

Kancelář Komory
 2.aktiv oboru Požární bezpečnost staveb se konal 21.3.2017.Zúčastnilo 32 osob, převážně z řad projektantů v daném oboru, ale i členové TNK 27 a zkušební komise ČKAIT.

​2. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 21. 3. 2017

Kancelář Komory
2. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 21. 3.

Ustavující aktiv oboru Požární bezpečnost staveb konaný dne 18. 2. 2016 v Praze

Kancelář Komory
Program:                     zakládající setkání členů aktivu                     činnost TNK 27 – subkomise 1, seznámení se zástupci ČKAIT v této komisi Přítomní:    
Syndikovat obsah