ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení + vybrané problémy ze stavebního práva

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace:
Komplexní přehled dané problematiky od zjednodušených postupů spočívajících v uzavření veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí a stavební povolení, přes způsoby získání informací od stavebního úřadu.

A dále seminář/webinář poskytne přehled správních poplatků, které mohou být na úseku stavebního řádu stavebním úřadem vyměřeny, až po vlastní jednání se stavebním úřadem a způsoby možné obrany.

Jednotlivé pasáže budou vždy názorně demonstrovány i na praktických příkladech tak, aby se autorizované osoby přímo jako stavebníci či jejich zástupci (nebo jako další osoby účastnící se řízení u stavebního řízení) vyznali a co nejvíce pochopili jednotlivá ustanovení příslušných právních předpisů.

  
Program:
  1. Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení – v čem spočívá zjednodušení, náležitosti včetně vysvětlení § 184a stavebního zákona (souhlas vlastníka), proces uzavření smlouvy se stavebním úřadem
  2. Společné územní a stavební řízení dle stavebního zákona – vysvětlení volby investora, podání žádosti, oznámení zahájení řízení, ústní jednání, námitky, vydání společného povolení
  3. Poskytování informací ze strany stavebního úřadu – nahlížení do spisu x zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytování kopií PD
  4. Správní poplatky na úseku stavebního řádu – položky 17, 18, 19 a 20 sazebníku zákona o správních poplatcích
  5. Jednání se stavebním úřadem – zastupování účastníků (opatrovník x plná moc), doručování, námitka podjatosti, podnět na nečinnost stavebního úřadu, přehled opravných prostředků proti vydanému rozhodnutí
 
Datum konání:14. 10. 2019
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
 
Přihlášení na SEMINÁŘ!!!!
14.10.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 0013390 Ing. Ondřej Machek
2. 0012804 Ing. Lenka Cihelková
3. 1004081 Ing. Martin Hlavoň
4. 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
5. 1104100 Ing. Jiří Němec
6. 0102188 Jiří Jokl
7. 0202127 Jan Beneš
8. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
9. 1300171 Ing. Ladislav Smola
10. 0202273 Ing. Petr Šneberger
11. 0011199 Ing. Dalibor Doubek
12. 0102299 Ing. Michal Šedivý
13. 0301170 Emil Ečer
14. 1102274 Ing. Ivo Šimko
15. 1300596 Ing. Vladimír Konečný
16. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
17. 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
18. 1300486 Ing. Marek Hasoň
19. 1005530 Ing. Tomáš Petr
20. 1102183 Ing. Jiří Lacina
21. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
22. 0007560 Ing. Miloslav Štrobach
23. 1101637 Jana Štvrtňová
24. 0400105 Ing. Jiří Vaněček
25. 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
26. 0010767 Ing. Marián Múdry
27. 0301387 Ing. Martin Haueisen
28. 0300343 Vladimír Kouba
29. 0012916 Ing. Petr Šandera
30. 1101462 Roman Otisk
31. 1006652 Ing. Dominik Hochman
32. 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
33. 1302282 Ing. Martin Šeďa
34. 0602504 Ing. Martin Hynek
35. 0501346 Ing. Petr Lamač
36. 1006257 Ing. Luděk Matyáš
37. 1006692 Ing. Radoslav Pučálka
38. 1400029 Ing. Mária Necidová
39. 1006621 Ing. Miroslav Patočka
40. 1003663 Ing. Peter Štefančík
41. 0602393 Ing. Michal Freivald
42. 1202239 Ing-. Petr Šedivý
43. 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
44. 1302253 Ing. David Zapletal
45. 1006000 Ing. Miroslav Sukup
46. 0602712 Ing. Karel Hausvater
47. 1103753 Ing. Jana Kalužíková
48. 1202249 Martin Pružinec
49. 0009930 Petr Jiřičný
50. 0013590 Ing. Stanislav Mastný
51. 0601823 Ing. Petr Molnár
52. 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
53. 1005267 Zdeněk Zbořil
54. 1005548 Ing. Jan Filípek
55. 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
56. 1001466 Ing. Šárka Prachařová
57. 0001485 Ing. Zuzana Martinková
58. 1103860 Ing. Jiří Šafránek
59. 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
60. 0101990 Ing. Jiří Hovorka
61. 0101525 Milan Blažek
62. 1202123 Ing. Marta Janošíková
63. 0102099 Pavel Dvořák
64. 1102355 Ing. Iveta Dřevjaná
65. 0012698 Petr Černatovič
66. 1006059 Ing. Jiří Štverák
67. 0602563 Ing. Jan Sekanina
68. 1103744 Ing. Martin Chrástek
69. 1006672 Ing. Radim Holub
70. 1004358 Ing. Pavel Marek
71. 1004615 Ladislav Marek
72. 0009345 Ing. Jitka Tobolová
73. 1200720 Ing. Miroslav Novák
74. 0010986 Ing. Petr Zelenka
75. 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
76. 1201963 Ing. Dagmar Stratilová
77. 1201625 Ing. Petr Mojzík
78. 1103338 Ing. Ivo Masárech
79. 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
80. 1200934 Ing. Jan Mohr
81. 1101186 Ing. Jiří Lampa
82. 1103763 Ing. Kateřina Šípková
83. 0013698 Ing. Petr Odstrčil
84. 0701499 Ing. Jana Vogelová
85. 1003308 Ing. Petr Češka
86. 0701088 Josef Smolař
87. 0501332 David Senohrábek DiS.
88. 1000392 Ing. Miloš Černý
89. 0400825 Ing. Rudolf Seidl
90. 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
91. 1004979 Ing. Ilona Janíková
92. 0007014 Ing. Pavel Buňát
93. 0602324 Ing. Jiří Havrda
94. 0012103 Ing. Monika Najmanová
95. 0102419 Michal Voldřich
96. 1006734 Ing. Miroslav Tobek