ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Verze pro tiskVerze pro tisk

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

Konference je pořádána ve spolupráci s ČSSI a Stavebními veletrhy Brno jako zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2018.

PROGRAM:

  • Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ing. Michal Kliský, Ministerstvo dopravy ČR
  • Aktuální stav přípravy systému rychlých spojení v ČR, Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Program podpory železniční technologické platformy k urychlení výstavby tratí rychlých spojení, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ústav železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební VUT v Brně
  • zahraniční přednáška o vývoji v Německu, bude upřesněno později
  • zahraniční přednáška o vývoji v Rakousku, bude upřesněno později
  • Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno – výsledky a aktuální vývoj, Ing. Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

-----------
MÍSTO KONÁNÍ: sál Morava, Pavilon A, Výstaviště 1, Brno
DATUM A ČAS KONÁNÍ: 25. dubna 2018, od 10 hod.

PŘIHLAŠOVÁNÍ: POUZE E-MAILEM na info@ckait.cz (prosíme o uvedení jména, příjmení, organizace, členové Komory číslo autorizace)
-----------

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 kreditním bodem.

-----------
Poznámka: Informace budou průběžně doplňovány.

25.04.2018