Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 9. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2012

Vyhodnocení 9. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2012

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 16. 3. 2013 v Národním domě v Praze - na Smíchově, byly předány Ceny Inženýrské komory 2012 za 9. ročník soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:

  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY

Hodnotitelská porota posoudila všech 32 došlých přihlášek, návrh předložila představenstvu ČKAIT a to schválilo udělit Ceny Inženýrské komory 2012 takto:

Rekonverze plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic na koncertní sál
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Hana Šeligová EXCON, a. s.

 

Nový Tyršův most v Přerově
Ing. Milan Komínek, Ing. arch. Tomáš Koumar, prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková, Ing. Ladislav Dvořák, Ivana Šrámková AF-CITYPLAN s. r. o.

 

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského
Ing. Vlastimil Horák, Ing. Jiří Smrž, Ing. arch. Jindřich Kaněk, Ing. Radek Pachl, Ing. Vít Tachovský, Ing. Jiří Pechman AMBERG Engineering Brno, a. s.

 


Současně představenstvo ČKAIT rozhodlo o udělení zvláštních ocenění za ekologii následujícím inženýrským návrhům:

Koncová odlehčovací komora kmenové stoky „C“ v Praze-Bubenči
Ing. Michal Sedláček, Ph.D., Ing. Pavel Fatka KO-KA, s. r. o.

 

Obálka budovyOtevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní
Ing. Petr Kniha, Ing. Michal Walla, Ing. Miloš Keltner DELTAPLAN, spol. s r. o.

 

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné - Golf park Darkov
Ing. Lubor Dvořák, Ing. arch. Petr Labudek VOKD, a. s.