ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vyhodnocení 5.ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2008

Verze pro tiskVerze pro tiskNa shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 21. 3. 2009 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2008 za 5. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory. Hodnotitelská porota ve složení:
  • Ing. Jindřich Pater - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
  • Ing. Jiří Vogel
 
Cena ČKAIT Cena ČKAIT
Porota v souladu s kritérií soutěže navrhla ke schválení představenstvu ČKAIT ocenění následujících inženýrských návrhů - přihlášek:
Nosná ocelová konstrukce hangáru Mošnov Nosná ocelová konstrukce hangáru Mošnov Ing. Vladimír Janata, CSc. EXCON, a.s. Praha OK Praha

Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou Ing. Jan Gallus VEGAspol v.o.s., Brno OK Brno
Tyto návrhy byly porotou doporučeny na finanční odměnu ze strany Př ČKAIT ve výši 60 000,- Kč na každý návrh. Porota dále doporučila v souladu s kritérií soutěže přidělit finanční odměnu ze strany Př ČKAIT za trvalou a vysoce odbornou aktivitu v průběhu I.-V. ročníku Ceny ČKAIT následujícím účastníkům (přihlašovatelům): Ing. Vladimír Janata, CSc. - EXCON, a.s. Praha - OK Praha Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E. - STRÁSKÝ, HUSTÝ a PARTNEŘI s.r.o. Brno - OK Brno Navrhla se přímá finanční odměna ze strany Př ČKAIT ve výši 20 000,- Kč na každého pracovníka.