Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 3. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2006

Vyhodnocení 3. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2006

Na shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 24. 3. 2007 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány Ceny Inženýrské komory 2006 ve 3. ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:

 • Ing. Jindřich Pater - předseda
 • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
 • Ing. Svatava Henková, CSc.
 • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
 • Ing. Pavel Štěpán
 • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 • Ing. Jiří Vogel
 
Cena ČKAIT
Cena Inženýrské komory

navrhla představenstvu ČKAIT ke schválení a představenstvo schválilo ocenění následujících inženýrských návrhů - přihlášek:

 • Rámová konstrukce mansardového krovu - nástavba v ul. Dvořákova, České Budějovice Ing. Alena Hynková, CSc., VYKOS CZ s.r.o., Č. Budějovice
  Předání ceny - Ing. Hynková
  Předání ceny

 • Komunikace R6 Karlovy Vary – západ 2. stavba Ing. Jarmila Korbelářová, PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary
  Komunikace R6
  Základní rozsah stavby komunikace R6
   
  Předání ceny - Ing. Korbelářová
  Předání ceny

 • Provozní soubor vzduchem chlazené kondenzace pro parní turbínu 20 MW – Berlín Ing. Jaroslav Sinecký, BRONSWERK spol. s r.o., Benešov n/Pl
  PS vzduchem chlazene kondenzace pro turbin
  Provozní soubor vzduchem chlazené kondenzace pro parní turbínu
   
  Předání ceny - Ing. Sinecky
  Předání ceny
   
  Předání ceny - Ing. Sinecky
  Předání ceny

 • Lávka přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI, s.r.o. Brno
  Lavka přes Vltavu v ČB
  Lávka přes Vltavu Českých Budějovicích
   
  Předání ceny - Ing. Sinecky
  Předání ceny