ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2018-03-18
Formát: 2018-03-18

Památky 2018

Pozvánka

SEMINÁŘ: Vady staveb a možnosti jejich řešení

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu. Celková kapacita:  68

Inovativní materiály pro hydroizolaci a ochranu železobetonových konstrukcí ve stavebnictví

Oblastní kancelář Ostrava
Inovativní materiály pro hydroizolaci a ochranu železobetonových konstrukcí ve stavebnictví – Masterseal 6100 FX jednokomponentní, elastická a flexibilní membrána se sníženou hmotností, pro ochranu a vodonepropustnost betonových konstrukcí, Masterseal 6100 FX je vyroben ze speciálně vybraných cementů, vylehčených fillerů, písků a speciálních polymerů v práškové formě. - MasetProtect 8000CI migrující inhibitory koroze na bázi silanu pro ochranu železobetonových konstrukcí, účinně zastavují aktivní korozi s účinnosti přes 90 % a to i v konstrukcích pod vodní hladinou. Celková kapacita:  53

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň 20. 3. 2018 na téma: "Most Generála Pattona Plzeň"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3372768. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. POZOR ZMĚNA! Uskuteční se pouze exkurze s přednáškou na most Gen. Pattona v Plzni, termín se překládá. Celková kapacita:  70

Seminář+exkurze OK Praha – Možnosti techniky ZÚ HZS, výcvik ŠHZ HZS a SOZ HZS ČR ve Zbirohu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:velitelé útvarů HZS  Anotace:Seznámení s IZS, technika Záchranného útvaru HZS, výcvik ŠHZ HZS, seznámení s materiálem a v Celková kapacita:  34

SEMINÁŘ: Stavební zákon po novele

Pro velký zájem pořádá Středisko vzdělávání a informací ČKAIT další seminář k novele stavebního zákona, která je účinná od 1. ledna 2018! Celková kapacita:  71

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON která se koná ve středu dne 21. března 2018 od 9.00 do 12.00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší Ing. Milan Pacák vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Celková kapacita:  70

CŽV - Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek

Oblastní kancelář Olomouc
Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek. Odborná přednáška v rámci stavebního veletrhu Stavotech. místo: Olomouc, Výstaviště Flora, zasedací místnost ve správní budově ( vedle pavilonu A) Čas: 10.00-12.00 hod. Přednášející : Ing. Jan Zajíček, nezávislý poradce v oboru technologie a navrhování vozovek, člen technické normalizační komise CEN/TC227/WG4 pro silniční materiály Celková kapacita:  40

CŽV - seminář Vnitřní prostředí z pohledu stavební fyziky

Oblastní kancelář Brno
SEMINÁŘ ZRUŠEN Název akce: Komfort vnitřního prostředí z pohledu stavební fyziky Termín konání: čtvrtek 22. března 2018 ve 14 hodin Celková kapacita:  73

Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Ostrava
Podstatné změny, které novela stavebního zákona přináší  ve výkonu veřejné správy  na úseku územního rozhodování (nové pojmy a jejich význam)  u společného řízení a povolení  u jednotlivých forem povolení  při kolaudaci staveb  při změně v užívání staveb  u dalších zákonů  u závazných stanovisek dotčených orgánů a jejich možného přezkumu Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Koordinované řízení •u kterých stavební záměrů lze využít •příslušnost Celková kapacita:  234