ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-01-17
Formát: 2019-01-17

Valná hromada oblasti Pardubice

Oblastní kancelář Pardubice
26. řádná valná hromada ČKAIT OK Pardubice se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 15.00 hod v Kongresovém sálu Domu techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice. Prezence účastníků od 14.00 hod. Program: 1. Zahájení 2. Ocenění studentů 3. Volba návrhové a mandátové komise 4. Zpráva o činnosti výboru a ČKAIT OK Pardubice a návrh plánu pro rok 2019 5. Informace předsedy ČKAIT 6. Vystoupení hostů 7. Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT 8. Zpráva mandátové komise 9. Volba delegátů a náhradníků na shromáždění delegátů ČKAIT Celková kapacita:  200

Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava

Oblastní kancelář Ostrava
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblasti Ostrava, která se bude konat v pondělí dne 21. ledna 2019 ve 14,30 hodin v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 124 ve Společenském sále Program: 1. Zahájení a uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební 4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2018, plán činnosti na rok 2019 5. Informace předsedy ČKAIT 6. Vystoupení hostů 7. Zpráva dozorčí rady regionu 8. Zpráva mandátové komise Celková kapacita:  280

Valná hromada ČKAIT Olomouc 2019

Oblastní kancelář Olomouc
Oblastní kancelář Olomouc zve na Valnou hromadu ČKAIT, která se koná dne 22. ledna 2019 od 15 hodin v Pevnosti poznání na Tř. 17. listopadu 7, Olomouc. Pozvánku s programem najdete v příloze. Celková kapacita:  150

SEMINÁŘ SVI: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu?

Informace o existujících systémech panelových domů navrhovaných a realizovaných na území České republiky od začátku 60. let do konce minulého století, rozbor jednotlivých konstrukčních nosných prvků a jejich styků, vady a poruchy na panelových domech, jejich příčiny a statická závažnost. Celková kapacita:  65

Obsah požárně bezpečnostního řešení z pohledu Metodického návodu pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení. Stavby, ke kterým se oddělení stavební prevence HZS vyjadřuje.

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, úterý 22.1.2019, 13.00 -17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100

Seminář - PEIKKO – rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme vás na seminář pořádaný v rámci VII. běhu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT dne 22.1.2019 "Rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov", přednášející: Ing. Pavel Nádaský, Ing. Milan Sedláček, Ing. Matěj Hrubý, Jaroslav Opavský, PEIKKO CR s.r.o. Podrobnosti najdete v příloze. Celková kapacita:  70

přednáška Aktuální výstavba ŘSD ČR a další plán rozvoje dálniční a silniční sítě

Oblastní kancelář Praha
Pozvánka na přednášku Aktuální výstavba ŘSD ČR a další plán rozvoje dálniční a silniční sítě kterou pořádá výbor o.p. Celková kapacita:  50

Valná hromada

Oblastní kancelář Zlín
Valná hromada ČKAIT OBLASTI ZLÍN se uskuteční dne 23. ledna 2019 od 15 hodin v hotelu Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín.

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň 23. 1. 2019 na téma "Hydroizolace a sanace vlhkých budov"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3377979. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. Celková kapacita:  150

SEMINÁŘ SVI: Průzkumové práce a jejich vyhodnocování při navrhování a posuzování nosných konstrukcí staveb

Průzkumné práce a jejich vyhodnocení při navrhování a posuzování nosných konstrukcí staveb - význam průzkumných prací pro projektovou činnost - geologický průzkum, diagnostický průzkum - zadávání a provádění průzkumů v závislosti na rozsahu prací a uspořádání nosné konstrukce - vyhodnocení průzkumných prací a uplatnění výsledků při návrhu/hodnocení nosné konstrukce. Celková kapacita:  65