ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Odstraňování staveb

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
JUDr. Jana Vašíková, Ing. St. Neubauerová
  
Anotace:Obsahem semináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.
  
Program: 
 
Datum konání:27. 11. 2019
Čas konání:od 9 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
27.11.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
2. 0011251 Ing. Ivana Laštovková
3. 0401453 Ing. Karel Vlček
4. 0201758 Karel Šafrata
5. 1104179 Ing. Jaromír Švec
6. 1104183 Ing. Michael Baron
7. 1102677 Pavel Švaňa
8. 0002103 Ing. Miroslav Paták
9. 0013390 Ing. Ondřej Machek
10. 0102032 Ing. Milan Vávra
11. 1103814 Ing. Magda Kopecká
12. 0601963 Ing. Radek Adam
13. 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
14. 1104100 Ing. Jiří Němec
15. 0011671 Ing. Roman Franěk
16. 1103753 Ing. Jana Kalužíková
17. 1104128 Ing. Štěpán Vodička
18. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
19. 0301170 Emil Ečer
20. 0100852 Ing. Luboš Drachovský
21. 1104155 Daniel Otipka
22. 1101637 Jana Štvrtňová
23. 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
24. 0011953 Ing. Richard Truxa
25. 0100368 Ing. Vladimír Soukup
26. 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
27. 0007041 Ing. Jiří Procházka
28. 0401680 Martin Kyselovič
29. 0402197 Hana Möbiusová
30. 0010293 Petr Pospíchal
31. 0202082 Ing. Vít Pospíšil
32. 1302453 Ing. Roman Jelínek
33. 1201150 Ing. Milan Marcinov
34. 0602712 Ing. Karel Hausvater
35. 1201593 Ing. Ivo Vzatek
36. 1004081 Ing. Martin Hlavoň
37. 1302282 Ing. Martin Šeďa
38. 1202239 Ing-. Petr Šedivý
39. 0009871 Lucie Klímová
40. 1002961 Ing. Vladimír Lapeš
41. 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
42. 0202262 Ondřej Fryč
43. 1400537 Ing. Martin Janák
44. 1004979 Ing. Ilona Janíková
45. 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
46. 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
47. 1301425 Ing. Radek Bartošík
48. 1005057 Ing. Pavel Havránek
49. 1006726 Ing. Věra Krupanská
50. 1103319 Ing. Jakub Hudečka
51. 1004868 Ing. Michal Rak
52. 1005829 Ing. Martin Hublík
53. 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
54. 1400569 Ing. Pavel Vostal
55. 0300910 Ing. Petr Beníček
56. 0401649 Miloslav Chalupníček
57. 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
58. 0002720 Tomáš Voborský
59. 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
60. 0200349 Ing. Jana Cihlářová
61. 0014044 Ing. Jan Vecko
62. 0201341 Zbyněk Bartoň
63. 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
64. 0010760 Ing. Petr Bílek
65. 0013537 Ing. Josef Dvořák
66. 1301698 Ing. Ivana Sušilová
67. 1002949 Ing. Antonín Pokorný
68. 0301315 Zbyněk Peichl
69. 1006389 Ing. Vladimír Montag
70. 0301446 Ing. Jan Altman
71. 1300171 Ing. Ladislav Smola
72. 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
73. 1003042 Ing. Jiří Hadrava
74. 1004864 Ing. Milan Cifr
75. 0500227 Ing. Stanislav Říha
76. 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
77. 0701229 Ing. Martin Vašina
78. 1005611 Ing. Radim Hájek
79. 0600978 Miloslav Hanuš
80. 1005487 Ing. Michal Kosňovský
81. 1000392 Ing. Miloš Černý
82. 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
83. 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
84. 0600371 Ing. Miroslav Možíš
85. 1004362 Ing. Bořek Procházka
86. 1004424 Ing. Milan Pokorný
87. 0001856 Ing. Josef Antoš
88. 0101372 Ing. Petr Moučka
89. 1003558 Libor Piták
90. 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.