Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozemní stavby (PS)

Aktiv oboru Pozemní stavby dne 21.6.2017 v Praze v 14hod v posluchárně ČKAIT

Program byl následující:
 1. povinná autorizace TDI v novele stavebního zákona-dopad na AO, zkoušení, požadavky na vzdělání, praxi
 2. BIM-informace a zkušenosti z praktického použití v Čechách
 3. standardy služeb AO, honoráře PS
 4. různé, informace

Sešlo se 30 účastníků, byli mezi nimi 4 členové představenstva, 3 pracovníci ČKAIT, další 4 účastníci malého aktivu PS, 7 hostů (zástupce MPO, Cad studia, VŠB, Casua, AED, Metrostav, ČSOB)

Pracovní aktivy oboru Pozemní stavby v první polovině roku 2017

 

Pracovní aktivy oboru Pozemní stavby v první polovině roku 2017

 

 • Pracovní aktiv PS se v první polovině roku 2017 sešel zatím celkem 4krát.

V lednu 2017 se věnoval dokončení prací na Standardech pracnosti, aby je bylo možno projednat s ČKA. Malý aktiv se sešel 17.1.2017. 
V únoru proběhla schůzka mezi ČKAIT a ČKA, následně bylo provedeno porovnání jednotlivých výkonových fází VF 1-VF7 dle ČKAIT a dle ČKA v jednotlivých tabulkách. 

7. pracovní aktiv PS 2016

Pracovní aktivy oboru Pozemní stavby v roce 2016
Pracovní aktiv PS se v první polovině roku 2016 sešel zatím celkem 13krát.
V květnu měl 7.aktiv PS širší náplň i účast. Na programu bylo:
 • informace o výsledcích činnosti aktivu PS
 • změny autorizačního zákona
 • změny stavebního zákona
 • zákon o veřejných zakázkách
 • standardy výkonů
 • standardy pracností
 • smluvní vztahy
Přes tuto zajímavou a aktuální náplň byli mezi účastníky převážně členové malého aktivu

malý aktiv PS dne 15.12.2015

Ing.Štěpán-zahájil jednání v 9 hodin:

 1. Projednávání dalších úprav Standardů PS verze 2015_12_15 (terminologie pro VF DUR, DSP, DPS), úpravy budou zapracovány do příštího malého aktivu PS.

 2. Problém §13 odst.2 AZ - architekt, inženýr – rozsah působnosti, překrývání autorizací, uznávání autorizací, práva AO – přizvat ing. Maternu

 3. Diskuze o NV o hlukových limitech – zajistit výklad dopadů do praxe

Malý aktiv Pozemní stavby dne 8.10.2015

Po prvních aktivech tohoto oboru, které se konaly v uplynulém roce a kde byla snaha zapojit do dění co nejvíce osob, se vytvořila pracovní skupina 20 až 25 osob. Původně měli pořadatelé aktivů představu o zapojení velkého počtu „pozemků“, kteří se budou několikrát do roka scházet, řešit společně problémy a vznášet požadavky na orgány komory. Jedná se o nejpočetnější obor autorizace, zastoupený cca 50%.

malý aktiv PS dne 10.9.2015 v Praze

Přítomní: Ing. Špalek, Ing. Štěpán, Ing. Vaverka, Ing. Špačková, Ing. Janoušková, Ing. Blažka, Ing. Pospíšil, Ing. Marek

Ing. Štěpán zahájil v 10 hodin, přivítal přítomné oznámil, že se aktiv bude zabývat 2 skupinami problémů:

 1. aktualizace standardů profesních výkonů-pracovní verze z 10/2014
  podle připomínek pracovní skupiny TZS
 2. diskuze o % jednotlivých výkonových fázích PD

Ing. Karel Vaverka – dotaz - jaký je vztah PS s ČKA?

3. aktiv oboru Pozemní stavby dne 26.2.2015 v Praze

Datum konání: 26.2.2015
Místo konání: Praha 2, Sokolská 15, posluchárna ČKAIT
Organizace: Ing.Pavel Štěpán, Ing.Karel Vaverka, Ing.Vladimíra Špačková
Prezence: Ing.Šárka Janoušková

Ing. Karel Vaverka zahájil aktiv v 9,45hod

Ing. Pavel Štěpán přivítal přítomné, uvedl, že místo aktivu se bude jednat spíše o diskusi. 50% autorizovaných osob jsou pozemáci, kteří pracují jako projektanti, realizátoři, developeři, technický dozor, což představuje různé problémy.

Ing. Karel Vaverka - úvod k energetické problematice.