ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2017-02-24
Formát: 2017-02-24

Dozory ve výstavbě

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Celková kapacita:  70

CŽV - Kompozitní výztuže betonových konstrukcí

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Kompozitní výztuže betonových konstrukcí Termín konání: čtvrtek 2. března 2016 v 15 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, budova R, posluchárna R229 vchod z ulice Rybkova Přednášející: Ing. František Girgle, Ph.D. ÚBZK, FAST VUT Brno Ing. Jan Prokeš, Ph.D. PREFA KOMPOZITY, a.s. Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina tel.: 533 424 068 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  90

Stavebně historický průzkum a jeho význam pro projektování

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Petr Macek, Ph.D., Mgr. Ing. Celková kapacita:  70

Dokumentace staveb

Oblastní kancelář Pardubice
Seminář, čtvrtek 2.3.2017, 13.00 - 17.00 hodin Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné AO zdarma, ostatní 300,- Kč Celková kapacita:  120

Veletrh úspor energie do rakouského Welsu

Oblastní kancelář České Budějovice
Spolek Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá oblíbený jednodenní zájezd do Welsu na Veletrh úspor energie. Zájezd se koná v pátek 3.3. a v sobotu 4.3.2016. Autobus odjíždí z Českých Budějovic v 8 hodin ráno. Po příjezdu na výstaviště ve Welsu se zájemci mohou zúčastnit společné prohlídky veletrhu s průvodcem a tlumočením do češtiny. Veletrh je každoročně plný novinek a zajímavostí. Hlavními tématy veletrhu je stavebnictví, vytápění, obnovitelné zdroje energie, ale také např. úsporné osvětlení a elektrospotřebiče.

BIM - NAVRHOVÁNÍ STAVEB, PROVÁDĚNÍ STAVEB

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT BIM – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB která se koná v pondělí dne 6. března 2017 9.00 – 13.00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Z obsahu přednášky Celková kapacita:  80

SEMINÁŘ: Ochrana stavby a stavebních konstrukcí proti vodě

Ochrana stavby a stavebních konstrukcí proti vodě a vlhkosti – namáhání, materiály, povlakové izolace, ploché střešní pláště…. Celková kapacita:  75

Seminář - Dokumentace pro stavební řízení

Oblastní kancelář Ostrava
1) Práce se stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy dle zvláštních právních předpisů a zapracování jejich podmínek do dokumentací staveb 2) Zvláštnosti dokumentací pro společné územní a stavební řízení a pro spojené územní a stavební řízení 3) Odlišnosti dokumentací pro dodatečné povolení staveb od dokumentací pro územní a stavební řízení 4) Dokumentace pro změny staveb, jejichž součástí jsou bourací práce 5) Nejčastější nedostatky dokumentací Celková kapacita:  230

CŽV - Hospodaření se srážkovou vodou 7. 3. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma retence srážkových vod, vsakovací systémy, zařízení pro využití dešťové vody, příklady z praxe. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 7. března 2017 v 15 hodin. Přednášející: Bc. Michal Plotěný, ASIO, s.r.o. Brno.