ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-11-19
Formát: 2019-11-19

Nedostatky žádostí podávané stavebnímu úřadu

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 19.11.2019 se uskuteční seminář na téma "Nedostatky žádostí podávané stavebnímu úřadu" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Jiří Kozelský, vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků Moravská Ostrava - Přívoz. Program semináře: Žádosti a proces jejich vyřízení s důrazem na činnost žadatele Podklady žádosti, vyjma projektové dokumentace Projektová dokumentace Diskuze a závěr Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  50

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň 19.11.2019 na téma: "Vady a poruchy betonových konstrukcí - příklady z praxe TDI (na velkých stavebních celcích) - nedostatky projektů, výrobců i zhotovitele"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3383140. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. Celková kapacita:  70

POZOR! Seminář zrušen!!! Seminář CŽV - Praktické zkušenosti z realizací technických systémů větrání, vytápění a klimatizace v RD

Oblastní kancelář Olomouc
Praktické zkušenosti z realizací technických systémů větrání, vytápění a klimatizace v RD. Příklady z praxe. Problematika vztahu mezi projektem a následným provozem a dlouhodbě zanedbanou údržbou technických systémů. Příklady z praxe -nejčastější chyby a zbytečně komplikovaná řešení. Místo konání: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející: Ing. Jan Schwarzer, PhD. Celková kapacita:  96

Seminář RK Praha – Základní požadavky na stavby a jejich naplňování v právních předpisech ČR

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA  Anotace:Stavební zákon č. Celková kapacita:  70

Minulost a budoucnost inovací střech

Řemeslná rada Cechu KPT ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář pořádaný na téma: Minulost a budoucnost inovací střech Název: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR - Střechařská konference PRAHA 2019 Termín: 20. 11. 2019 Místo konání: Střední odborná škola Jarov, Praha 9, Učňovská 1 – velký sál Seminář se uskuteční v čase od 10.00 hodin (prezence začíná v 9.00 hod.) do 15.00 hod. PROGRAM: Prezence 9.00 hodin – 10.00 hodin (úhrada poplatku za seminář 200,- Kč v hotovosti – občerstvení + oběd)

Použití tepelně izolačních sendvičových panelů v kontextu požárně bezpečnostního řešení staveb

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na semináře "POUŽITÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ V KONTEXTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEB", který se koná dne 20.11.2019 od 09:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Tomáš DOLEŽAL, technický konzultant Kingspan, a.s. Celková kapacita:  90

Seminář OK Jihlava HELUZ a jeho materiály pro pasivní rodinné a bytové domy.

Oblastní kancelář Jihlava
Oblastní kancelář Jihlava pořádá ve středu dne 20.11.2019 odborný seminář na téma HELUZ a jeho materiály pro pasivní rodinné a bytové domy. Začátek semináře je od 10.00 hod. v přednáškové místnosti Kraje Vysočina, Žižkova 57. Přednášející je Ing. Zdeněk Kobza a podrobné informace najdete v příloze. Celková kapacita:  40

Seminář RK Praha – Ochrana staveb proti radonu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jaroslav Slovák – Státní úřad pro jadernou bezpečnostMgr. Aleš Froňka, Ph.D. – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Prahaprof. Ing. Martin Jiránek, CSc. Celková kapacita:  70

Summit Koncepce BIM 2019

Mezinárodní konference, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a Digitální Česko, věnovaná implementaci Koncepce BIM do českého stavebnictví se bude věnovat důležitým tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko a ve vládním usnesení o zavádění Koncepce BIM do českého stavebnictví.