ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Pozemní stavby (PS)

AKTIV POZEMNÍCH STAVEB 2018_03

Kancelář Komory
 AKTIV POZEMNÍCH STAVEB 2018_03 Záznam z jednání kulatého stolu aktivu oboru Pozemní stavby, který se konal ve středu 14.11.2018, 10:00 – 13:00v zasedací místnosti ve 2.

Aktiv oboru Pozemní stavby dne 21.6.2017 v Praze v 14hod v posluchárně ČKAIT

Kancelář Komory
Program byl následující: povinná autorizace TDI v novele stavebního zákona-dopad na AO, zkoušení, požadavky na vzdělání, praxi BIM-informace a zkušenosti z praktického použití v Čechách standardy služeb AO, honoráře PS různé, informace Sešlo se 30 účastníků, byli mezi nimi 4 členové představenstva, 3 pracovníci ČKAIT, další 4 účastníci malého aktivu PS, 7 hostů (zástupce MPO, Cad studia, VŠB, Casua, AED, Metrostav, ČSOB)

Pracovní aktivy oboru Pozemní stavby v první polovině roku 2017

Kancelář Komory
 Pracovní aktivy oboru Pozemní stavby v první polovině roku 2017 Pracovní aktiv PS se v první polovině roku 2017 sešel zatím celkem 4krát.V lednu 2017 se věnoval dokončení prací na Standardech pracnosti, aby je bylo možno projednat s ČKA. Malý aktiv se sešel 17.1.2017. V únoru proběhla schůzka mezi ČKAIT a ČKA, následně bylo provedeno porovnání jednotlivých výkonových fází VF 1-VF7 dle ČKAIT a dle ČKA v jednotlivých tabulkách. 

7. pracovní aktiv PS 2016

Kancelář Komory
Pracovní aktivy oboru Pozemní stavby v roce 2016 Pracovní aktiv PS se v první polovině roku 2016 sešel zatím celkem 13krát. V květnu měl 7.aktiv PS širší náplň i účast. Na programu bylo: informace o výsledcích činnosti aktivu PS změny autorizačního zákona změny stavebního zákona zákon o veřejných zakázkách standardy výkonů standardy pracností smluvní vztahy Přes tuto zajímavou a aktuální náplň byli mezi účastníky převážně členové malého aktivu

malý aktiv PS dne 15.12.2015

Kancelář Komory
Ing.Štěpán-zahájil jednání v 9 hodin: Projednávání dalších úprav Standardů PS verze 2015_12_15 (terminologie pro VF DUR, DSP, DPS), úpravy budou zapracovány do příštího malého aktivu PS. Problém §13 odst.2 AZ - architekt, inženýr – rozsah působnosti, překrývání autorizací, uznávání autorizací, práva AO – přizvat ing. Maternu Diskuze o NV o hlukových limitech – zajistit výklad dopadů do praxe

Malý aktiv Pozemní stavby dne 8.10.2015

Kancelář Komory
Po prvních aktivech tohoto oboru, které se konaly v uplynulém roce a kde byla snaha zapojit do dění co nejvíce osob, se vytvořila pracovní skupina 20 až 25 osob. Původně měli pořadatelé aktivů představu o zapojení velkého počtu „pozemků“, kteří se budou několikrát do roka scházet, řešit společně problémy a vznášet požadavky na orgány komory. Jedná se o nejpočetnější obor autorizace, zastoupený cca 50%.

malý aktiv PS dne 10.9.2015 v Praze

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Špalek, Ing. Štěpán, Ing. Vaverka, Ing. Špačková, Ing. Janoušková, Ing. Blažka, Ing. Pospíšil, Ing. Marek Ing. Štěpán zahájil v 10 hodin, přivítal přítomné oznámil, že se aktiv bude zabývat 2 skupinami problémů: aktualizace standardů profesních výkonů-pracovní verze z 10/2014 podle připomínek pracovní skupiny TZS diskuze o % jednotlivých výkonových fázích PD Ing. Karel Vaverka – dotaz - jaký je vztah PS s ČKA?

Malý pracovní aktiv oboru Pozemní stavby dne 25.8.2015

Kancelář Komory
Organizace: Ing. Pavel Štěpán, Ing. Karel Vaverka, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Šárka Janoušková Přítomní: Členové představenstva - Ing. Mitrenga, Ing. Špalek, Ing. Špačková, Ing. Štěpán, Ing. Vaverka, částečně předseda ČKAIT Ing. Křeček Autorizované osoby - Ing. Neubauerová, Ing. Blažka, Ing. Pospíšil, Ing. Horák

3. aktiv oboru Pozemní stavby dne 26.2.2015 v Praze

Kancelář Komory
Datum konání: 26.2.2015 Místo konání: Praha 2, Sokolská 15, posluchárna ČKAIT Organizace: Ing.Pavel Štěpán, Ing.Karel Vaverka, Ing.Vladimíra Špačková Prezence: Ing.Šárka Janoušková Ing. Karel Vaverka zahájil aktiv v 9,45hod Ing. Pavel Štěpán přivítal přítomné, uvedl, že místo aktivu se bude jednat spíše o diskusi. 50% autorizovaných osob jsou pozemáci, kteří pracují jako projektanti, realizátoři, developeři, technický dozor, což představuje různé problémy. Ing. Karel Vaverka - úvod k energetické problematice.
Syndikovat obsah