Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 7. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2010

Vyhodnocení 7. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2010

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 19. 3. 2011 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány Ceny Inženýrské komory 2010 v 7. ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:

  • Ing. Jiří Vogel - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT 
Cena Inženýrské komory

Hodnotitelská porota posoudila všechny došlé přihlášky, navrhla představenstvu ČKAIT a představenstvo ČKAIT schválilo udělit Ceny Inženýrské komory 2010 takto:

Návrh a realizace letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP stavba 514
Ing. Milan Šístek, Ing. Roman Lenner, Ing. František Hanuš, Ing. Vladimír Engler, Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Petr Šafránek, Josef Holba, Robert Achs Novák & partner s.r.o., projektová kancelář, Praha

 

Rekonstrukce mostu přes Ohři na stavbě silnice R6 – Nové Sedlo – Sokolov
Ing. Jaroslav Korbelář, Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Miroslav Kroupar VPÚ DECO PRAHA a.s.

 

Přístavba wellness dómu v areálu Holiday Inn v Brně
Ing. Jiří Skyva, Ing. arch. Ladislav Vlachynský I.K. Skyva, s.r.o., Brno, Atelier 90, s.r.o., Brno

 


Současně Představenstvo ČKAIT rozhodlo o udělení "zvláštního ocenění za ekologii":

Ekodukt s aplikací obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků na stavbě dálnice D1 Mengusovce – Jánovce, III. Etapa, objekt C 231
Ing. Vladimír Brejcha, FEng., Ing. Rastislav Kan, Ing. Roman Lenner, Ing. Jiří Jachan SMP CZ, a.s., Praha