ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Seminář RK Praha – Sítě elektronických komunikací a aktuální právní předpisy

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
Ing. Jiří Kliner, místopředseda zkušební komise ČKAIT pro obor TZS
 
 
Anotace:
Seznámení autorizovaných osob z oboru EK o aktuálním stavu projektování a výstavby sítí SEK (vysokorychlostní internet, vnější a vnitřní rozvody) ve světle aktualizovaných právních předpisů.
 
 
Program:
1) Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2) Zákon o elektronických komunikacích
3) Zákon o vysokorychlostním internetu
4) Liniový zákon (usnadnění výstavby DI, EI a IEK – novely…)
5) Informace o schválených i připravovaných metodikách, doporučeních, technických normách a souvisejících právních předpisech (například Kodex EK, Akční plán EK, DTM – digitální technické mapy, rekodifikace apod.)
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
3.12.2019
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Jaroslav Jelínek
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
03.12.2019
Celková kapacita: 
70

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 3
1. 0009609 Vladimír Kubišta
2. 0013680 Ing. Jan Jacko
3. 0011967 Zuzana Baláčková
4. 0013266 Tomáš Sucháček
5. 0009930 Petr Jiřičný
6. 0011960 Ing. Vilém Řechtáček
7. 0010230 Ing. Karel Šabršula
8. 0102023 Petr Koucký
9. 0011280 Jaroslav Vajrauch
10. 0102275 Theodor Valenta
11. 0102190 Josef Filípek
12. 0012932 Milan Krupka
13. 0102246 Josef Havlíček
14. 0012478 Václav Radechovský
15. 0012473 Ing. Miloš Jirásek
16. 0012480 František Touš
17. 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
18. 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
19. 0501034 Josef Pospíšil
20. 0012958 Václav Horák
21. 0002929 Ing. Jaroslav Holan
22. 0501270 Luboš Stříbrný
23. 0001352 Ing. Jiří Bulis
24. 0013397 Ing. Jaroslav Kohout
25. 0008931 Josef Brejl
26. 0301184 Jiří Dufek
27. 0011592 Ing. Martin Hanuška
28. 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
29. 0402149 Radek Kubeš
30. 0402156 Miroslav Bednář
31. 0501241 Jiří Kapras
32. 1400354 Štěpán Hazdra
33. 0013616 Rudolf Bauch
34. 0012560 Ing. Jan Anděra
35. 0011883 Ing. Jiří Maňák
36. 0010074 Ing. Gerald Kirsch
37. 0012191 Ing. Michal Kohn
38. 0013571 Radek Šuch
39. 0010249 Miroslav Beran
40. 0009482 Petr Titěra
41. 0011580 Jan Věrnoch
42. 0012294 Ing. Svatopluk Fröhlich
43. 0012108 Ing. Ondřej Hilscher
44. 0012597 Tomáš Kazil
45. 0013114 Daniel Kučera
46. 1003653 Ing. Libor Smutný
47. 0012572 Jan Fassmann
48. 0009508 Vendula Kopalová
49. 0010614 Ing. Jan Ševčík
50. 0013052 Otto Šafránek
51. 0006306 Karel Krch
52. 0004651 Ing. Pavel Janků
53. 0001203 Ing. Jan Hrubý
54. 0013621 Ing. Igor Hoření
55. 0003793 Ing. Pavel Dražďák
56. 0013764 Luboš Molnár
57. 0003455 Ing. Pavel Šulc
58. 0001542 Ing. Jan Murtinger
59. 0011539 Ing. Václav Bouda
60. 0402386 Ing. Tomáš Musil
61. 0013556 Jan Novotný
62. 0014280 Pavel Němeček
63. 0014261 Ivan Novák
64. 0004647 Ing. Miroslav Tměj
65. 0301537 Ing. Miroslav Končík
66. 0001420 Ing. František Bím
67. 0014204 Ing. Petr Černohorský