ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Brno

Pro okresy

Blansko, Brno, Brno-venkov, Břeclav, Vyškov, Znojmo, Hodonín

Telefon

+420 545 574 310; 734 612 789

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:00-15:00
ST 9:00-12:00, 13:00-15:00

Předseda výboru

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Zástupce

Ing. František Mráz

Ředitel

Tajemník

Ing. Alena Kozáková (tel.: 545 574 310-24; mobilní telefon:+420 734 612 789)

Administrativa

Hedvika Fuksová (tel.: 545 574 310-23)

Členové výboru

Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Ing. Svatava Henková, CSc.
Ing. Josef Janíček
Ing. Milan Jokl
Ing. Miroslav Klos
Ing. Josef Luňáček
Ing. Pavel Pejchal, CSc.
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Delegáti


Delegáti

1000002
Ing. Jiří Bajer
1005507
Ing. David Bečkovský Ph.D.
1004945
Ing. Vladan Henek MBA
1002147
Ing. Svatava Henková CSc.
1000310
Ing. Miroslav Bajer CSc.
1000320
Ing. Věra Holčáková
1003633
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
1004161
doc. Ing. Ladislav Klusáček CSc.
1001248
prof. Ing. Josef Chybík CSc.
1002472
Ing. Josef Janíček
1000415
Ing. Milan Jokl
1001243
Ing. Pavel Kaderka
1004144
Ing. Miroslav Klos
1002263
Mgr. Petr Lízal CSc.
1002187
prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA
1000078
Ing. František Mráz
1001434
Ing. Jiří Nováček
1001193
prof. Ing. Miloslav Novotný CSc.
1002158
doc.Ing. Jan Pavlíček CSc.
1002302
Ing. Pavel Pejchal CSc.
1000021
Ing. Antonín Pechal CSc.
1003770
doc. Ing. Aleš Rubina Ph.D.
1002845
Ing. Bc. Tomáš Saňka
1003372
doc. Ing. Pavel Schmid Ph.D.
1000027
Ing. Ladislav Schwarz
1000265
Ing. Jiří Skyva
1002084
prof.RNDr.Ing. Petr Štěpánek CSc.
1000034
Ing.arch. Zdena Umlášková
1000038
Ing. Ladislav Všetečka

seminář CŽV - občanský zákoník pro projektanty

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Občanský zákoník pro projektanty Termín konání: středa 27. května 2020 v 9:30 hodin Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 V případě naplnění kapacity nás kontaktujte pro vypsání dalšího termínu. Celková kapacita:  70

seminář CŽV - občanský zákoník pro projektanty

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Občanský zákoník pro projektanty Termín konání: středa 29. dubna 2020 v 9:30 hodin Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  70

seminář CŽV - použití tepelně izolačních sendvičových panelů v kontextu PBŘ staveb

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Použití tepelně izolačních sendvičových panelů v kontextu požárně bezpečnostního řešení staveb Termín konání: úterý 7. dubna 2020 v 9 hodin Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: Ing. Tomáš Doležal, technický konzultant Kingspan, a.s. Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 743 10 Celková kapacita:  70

seminář CŽV - povinnosti a odpovědnost AO

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy Termín konání: čtvrtek 23. dubna 2020 v 15 hodin Místo konání: FAST VUT v Brně Přednášející: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Zkušební místo ČKAIT Brno Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 V případě naplnění kapacity nás prosím kontaktujte pro vypsání dalšího termínu. Celková kapacita:  70

seminář CŽV - navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontatktních systémů (ETICS) Termín konání: čtvrtek 26. března 2020 ve 14 hodin Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: Tým odborníků Cechu pro zateplování budov Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  70

seminář CŽV - správní řád

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů Termín konání: středa 19. února 2020 v 9:30 hodin Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  70

seminář CŽV - technologie výkopů a zásypů inženýrských sítí ve vozovkách

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací Termín konání: úterý 7. ledna 2020 v 15 hodin Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: Ing. Jan Zajíček, nezávislý konzultant a zpracovatel některých předpisů a ČSN pro stavbu vozovek Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listiny Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  70

Valná hromada oblasti Brno 2020

Oblastní kancelář Brno
Termín konání: čtvrtek 23. ledna 2020 v 15 h Místo konání: sál A Kongresového centra v areálu Veletrhů Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno Program: 1. Prezence 14-15 h 2. Zahájení a přivítání hostů 3. Volba komisí: mandátové, volební, návrhové 4. Zpráva o činnosti a hospodaření oblasti ČKAIT Brno v roce 2019 5. Zpráva Dozorčí rady ČKAIT 6. Dotazy a schválení zpráv 7. Zpráva předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka 8. Vystoupení čestných hostů 9. Zpráva mandátové a volební komise 10. Volba kandidátů do volených orgánů Komory Celková kapacita:  150

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2020

8. ročník mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití památek, muzeí a řemesel PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA se uskuteční v nových prostorách PVA EXPO Letňany.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2020

Stavební veletrh Brno, který se koná 26. - 29. 2. 2020, pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.