Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 10. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2013

Vyhodnocení 10. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2013

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 29. 3. 2014 v Národním domě v Praze - na Smíchově, byly předány Ceny Inženýrské komory za 10. ročník soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:

  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT
Cena Inženýrské komory

Hodnotitelská porota posoudila všech 22 došlých přihlášek, návrh předložila představenstvu ČKAIT a to schválilo udělit Ceny Inženýrské komory 2013 takto:

Tunel Jablunkovský II. – Zmáhání závalu
Kolektiv autorů Ing. Jan Rožek, Ing. Jiří Pechman, Ing. Vlastimil Horák, Ing. Lubomír Kosík AMBERG Engineering Brno a.s. - Brno

 

 

Atmosférická superstanice Křešín u Pacova, kotvený stožár 250 m
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jiří Lahodný, Ph.D. EXCON, a.s. - Praha 9

 

 

I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz
Ing. Milan Komínek, Ing. Zdeněk Avenarius AF-CITYPLAN s.r.o. - Praha 1, AZ CONSULT spol. s r.o.

 

 

OpenBook – systém prostorové prefabrikace dřevostaveb
Ing. Lubomír Krov, Ph.D. Cambium-Projects s.r.o. - Praha 6