Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení + vybrané problémy ze stavebního práva

Webinář - Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení + vybrané problémy ze stavebního práva

Celková kapacita
125
Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace:
Komplexní přehled dané problematiky od zjednodušených postupů spočívajících v uzavření veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí a stavební povolení, přes způsoby získání informací od stavebního úřadu.

A dále seminář/webinář poskytne přehled správních poplatků, které mohou být na úseku stavebního řádu stavebním úřadem vyměřeny, až po vlastní jednání se stavebním úřadem a způsoby možné obrany.

Jednotlivé pasáže budou vždy názorně demonstrovány i na praktických příkladech tak, aby se autorizované osoby přímo jako stavebníci či jejich zástupci (nebo jako další osoby účastnící se řízení u stavebního řízení) vyznali a co nejvíce pochopili jednotlivá ustanovení příslušných právních předpisů.

  
Program:
  1. Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení – v čem spočívá zjednodušení, náležitosti včetně vysvětlení § 184a stavebního zákona (souhlas vlastníka), proces uzavření smlouvy se stavebním úřadem
  2. Společné územní a stavební řízení dle stavebního zákona – vysvětlení volby investora, podání žádosti, oznámení zahájení řízení, ústní jednání, námitky, vydání společného povolení
  3. Poskytování informací ze strany stavebního úřadu – nahlížení do spisu x zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytování kopií PD
  4. Správní poplatky na úseku stavebního řádu – položky 17, 18, 19 a 20 sazebníku zákona o správních poplatcích
  5. Jednání se stavebním úřadem – zastupování účastníků (opatrovník x plná moc), doručování, námitka podjatosti, podnět na nečinnost stavebního úřadu, přehled opravných prostředků proti vydanému rozhodnutí
 
Datum konání:14. 10. 2019
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
 
Přihlášení na SEMINÁŘ!!!!
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013390 Ing. Ondřej Machek
2 0012804 Ing. Lenka Cihelková
3 1004081 Ing. Martin Hlavoň
4 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
5 1104100 Ing. Jiří Němec
6 0102188 Jiří Jokl
7 0202127 Jan Beneš
8 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
9 1300171 Ing. Ladislav Smola
10 0011199 Ing. Dalibor Doubek
11 0102299 Ing. Michal Šedivý
12 0301170 Emil Ečer
13 1102274 Ing. Ivo Šimko
14 1300596 Ing. Vladimír Konečný
15 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
16 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
17 1300486 Ing. Marek Hasoň
18 1005530 Ing. Tomáš Petr
19 1102183 Ing. Jiří Lacina
20 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
21 0007560 Ing. Miloslav Štrobach
22 1101637 Jana Štvrtňová
23 0400105 Ing. Jiří Vaněček
24 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
25 0010767 Ing. Marián Múdry
26 0301387 Ing. Martin Haueisen
27 0300343 Vladimír Kouba
28 0012916 Ing. Petr Šandera
29 1101462 Roman Otisk
30 1006652 Ing. Dominik Hochman
31 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
32 1302282 Ing. Martin Šeďa
33 0602504 Ing. Martin Hynek
34 0501346 Ing. Petr Lamač
35 1006257 Ing. Luděk Matyáš
36 1006692 Ing. Radoslav Pučálka
37 1400029 Ing. Mária Necidová
38 1006621 Ing. Miroslav Patočka
39 1003663 Ing. Peter Štefančík
40 0602393 Ing. Michal Freivald
41 1202239 Ing-. Petr Šedivý
42 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
43 1302253 Ing. David Zapletal
44 1006000 Ing. Miroslav Sukup
45 0602712 Ing. Karel Hausvater
46 1103753 Ing. Jana Kalužíková
47 1202249 Martin Pružinec
48 0009930 Petr Jiřičný
49 0013590 Ing. Stanislav Mastný
50 0601823 Ing. Petr Molnár
51 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
52 1005267 Zdeněk Zbořil
53 1005548 Ing. Jan Filípek
54 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
55 1001466 Ing. Šárka Prachařová
56 0001485 Ing. Zuzana Martinková
57 1103860 Ing. Jiří Šafránek
58 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
59 0101990 Ing. Jiří Hovorka
60 0101525 Milan Blažek
61 1202123 Ing. Marta Janošíková
62 0102099 Pavel Dvořák
63 1102355 Ing. Iveta Dřevjaná
64 0012698 Petr Černatovič
65 1006059 Ing. Jiří Štverák
66 0602563 Ing. Jan Sekanina
67 1103744 Ing. Martin Chrástek
68 1006672 Ing. Radim Holub
69 1004615 Ladislav Marek
70 0009345 Ing. Jitka Tobolová
71 1200720 Ing. Miroslav Novák
72 0010986 Ing. Petr Zelenka
73 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
74 1201963 Ing. Dagmar Stratilová
75 1201625 Ing. Petr Mojzík
76 1103338 Ing. Ivo Masárech
77 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
78 1200934 Ing. Jan Mohr
79 1101186 Ing. Jiří Lampa
80 1103763 Ing. Kateřina Šípková
81 0013698 Ing. Petr Odstrčil
82 0701499 Ing. Jana Vogelová
83 1003308 Ing. Petr Češka
84 0701088 Josef Smolař
85 0501332 David Senohrábek DiS.
86 1000392 Ing. Miloš Černý
87 0400825 Ing. Rudolf Seidl
88 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
89 1004979 Ing. Ilona Janíková
90 0007014 Ing. Pavel Buňát
91 0602324 Ing. Jiří Havrda
92 0012103 Ing. Monika Najmanová
93 0102419 Michal Voldřich
94 1006734 Ing. Miroslav Tobek
95 1103528 Ing. Jiří Talášek
96 1004882 Milan Nejez
97 0301379 Bc. Michal Pašava
98 0010296 Ing. Ivo Oves
99 1005252 Bc. Marek Gerec
100 0501177 Martin Cimburek
101 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
102 0102545 Ing. Kateřina Nová
103 0201758 Karel Šafrata
104 1400187 Ing. František Komínek
105 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
106 0010293 Petr Pospíchal
107 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
108 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
109 1100690 Ing. Stanislav Rada
110 0701568 Pavel Hemerka
111 1003636 Ing. Vladimír Fouček
112 0009426 Ing. Jiří Berlínský
113 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
114 0002720 Tomáš Voborský
115 1004864 Ing. Milan Cifr
116 0009342 Karel Veith
117 0301540 Ing. arch. Irena Klingorová
118 0102032 Ing. Milan Vávra
119 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
120 0102436 Tomáš Ungerman
121 1100611 Ing. Stanislav Rec
122 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
123 0401226 Jiřina Vedralová
124 0701565 Ing. František Doubravský
125 0010699 Tomáš Pilík DiS.