ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Brno

Pro okresy

Blansko, Brno, Brno-venkov, Břeclav, Vyškov, Znojmo, Hodonín

Telefon

+420 545 574 310; 734 612 789

Fax

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:00-15:00
ST 9:00-12:00, 13:00-15:00

Předseda výboru

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Zástupce

Ing. František Mráz

Ředitel

Tajemník

Ing. Alena Kozáková (tel.: 545 574 310-24; mobilní telefon:+420 734 612 789)

Administrativa

Hedvika Fuksová (tel.: 545 574 310-23)

Členové výboru

Ing. Svatava Henková, CSc.
Ing. arch. Vladimír Klajmon
Ing. Josef Janíček
Ing. Milan Jokl
Ing. Miroslav Klos
Ing. Josef Luňáček
Ing. Pavel Pejchal, CSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. arch. Zdena Umlášková

Delegáti


Delegáti

0000007
Ing. Ivo Bajer
1000002
Ing. Jiří Bajer
1004945
Ing. Vladan Henek MBA
1000010
Ing. Radoslav Holý
1000392
Ing. Miloš Černý
1001248
prof. Ing. Josef Chybík CSc.
1000027
Ing. Ladislav Schwarz
1000034
Ing.arch. Zdena Umlášková
1000078
Ing. František Mráz
1003770
doc. Ing. Aleš Rubina Ph.D.
1000265
Ing. Jiří Skyva
1000324
Ing. Josef Luňáček
1000415
Ing. Milan Jokl
1000450
Ing. Miroslav Polák
1000649
Ing. Jan Hlavatý
1001193
prof. Ing. Miloslav Novotný CSc.
1001243
Ing. Pavel Kaderka
1001434
Ing. Jiří Nováček
1000320
Ing. Věra Holčáková
1000038
Ing. Ladislav Všetečka
1002187
prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA
1002302
Ing. Pavel Pejchal CSc.
1002472
Ing. Josef Janíček
1002845
Ing. Bc. Tomáš Saňka
1003372
doc. Ing. Pavel Schmid Ph.D.
1004144
Ing. Miroslav Klos
1002147
Ing. Svatava Henková CSc.
1002084
prof.RNDr.Ing. Petr Štěpánek CSc.
1002158
doc.Ing. Jan Pavlíček CSc.

Odborná konference "Zajímavé stavby"

Oblastní kancelář Brno
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů Brno pořádají 26. října 2017 od 16 do 18 hodin Odbornou konferenci „ZAJÍMAVÉ STAVBY" konat se bude v hotelu AVANTI Součástí Konference bude blahopřání vybraným členům ČKAIT k životnímu jubileu. Všechny účastníky zveme po skončení na společnou večeři spojenou s diskusí. Přihlášky nejpozději do 16. října 2017 na sekretariátě ČSSI, e-mail: css@volny.cz, mobil 732614187, tel. 5452148014 Vážíme si vašeho zájmu o naše odborné konference a všechny srdečně zveme!

Odborná exkurze stavby nového Koncertního sálu v Brně

Oblastní kancelář Brno
Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, pořádá ve čtvrtek 5. října 2017 Odbornou exkurzi stavby nového Koncertního sálu v Brně sraz v 16 hodin na ulici Veselá u schodiště průvodce: firma Brněnské komunikace garant: Ing. R. Holý Přihlásit se můžete na sekretariátě ČSSI do 2. října 2017, písemně cssi@volny.cz, nebo telefonicky : 732 614 187, 545214801

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

CŽV - přednáška Modely pohybu a evakuace osob

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Modely pohybu osob a evakuace osob ve stavebním inženýrství Termín konání: čtvrtek 23. listopadu 2017 v 15 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95 - budova D3, posluchárna D182 Přednášející: Ing. Petr Beneš, CSc., doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., VUT v Brně, Centrum AdMaS Přihlášky: termínová listina Brno na www.ckait.cz e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  100

CŽV - seminář Akustika vnitřních prostorů

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Akustika vnitřních prostorů Termín konání: čtvrtek 7. prosince 2017 ve 14:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc., FA VUT v Brně Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina Brno na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100

CŽV - seminář Mapové a geografické podklady pro projektování

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Nové mapové a geografické podklady pro projektování Termín konání: čtvrtek 23. listopadu 2017 v 15:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu, ČÚZK Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina Brno na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100

CŽV - seminář Pojištění profesní odpovědnosti

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Pojištění profesní odpovědnosti Termín konání: čtvrtek 9. listopadu 2017 v 15:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel, GrECo JLT Czech Republic, s.r.o. Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100

CŽV - seminář Bezbariérovost u dopravních staveb

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Bezbariérovost u dopravních staveb Termín konání: čtvrtek 26. října 2017 v 15:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava - Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100

CŽV - seminář Upevňovací systémy fischer

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Upevňovací systémy fischer Termín konání: čtvrtek 12. října 2017 ve 13:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: technické oddělení fischer Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100

CŽV - seminář Energetická náročnost budov

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Energetická náročnost budov 2017 Termín konání: čtvrtek 5. října 2017 ve 14:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: 1. blok přednášky Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 2017: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 2. blok přednášky Efektivní větrání pro zdravé obytné prostředí: Ing. Jiří Petlach Celková kapacita:  100