ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

KONFERENCE: Inženýrský den 2019 - Hospodaření vodou

Verze pro tiskVerze pro tisk
ČKAIT a ČSSI organizují již tradičně konferenci Inženýrský den 2019. V letošním roce na téma Hospodaření vodou.
 
 
U příležitosti Inženýrského dne bude vydána stejnojmenná ročenka - Stavební kniha 2019.
 
PROGRAM:
 1. Podpora státu k řešení zmírnění následků sucha, Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR
 2. Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody ve vazbě na změnu klimatu, Ing. Daniel Pokorný, Ministerstvo zemědělství ČR
 3. Význam vodní eroze pro zanášení a plošné znečištění vodních toků a nádrží v České republice, doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
 4. Význam vodních nádrží v období hydrologického sucha, doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
 5. Meliorační a revitalizační stavby, nástroj pro hospodaření vodou v krajině, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
 6. Les a voda, Ing. Robert Hruban, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
 7. Využití srážkových vod a recyklace šedých vod a tepla z nich, Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r. o.
 8. Zelené střechy a fasády jako klimatizace pro naše města, Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s.
 
 
----------------------
MÍSTO KONÁNÍ: Historická aula, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
TERMÍN KONÁNÍ: 24. 4. 2019, 10 - 14 hod.
ORGANIZAČNÍ GARANT: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
---------------------
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ:
Zájem o konferenci pouze E-MAILEM: info@ckait.cz (prosíme o uvedení jména a příjmení, organizace, u členů ČKAIT číslo autorizace).
Počet míst je omezen. Vaše účast bude potvrzena 21 až 14 dní před konferencí.
 
---------------------
 
 
Konfefence je pořádána pod záštitou:
 • Radka Vondráčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Richarda Brabce, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí
 • Miroslava Tomana, ministra zemědělství
 • Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje
 • Jarmily Uvírové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
 • Václava Garguláka, generálního ředitele Povodí Moravy
 
 
---------------------
POZNÁMKA:
Informace budou průběžně doplňovány.
Případná změna programu vyhrazena.
---------------------
 
24.04.2019
PřílohaVelikost
Anotace ID2019277.52 KB