ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vyhodnocení 9. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2012

Verze pro tiskVerze pro tiskNa shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 16. 3. 2013 v Národním domě v Praze - na Smíchově, byly předány CENY ČKAIT 2012 za 9. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory. Hodnotitelská porota ve složení:
  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT Cena ČKAIT
Hodnotitelská porota posoudila všech 32 došlých přihlášek, návrh předložila představenstvu ČKAIT a to odsouhlasilo udělit CENY ČKAIT 2012 takto:
Rekonverze plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic na koncertní sál
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Hana Šeligová EXCON, a. s.


Nový Tyršův most v Přerově
Ing. Milan Komínek, Ing. arch. Tomáš Koumar, prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková, Ing. Ladislav Dvořák, Ivana Šrámková AF-CITYPLAN s. r. o.


Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského
Ing. Vlastimil Horák, Ing. Jiří Smrž, Ing. arch. Jindřich Kaněk, Ing. Radek Pachl, Ing. Vít Tachovský, Ing. Jiří Pechman AMBERG Engineering Brno, a. s.


Současně představenstvo ČKAIT rozhodlo o udělení zvláštních ocenění za ekologii následujícím inženýrským návrhům:
Koncová odlehčovací komora kmenové stoky „C“ v Praze-Bubenči
Ing. Michal Sedláček, Ph.D., Ing. Pavel Fatka KO-KA, s. r. o.


Obálka budovy Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní
Ing. Petr Kniha, Ing. Michal Walla, Ing. Miloš Keltner DELTAPLAN, spol. s r. o.


Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné - Golf park Darkov
Ing. Lubor Dvořák, Ing. arch. Petr Labudek VOKD, a. s.