Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb (TZS,TPS)

Zápis ze 42. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT ve dnech 22. a 23. 5. 2019

Středa 22.5.2019 – zasedací místnost v hotelu Tři věžičky
1.Zahájení aktivu
            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, vedoucí profesního aktivu. Uvítal přítomných 25 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem, který podle závěrů z minulého aktivu byl nově rozdělen na dvě tematické části.

Zápis 41. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 17. a 18.10. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

 
Středa 17.10.2018
 
1.Zahájení aktivu
            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomných 24 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem. Dále nastínil možná témata pro příští jednání a představil nový formát aktivu, který by měl být v prvním jednacím dnu otevřen i dalším zájemcům (např. i z řad samosprávy a státní správy) o vybraná témata.

Z Á P I S ze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Z Á P I S

ze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

konaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

________________________________________________________________________________

Úterý 5. 6. 2018

Zápis z 39. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 8. a 9. 11. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Program aktivu:
 1. Zahájení Profesního aktivu
 2. Databázové projektování – první kroky k BIM
 3. Data z 3D skenování jako primární vstup pro projektování
 4. Standardy A4.1 Projektování staveb
 5. Zákon č.194/2017 Sb., o urychlení výstavby vysokorychlostního internetu
 6. Novela č. 183/20006 Sb. (Stavební zákon), a s ním souvisejících předpisů
 7. Závěry z jednání, odborná diskuze
Aktivu se zúčastnilo 37 účastníků, z toho 2 členové představenstva, 2 pracovníci ČKAIT a 2 externí lektoři.

Zápis z 37. jednání Profesního aktivu TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 9. a 10. 11. 2016 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Středa 9. 11. 2016
 
 1. Zahájení aktivu
Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomné a hosty, a seznámil je s připraveným programem.
 
 1. Novela stavebního zákona – aktuální stav, Mgr. Jana Macháčková, MMR ČR
Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem projednávání novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále SZ) k dnešnímu dni. Novela SZ prošla dne 26. 10.

35. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS, 10. a 11. 11. 2015 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Úterý 10. 11. 2015

 1. Zahájení aktivu
  Jednání zahájil Ing. Jindřich Pater. Uvítal přítomné a hosty a v návaznosti na závěry jarního aktivu předal funkci předsedy tohoto aktivu Ing. Petru Dospivovi, který odstupujícímu předsedovi poděkoval za dlouholeté úspěšné vedení aktivů (18 let) a ujal se řízení jednání.

34. profesní aktiv TZS a TPS

Ve dnech 27. a 28. května 2015 proběhl 34. pracovní aktiv TZS a TPS.

27. 5. 2015
 1. Zahájení
  Jednání 34. profesního aktivu zahájil, řídil a moderoval Ing. Jindřich Pater, který uvítal funkcionáře Komory, Ing. Lenku Zimovou a Ing. Radka Hnízdila, Ph.D. a ostatní účastníky aktivu včetně přednášejících. Informoval, že od příštího aktivu funkci předsedy aktivu převezme kolega z Ostravy, Ing. Petr Dospiva – TZS a jeho zástupce Ing. Ladislav Čmelík – TPS.