Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb (PBS)

7.aktiv oboru Požární bezpečnost staveb se konal dne 25.9.2019.

Výjezdní zasedání aktivu Požární bezpečnost staveb 25.9.2019 v Ostravě
 
     7.aktiv oboru Požární bezpečnost staveb se konal dne 25.9.2019.
Byl řešen jako výjezdní pracovní zasedání spojené s návštěvou Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Výškovicích.
    Aktiv pořádala vedoucí aktivu ve spolupráci oblastní kanceláří ČKAIT Praha a s předsedou TNK 27, který s tímto skvělým nápadem přišel.

3. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 25.10. 2017

Program:
  1. Zahájení (Ing.Špačková)
  2. Informace o aktuálním dění v ČKAIT (Ing.Špačková)
  3. Informace o chystaných změnách kodexu norem ČSN 73 08xx (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D)
  4. ČSN 73 60 58-informace o článcích týkajících se vozidel na plynný pohon (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D)
  5. Informace o dalších změnách stávajících norem a o nových normách, souvisejících s Požární bezpečností staveb