Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)

ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)

Kontaktní osoba
Lucie Zábelková
Ulice
Sokolská 15
Obec
Praha 2
Stát / Okres
1018
PSČ
12000
Telefon
227090212
Email
lzabelkova@ckait.cz
45770743