Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář RK Praha – Sítě elektronických komunikací a aktuální právní předpisy

Seminář RK Praha – Sítě elektronických komunikací a aktuální právní předpisy

Přednášející:
Ing. Jiří Kliner, místopředseda zkušební komise ČKAIT pro obor TZS
 
 
Anotace:
Seznámení autorizovaných osob z oboru EK o aktuálním stavu projektování a výstavby sítí SEK (vysokorychlostní internet, vnější a vnitřní rozvody) ve světle aktualizovaných právních předpisů.
 
 
Program:
1) Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2) Zákon o elektronických komunikacích
3) Zákon o vysokorychlostním internetu
4) Liniový zákon (usnadnění výstavby DI, EI a IEK – novely…)
5) Informace o schválených i připravovaných metodikách, doporučeních, technických normách a souvisejících právních předpisech (například Kodex EK, Akční plán EK, DTM – digitální technické mapy, rekodifikace apod.)
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
3.12.2019
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Jaroslav Jelínek
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013680 Ing. Jan Jacko
2 0011967 Zuzana Baláčková
3 0013266 Tomáš Sucháček
4 0009930 Petr Jiřičný
5 0011960 Ing. Vilém Řechtáček
6 0010230 Ing. Karel Šabršula
7 0102023 Petr Koucký
8 0011280 Jaroslav Vajrauch
9 0102275 Theodor Valenta
10 0102190 Josef Filípek
11 0012932 Milan Krupka
12 0102246 Josef Havlíček
13 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
14 0501034 Josef Pospíšil
15 0012958 Václav Horák
16 0501270 Luboš Stříbrný
17 0001352 Ing. Jiří Bulis
18 0013397 Ing. Jaroslav Kohout
19 0301184 Jiří Dufek
20 0011592 Ing. Martin Hanuška
21 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
22 0402156 Miroslav Bednář
23 1400354 Štěpán Hazdra
24 0011883 Ing. Jiří Maňák
25 0010074 Ing. Gerald Kirsch
26 0012191 Ing. Michal Kohn
27 0009482 Petr Titěra
28 0011580 Jan Věrnoch
29 0012294 Ing. Svatopluk Fröhlich
30 0012108 Ing. Ondřej Hilscher
31 0012597 Tomáš Kazil
32 0013114 Daniel Kučera
33 1003653 Ing. Libor Smutný
34 0012572 Jan Fassmann
35 0009508 Vendula Kopalová
36 0010614 Ing. Jan Ševčík
37 0013052 Otto Šafránek
38 0006306 Karel Krch
39 0004651 Ing. Pavel Janků
40 0001203 Ing. Jan Hrubý
41 0013621 Ing. Igor Hoření
42 0003793 Ing. Pavel Dražďák
43 0013764 Luboš Molnár
44 0003455 Ing. Pavel Šulc
45 0001542 Ing. Jan Murtinger
46 0011539 Ing. Václav Bouda
47 0402386 Ing. Tomáš Musil
48 0013556 Jan Novotný
49 0014280 Pavel Němeček
50 0014261 Ivan Novák
51 0004647 Ing. Miroslav Tměj
52 0301537 Ing. Miroslav Končík
53 0001420 Ing. František Bím
54 0014204 Ing. Petr Černohorský
55 1103532 Tomáš Jurošek
56 0014164 Ing. Lukáš Jůzl
57 0009495 Jiří Košátko
58 0101211 Ing. Iva Kálalová
59 1006668 Karel Chlubna
60 0202294 Ing. Marek Hořan
61 1004690 David Střelec
62 1001579 Ing. Helena Flodrová
63 1005107 Ing. Roman Čadeni
64 0701581 Lenka Straková
65 0701126 Ing. Stanislav Marhold
66 0601780 Ing. Tomáš Daniš
67 1006851 Ing. Martin Němeček Ph.D.
68 0601175 Jiří Hloušek