ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vyhodnocení 10. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2013

Verze pro tiskVerze pro tiskNa shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 29. 3. 2014 v Národním domě v Praze - na Smíchově, byly předány CENY ČKAIT 2013 za 10. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory. Hodnotitelská porota ve složení:
  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT Cena ČKAIT
Hodnotitelská porota posoudila všech 22 došlých přihlášek, návrh předložila představenstvu ČKAIT a to odsouhlasilo udělit CENY ČKAIT 2013 takto:
Tunel Jablunkovský II. – Zmáhání závalu
Kolektiv autorů Ing. Jan Rožek, Ing. Jiří Pechman, Ing. Vlastimil Horák, Ing. Lubomír Kosík AMBERG Engineering Brno a.s. - Brno


Atmosférická superstanice Křešín u Pacova, kotvený stožár 250 m
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jiří Lahodný, Ph.D. EXCON, a.s. - Praha 9


I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz
Ing. Milan Komínek, Ing. Zdeněk Avenarius AF-CITYPLAN s.r.o. - Praha 1, AZ CONSULT spol. s r.o.


OpenBook – systém prostorové prefabrikace dřevostaveb
Ing. Lubomír Krov, Ph.D. Cambium-Projects s.r.o. - Praha 6