ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2017-08-20
Formát: 2017-08-20

Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí, která se koná v pondělí dne 4. září 2017 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší Ing. Ondřej Perháč AO v oboru statika a dynamika staveb, Konzultant IDEA StatiCa Stručná anotace

Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby – základní požadavek

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí – IDEA RS (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Ondřej Perháč, Ing. Celková kapacita:  70

Dopravní konference

Oblastní kancelář Pardubice
Konference, čtvrtek 7. září 2017 od 12:00 hod Palác Pardubice, Kongresové centrum - 3. patro vstupné – zdarma http://www.ckait.cz/staveduk/3365412 Celková kapacita:  100

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví – vžitý český překlad anglického názvu celoevropské akce European Heritage Days (zkratka EHD). Definice EHD Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

Smlouva o dílo ve výstavbě

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "SMLOUVA O DÍLO VE VÝSTAVBĚ", který se koná dne 11.9.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Uzavírání smluv - obecné otázky, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky, stavba jako předmět díla, součinnost objednatele, převzetí stavby, nebezpečí škody na díle, vady stavby, společná odpovědnost účastníků výstavby. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Nové zeměměřičské podklady a geografické databáze pro projektování

Oblastní kancelář Pardubice
Seminář, úterý 12.9.2017, 13:00 - 17:00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH http://www.ckait.cz/staveduk/3365436 Celková kapacita:  120

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň na téma: "Novela stavebního zákona"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na:http://www.ckait.cz/staveduk/3365387. Přihlášení prosím prostřednictvím této termínové listiny. Celková kapacita:  70

Seminář - BIM v dopravních stavbách

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme vás na seminář "BIM v dopravních stavbách" pořádaný dne 12.9.2017 ve Společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce. Přihlásit na tuto akci se můžete i prostřednictvím této zprávy (možnost přihlášení). Celková kapacita:  70

Představenstvo ČKAIT

Ve čtvrtek 14. září 2017 bude v zasedací místnosti ČKAIT (Sokolská 15, Praha 2) od 10 hodin jednání představenstva.