Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference: Inženýrský den 2019 Hospodaření vodou

Konference: Inženýrský den 2019 Hospodaření vodou

Druh akce
konference
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Hejduková Dominika
Přednášející (pracoviště)
Ing. Kříž, RNDr. Punčochář, doc.Ing. Krása, doc. Dr. Ing. Fošumpaur, Ing. Vokurka Ph.D., Ing. Plotěný, Dipl. Ing. Thürriedl, Prof. dr.hab.inž. Kledyňsky
Hlavní odborné téma – program akce
Podpora státu k řešení zmírnění následků sucha, Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR
Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody ve vazbě na změnu klimatu, RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR
Význam vodní eroze pro zanášení a plošné znečištění vodních toků a nádrží v České republice, doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Význam vodních nádrží v období hydrologického sucha, doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Meliorační a revitalizační stavby, nástroj pro hospodaření vodou v krajině, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Využití srážkových vod a recyklace šedých vod a tepla z nich, Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r. o.
Bude upřesněno, Dipl. Ing. Klaus Thürriedl, Rakousko, prezident ECEC
Bude upřesněno, Prof. dr hab. Inż. Zbigniew Franciszek Kledyňski, Polsko, prezident PIIB
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Podpora státu k řešení zmírnění následků sucha, Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR
Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody ve vazbě na změnu klimatu, RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR
Význam vodní eroze pro zanášení a plošné znečištění vodních toků a nádrží v České republice, doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Význam vodních nádrží v období hydrologického sucha, doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Meliorační a revitalizační stavby, nástroj pro hospodaření vodou v krajině, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Využití srážkových vod a recyklace šedých vod a tepla z nich, Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r. o.
Bude upřesněno, Dipl. Ing. Klaus Thürriedl, Rakousko, prezident ECEC
Bude upřesněno, Prof. dr hab. Inż. Zbigniew Franciszek Kledyňski, Polsko, prezident PIIB