ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vyhodnocení 3.ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2006

Verze pro tiskVerze pro tiskNa shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 24. 3. 2007 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2006 za 3. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory. Hodnotitelská porota ve složení:
 • Ing. Jindřich Pater - předseda
 • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
 • Ing. Svatava Henková, CSc.
 • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
 • Ing. Pavel Štěpán
 • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 • Ing. Jiří Vogel
 
Cena ČKAIT Cena ČKAIT
navrhla představenstvu ČKAIT ke schválení a představenstvo schválilo ocenění následujících inženýrských návrhů - přihlášek:
 • Rámová konstrukce mansardového krovu - nástavba v ul. Dvořákova, České Budějovice Ing. Alena Hynková, CSc., VYKOS CZ s.r.o., Č. Budějovice
  Předání ceny - Ing. Hynková
  Předání ceny
 • Komunikace R6 Karlovy Vary – západ 2. stavba Ing. Jarmila Korbelářová, PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary
  Komunikace R6
  Základní rozsah stavby komunikace R6

  Předání ceny - Ing. Korbelářová
  Předání ceny

 • Provozní soubor vzduchem chlazené kondenzace pro parní turbínu 20 MW – Berlín Ing. Jaroslav Sinecký, BRONSWERK spol. s r.o., Benešov n/Pl
  PS vzduchem chlazene kondenzace pro turbin
  Provozní soubor vzduchem chlazené kondenzace pro parní turbínu

  Předání ceny - Ing. Sinecky
  Předání ceny

  Předání ceny - Ing. Sinecky
  Předání ceny

 • Lávka přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI, s.r.o. Brno
  Lavka přes Vltavu v ČB
  Lávka přes Vltavu Českých Budějovicích

  Předání ceny - Ing. Sinecky
  Předání ceny