Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 5. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2008

Vyhodnocení 5. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2008

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 21. 3. 2009 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány Ceny Inženýrské komory 2008 v 5. ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:

  • Ing. Jindřich Pater - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
  • Ing. Jiří Vogel
 
Cena ČKAIT
Cena Inženýrské komory

Porota v souladu s kritérií soutěže navrhla ke schválení představenstvu ČKAIT ocenění následujících inženýrských návrhů - přihlášek:

Nosná ocelová konstrukce hangáru Mošnov
Nosná ocelová konstrukce hangáru Mošnov
Ing. Vladimír Janata, CSc.
EXCON, a.s. Praha OK Praha

 

 

Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou
Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou
Ing. Jan Gallus VEGAspol v.o.s.,
Brno OK Brno

 

Tyto návrhy byly porotou doporučeny na finanční odměnu ze strany Př ČKAIT ve výši 60 000,- Kč na každý návrh. Porota dále doporučila v souladu s kritérií soutěže přidělit finanční odměnu ze strany Př ČKAIT za trvalou a vysoce odbornou aktivitu v průběhu I.-V. ročníku Ceny ČKAIT následujícím účastníkům (přihlašovatelům): Ing. Vladimír Janata, CSc. - EXCON, a.s. Praha - OK Praha Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E. - STRÁSKÝ, HUSTÝ a PARTNEŘI s.r.o. Brno - OK Brno Navrhla se přímá finanční odměna ze strany Př ČKAIT ve výši 20 000,- Kč na každého pracovníka.