ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vyhodnocení 7. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2010

Verze pro tiskVerze pro tiskNa shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 19. 3. 2011 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2010 za 7. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory. Hodnotitelská porota ve složení:
  • Ing. Jiří Vogel - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT Cena ČKAIT
Hodnotitelská porota posoudila všechny došlé přihlášky, navrhla Představenstvu ČKAIT a Představenstvo ČKAIT odsouhlasilo udělit CENY ČKAIT 2010 takto:
Návrh a realizace letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP stavba 514
Ing. Milan Šístek, Ing. Roman Lenner, Ing. František Hanuš, Ing. Vladimír Engler, Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Petr Šafránek, Josef Holba, Robert Achs Novák & partner s.r.o., projektová kancelář, Praha

Rekonstrukce mostu přes Ohři na stavbě silnice R6 – Nové Sedlo – Sokolov
Ing. Jaroslav Korbelář, Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Miroslav Kroupar VPÚ DECO PRAHA a.s.

Přístavba wellness dómu v areálu Holiday Inn v Brně
Ing. Jiří Skyva, Ing. arch. Ladislav Vlachynský I.K. Skyva, s.r.o., Brno, Atelier 90, s.r.o., Brno


Současně Představenstvo ČKAIT rozhodlo o udělení "zvláštního ocenění za ekologii":
Ekodukt s aplikací obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků na stavbě dálnice D1 Mengusovce – Jánovce, III. Etapa, objekt C 231
Ing. Vladimír Brejcha, FEng., Ing. Rastislav Kan, Ing. Roman Lenner, Ing. Jiří Jachan SMP CZ, a.s., Praha