Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ SVI: Odstraňování staveb

SEMINÁŘ SVI: Odstraňování staveb

Obsahem semináře/webináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.

 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Jana Vašíková, Ing. St. Neubauerová
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 27. 11. 2019, od 9 hod. (délka semináře cca 4 hod.)
WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ
 
Seminář/webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
65
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 21
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010720 Ing. Jáchym Tlapa
2 0007105 Ing. Jana Rysová
3 0300891 Ing. Vladimír Holovský
4 0009552 Bohumil Soukup
5 0013571 Radek Šuch
6 0002488 Ing. Jan Duška
7 0003302 Ladislav Johanides
8 0002246 Miroslav Bečvář
9 1101070 Antonín Šoltys
10 0001352 Ing. Jiří Bulis
11 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
12 0001429 Miloslav Hlinovský
13 0003621 Ing. Ladislav Strnad
14 0000911 Ing. Libor Vlachovský
15 0010690 Ing. Jakub Jirák
16 0001755 Ing. Jan Kašpar
17 0004919 Ing. Petr Unger
18 0003574 Ing. Petr Žítek
19 0004022 Ing. Karel Přibyl
20 0401834 Milan Krejčík
21 0012669 Michal Ort
22 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
23 0013455 Bc. Petr Šmejkal
24 0002824 Ing. Pavel Talíř
25 0601823 Ing. Petr Molnár
26 0013324 Ing. Jozef Harčarík
27 0010505 Ing. Zbyněk Hýzler
28 0301471 Libor Novotný
29 0301212 Jan Fiala
30 0011345 Ing. Drahomír Stroupek
31 0402051 Ing. Radek Hynek
32 0600731 Ing. Vladislav Jána
33 0011693 Ing. Antonín Novák
34 0004651 Ing. Pavel Janků
35 1101462 Roman Otisk
36 0013186 Ing. Jiří Šerý
37 1100377 Ing. Jiří Hendrych
38 0002350 Ing. René Semotan
39 0007696 Ing. Roman Kučera
40 0001040 Luděk Trojan
41 0003133 Ing. Pavel Zídek
42 0001524 Ing. Josef Malý
43 0100708 Ing. Petr Thim
44 0101870 Ing. Tuan Phan Anh