ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

UZNÁVÁNÍ V RÁMCI EU

Verze pro tiskVerze pro tisk
UZNÁVÁNÍ
Uznávání profesních kvalifikací z členských států EU v ČR

 


Inženýr (nebo technik) z členského státu EU, který chce v České republice vykonávat některé vybrané činnosti ve výstavbě (viz. Zák. č. 360/92 Sb. ve znění pozdějších změn) je povinen podat žádost o uznání své profesní kvalifikace a zařazení do Registru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

K tomuto účelu slouží formuláře žádostí (pro osobu usazenou resp. osobu hostujíci).

K příslušnému vyplněnému formuláři je třeba doložit požadované dokumenty a doklady.

Předpokládá se, že z technického a etického hlediska bude žadatel schopen komunikovat v českém jazyce.

Veškeré předložené materiály je třeba předat v českém jazyce, dokumenty v ověřené kopii originálu opatřené oficiálním překladem.

Případné dotazy zodpoví kontaktní místo - 227 090 118.

Směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující

Směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující - v účinnosti od: 3. 4. 2018 

Obrázek Regulation for the recognition of professional qualification of a settled person, or for the verification of professional qualification of a visiting person

Obrázek Regulation for the recognition of professional qualification of a settled person, or for the verification of professional qualification of a visiting person - effective date: 3 April 2018

Adaptační období

 

Úvod k Průvodci pro členy ČKAIT "Jak pracovat jako inženýr v EU"

 

S laskavým svolením britské Institution of Civil Engineers (ICE) uveřejňujeme průvodce " Jak pracovat jako inženýr v EU " a to v anglickém originálu i v české verzi. Kontaktní adresy na ICE a ČKAIT jsou uvedeny na poslední stránce obou jazykových mutací.

Průvodce krátce informuje o základních požadavcích při procesu uznávání profesní kvalifikace a popisuje situaci v jednotlivých členských státech EU, kde rovněž uvádí data o uznávacích orgánech, kontaktních místech a profesionálních organizacích.

Britští inženýři preferují získání titulu Eur.Ing. a tedy i zařazení do Registru vedeného FEANI (z celkového počtu cca 30 tis. Eur.Ing. v registru je asi 60% z UK) a na základě získání tohoto titulu žádají o uznání. Tato cesta je schůdná i pro naše inženýry. Česká republika má své zastoupení ve FEANI prostřednictvím ČSVTS a ČKAIT je členem Národní sekce FEANI. Počet Eur.Ing. v ČR ve všech inženýrských profesích se blíží číslu 100.

Upozorňujeme naše inženýry a techniky (členy komory), že existuje i jiná, možná snadnější cesta bez nutnosti získání titulu Eur.Ing. přímo ověřením potřebných dokladů Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Kontaktní místa a uznávací orgány v průvodci uvedené zůstávají shodné.

Potřebný Doklad odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU
.

  1. Uznávání odborné kvalifikace v státech EU
  2. Uznávání odborné kvalifikace v smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (Evropské sdružení volného obchodu - EFTA)
PřílohaVelikost
kodex_dobreho_chovani.pdf228.83 KB
code_of_conduct_en.pdf2.6 MB
letak_evropska_profesni_karta_inzenyra_30_11_2012.pdf1.82 MB
zadost_pro_usazene_duben_2017.pdf374.63 KB
oznameni_pro_hostujici_duben_2017.pdf285.18 KB