ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb (TZS,TPS)

Zápis ze 42. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT ve dnech 22. a 23. 5. 2019

Kancelář Komory
Středa 22.5.2019 – zasedací místnost v hotelu Tři věžičky1.Zahájení aktivu            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, vedoucí profesního aktivu. Uvítal přítomných 25 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem, který podle závěrů z minulého aktivu byl nově rozdělen na dvě tematické části.

Zápis 41. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 17. a 18.10. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
 Středa 17.10.2018 1.Zahájení aktivu            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomných 24 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem. Dále nastínil možná témata pro příští jednání a představil nový formát aktivu, který by měl být v prvním jednacím dnu otevřen i dalším zájemcům (např. i z řad samosprávy a státní správy) o vybraná témata.

Z Á P I S ze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Z Á P I Sze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPSČeské komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběkonaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy________________________________________________________________________________Úterý 5. 6. 2018

Zápis z 39. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 8. a 9. 11. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
Program aktivu: Zahájení Profesního aktivu Databázové projektování – první kroky k BIM Data z 3D skenování jako primární vstup pro projektování Standardy A4.1 Projektování staveb Zákon č.194/2017 Sb., o urychlení výstavby vysokorychlostního internetu Novela č. 183/20006 Sb. (Stavební zákon), a s ním souvisejících předpisů Závěry z jednání, odborná diskuze Aktivu se zúčastnilo 37 účastníků, z toho 2 členové představenstva, 2 pracovníci ČKAIT a 2 externí lektoři.

Zápis z 37. jednání Profesního aktivu TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 9. a 10. 11. 2016 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
Středa 9. 11. 2016 Zahájení aktivu Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomné a hosty, a seznámil je s připraveným programem. Novela stavebního zákona – aktuální stav, Mgr. Jana Macháčková, MMR ČRPřítomní byli seznámeni s aktuálním stavem projednávání novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále SZ) k dnešnímu dni. Novela SZ prošla dne 26. 10.

36. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS konaného ve dnech 25. a 26. 5. 2016, v hotelu Fara Rančířov

Kancelář Komory
Středa 25. 5. 2016 Zahájení aktivu Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomné a hosty a seznámil s připraveným programem.

35. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS, 10. a 11. 11. 2015 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
Úterý 10. 11. 2015 Zahájení aktivu Jednání zahájil Ing. Jindřich Pater. Uvítal přítomné a hosty a v návaznosti na závěry jarního aktivu předal funkci předsedy tohoto aktivu Ing. Petru Dospivovi, který odstupujícímu předsedovi poděkoval za dlouholeté úspěšné vedení aktivů (18 let) a ujal se řízení jednání.

34. profesní aktiv TZS a TPS

Kancelář Komory
Ve dnech 27. a 28. května 2015 proběhl 34. pracovní aktiv TZS a TPS. 27. 5. 2015 Zahájení Jednání 34. profesního aktivu zahájil, řídil a moderoval Ing. Jindřich Pater, který uvítal funkcionáře Komory, Ing. Lenku Zimovou a Ing. Radka Hnízdila, Ph.D. a ostatní účastníky aktivu včetně přednášejících. Informoval, že od příštího aktivu funkci předsedy aktivu převezme kolega z Ostravy, Ing. Petr Dospiva – TZS a jeho zástupce Ing. Ladislav Čmelík – TPS.
Syndikovat obsah