Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

Konference je pořádána ve spolupráci s ČSSI a Stavebními veletrhy Brno jako zahajovací konference.

Záštitu nad akcí převzali:
- Dan Ťok, ministr dopravy,
- Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj,
- Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje.

PROGRAM:

  • Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ing. Michal Kliský, Ministerstvo dopravy ČR
  • Aktuální stav přípravy systému rychlých spojení v ČR, Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Program podpory železniční technologické platformy k urychlení výstavby tratí rychlých spojení, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ústav železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Výstavba vysokorychlostních tratí ve Spolkové republice Německo, Dr. Marcus Schenkel, Deutsche Bahn, Spolková republika Německo
  • Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno – výsledky a aktuální vývoj, Ing. Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

-----------
MÍSTO KONÁNÍ: sál Morava, Pavilon A, Výstaviště 1, Brno
DATUM A ČAS KONÁNÍ: 25. dubna 2018, od 10 hod.

PŘIHLAŠOVÁNÍ: POUZE E-MAILEM na info@ckait.cz (prosíme o uvedení jména, příjmení, organizace, členové Komory číslo autorizace)

---------
Pro přihlášené je vstup na veletrh zdarma - promokód, bude zaslán přihlášeným e-mailem nejpozději týden před konáním akce.
---------

Více o Stavebním veletrhu Brno naleznete zde.

----------
Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 kreditním bodem.
-----------

Termín