ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2020-01-18
Formát: 2020-01-18

Valná hromada ČKAIT Olomouc

Oblastní kancelář Olomouc
Oblastní kancelář Olomouc zve na Valnou hromadu ČKAIT, která se koná v pondělí 20. ledna 2020 od 15 hodin v Pevnosti poznání na Tř. 17. listopadu 7, Olomouc. Pozvánku s programem najdete v příloze. Celková kapacita:  150

Seminář SVI: Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací

Seminář/webinář, objasňuje co jsou rýhy, které normy s nimi souvisejí a jaké jsou požadavky na zásypy.Hlavní odborné téma – program akce: Celková kapacita:  64

Valná hromada OK ČKAIT Ostrava

Oblastní kancelář Ostrava
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblasti Ostrava, která se bude konat v úterý dne 21. ledna 2020 ve 14,30 hodin v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 124 ve Společenském sále Program: 1. Zahájení a uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební 4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2019, plán činnosti na rok 2020 5. Informace předsedy ČKAIT 6. Vystoupení hostů 7. Zpráva dozorčí rady regionu 8. Zpráva mandátové komise Celková kapacita:  300

Valná hromada ČKAIT Oblast Zlín

Oblastní kancelář Zlín
Valná hromada ČKAIT Oblasti Zlín se uskuteční dne 22. 1. 2020. Více informací v přiložené pozvánce.

Valná hromada oblasti Brno 2020

Oblastní kancelář Brno
Termín konání: čtvrtek 23. ledna 2020 v 15 h Místo konání: sál A Kongresového centra v areálu Veletrhů Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno Program: 1. Prezence 14-15 h 2. Zahájení a přivítání hostů 3. Volba komisí: mandátové, volební, návrhové 4. Zpráva o činnosti a hospodaření oblasti ČKAIT Brno v roce 2019 5. Zpráva Dozorčí rady ČKAIT 6. Dotazy a schválení zpráv 7. Zpráva předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka 8. Vystoupení čestných hostů 9. Zpráva mandátové a volební komise 10. Volba kandidátů do volených orgánů Komory Celková kapacita:  150

Seminář SVI: Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Celková kapacita:  64

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "OBČANSKÝ ZÁKONÍK S VAZBOU NA VÝSTAVBU", který se koná dne 27.1.2020 od 09:30 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: JUDr. Eva KUZMOVÁ Program semináře: 1. Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona 2. Zásady soukromého práva 3. Ochrana soukromých práv 4. Osoby - fyzické, právnické - vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel 5. Zastoupení - plná moc, prokura 6. Věci a jejich rozdělení - věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba Celková kapacita:  90

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti Plzeň 27. 1. 2020

Oblastní kancelář Plzeň
Celková kapacita:  250