ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-05-26
Formát: 2019-05-26

Střešní a fasádní systémy PREFA Aluminiumprodukte

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma " Střešní a fasádní systémy PREFA Aluminiumprodukte" se uskuteční dne 27. 5. 2019 ve školící místnosti Ostravia, a. s., ul. 28. října 150, Ostrava ( budova sídla OK ) ve 13.30 hodin. Program semináře: 1. Úvod, historie, představení společnosti 2. Střešní systémy PREFA Aluminiumprodukte ( máloformátové, velkoformátové, drážkované. Okapové systémy. Střechy na horách a návrh protisněhových opatření. Řešení detailů ). Diskuse. Celková kapacita:  50

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

Oblastní kancelář Karlovy Vary
27. května, Karlovy Vary OK ČKAIT Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

Webinář - Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

Přednášející:Doc. Ing. J. Zuna, Csc., Ing. P. Marek, Ing. A. Celková kapacita:  200

Seminář ČKAIT 28.5.19 - Současný stav navrhování konstrukcí z přírodního kamenene a zkušenosti z jejich realizace.

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Současný stav navrhování konstrukcí z přírodního kamenene a zkušenosti z jejich realizace. Přednášející: Ing. Karel Dušek, ředitel firmy Kámen engineering s. r. o., Hradec Králové Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický, ČKAIT Hlavní odborné téma – anotace: Problematika použití přírodního kamene v pozemních stavbách a zásady navrhování. Datum: 28.05.2019 Začátek akce: 12.00 h Místo konání: učebna SPŠ stavební Liberec Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

KONFERENCE: Projektování pozemních komunikací - 8. ročník

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., organizuje již 8. ročník konference Projektování pozemních komunikací.

SEMINÁŘ SVI: Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

Definování základních principů příroděblízkých protipovodňových opatření (PBPO) a revitalizace vodních toků (RVT); porovnání rozdílů v přístupu a návrhu obou typů opatření v krajině a na korytech vodních toků. Součástí semináře je i představení aktualizované metodiky Operačního programu životního prostředí (OPŽP) pro příroděblízká protipovodňová opatření.  Seminář a WEBINÁŘ! Celková kapacita:  64

Vodovodní přípojky a ztráty vody

Oblastní kancelář České Budějovice
Pořádá Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s. ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice a Krajským úřadem - Jihočeský kraj Termín: 29. května 2019 Čas: 9:00 - 13:00 hod. Program a přihláška: - viz příloha Garant: Ing. Miloslava Melounová, ČSVH, tel. 602 126 288

Webinář - Katastr nemovitostí a jeho správa v roce 2019

Přednášející:Ing. Celková kapacita:  200

SEMINÁŘ SVI: Katastr nemovitostí a jeho správa v roce 2019

Seznámení s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala novela stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 a novela vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, s účinností od 1. 1. 2019. Seminář a WEBINÁŘ!  Celková kapacita:  65