ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

SEMINÁŘ SVI: Odstraňování staveb

Verze pro tiskVerze pro tisk

Obsahem semináře/webináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.

 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Jana Vašíková, Ing. St. Neubauerová
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 27. 11. 2019, od 9 hod. (délka semináře cca 4 hod.)
WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ
 
Seminář/webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
27.11.2019
Celková kapacita: 
65

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 36
1. 0010720 Ing. Jáchym Tlapa
2. 0007105 Ing. Jana Rysová
3. 0300891 Ing. Vladimír Holovský
4. 1002302 Ing. Pavel Pejchal CSc.
5. 0009552 Bohumil Soukup
6. 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
7. 0013571 Radek Šuch
8. 0002488 Ing. Jan Duška
9. 0009555 Ing. Jaroslav Polívka
10. 0003302 Ladislav Johanides
11. 0008132 Ing. Jana Urbánková
12. 0002246 Miroslav Bečvář
13. 1101070 Antonín Šoltys
14. 0001352 Ing. Jiří Bulis
15. 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
16. 0012395 Jan Červenka
17. 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
18. 0001429 Miloslav Hlinovský
19. 0003621 Ing. Ladislav Strnad
20. 0000911 Ing. Libor Vlachovský
21. 0010690 Ing. Jakub Jirák
22. 0001755 Ing. Jan Kašpar
23. 0008528 Josef Pinc
24. 0004919 Ing. Petr Unger
25. 0003574 Ing. Petr Žítek
26. 1100106 Karel Brendl
27. 0004022 Ing. Karel Přibyl
28. 0401834 Milan Krejčík
29. 0012669 Michal Ort