ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb (TZS,TPS)

Zápis z 37. jednání Profesního aktivu TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 9. a 10. 11. 2016 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
Středa 9. 11. 2016 Zahájení aktivu Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomné a hosty, a seznámil je s připraveným programem. Novela stavebního zákona – aktuální stav, Mgr. Jana Macháčková, MMR ČRPřítomní byli seznámeni s aktuálním stavem projednávání novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále SZ) k dnešnímu dni. Novela SZ prošla dne 26. 10.

36. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS konaného ve dnech 25. a 26. 5. 2016, v hotelu Fara Rančířov

Kancelář Komory
Středa 25. 5. 2016 Zahájení aktivu Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomné a hosty a seznámil s připraveným programem.

35. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS, 10. a 11. 11. 2015 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
Úterý 10. 11. 2015 Zahájení aktivu Jednání zahájil Ing. Jindřich Pater. Uvítal přítomné a hosty a v návaznosti na závěry jarního aktivu předal funkci předsedy tohoto aktivu Ing. Petru Dospivovi, který odstupujícímu předsedovi poděkoval za dlouholeté úspěšné vedení aktivů (18 let) a ujal se řízení jednání.

34. profesní aktiv TZS a TPS

Kancelář Komory
Ve dnech 27. a 28. května 2015 proběhl 34. pracovní aktiv TZS a TPS. 27. 5. 2015 Zahájení Jednání 34. profesního aktivu zahájil, řídil a moderoval Ing. Jindřich Pater, který uvítal funkcionáře Komory, Ing. Lenku Zimovou a Ing. Radka Hnízdila, Ph.D. a ostatní účastníky aktivu včetně přednášejících. Informoval, že od příštího aktivu funkci předsedy aktivu převezme kolega z Ostravy, Ing. Petr Dospiva – TZS a jeho zástupce Ing. Ladislav Čmelík – TPS.
Syndikovat obsah