ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2017-01-22
Formát: 2017-01-22

Seminář OK ČKAIT Jihlava na téma Principy bezbariérového užívání v budovách a ve veřejném prostoru.

Oblastní kancelář Jihlava
Oblastní kancelář Jihlava pořádá ve středu dne 8.2.2017 v prostorách Kraje Vysočina seminář na téma Principy bezbariérového užívání v budovách a ve veřejném prostoru. Přednášející bude Ing. Renata Zdařilová Ph.D. Podrobný program a podmínky přihlášení najdete v příloze. Celková kapacita:  20

Pozvánka na Valnou hromadu 23.1.2017

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme Vás na Valnou hromadu naší Oblasti, která se bude konat v pondělí 23. ledna 2017 ve společenském sále Krajské knihovny v Karlovy Varech, Závodní 378/84 od 14.00 hodin. Prezence bude již od 13.33 hodin. Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu. Na Valné hromadě bude podána i podrobnější informace o pojištění autorizovaných osob a možnosti skupinového připojištění a bude zde možno zakoupit za zvýhodněné ceny i některé publikace. Pozvánka na tuto akci Vám již byla zaslána koncem roku 2016 poštou, případně e-mailem. Celková kapacita:  120

SEMINÁŘ: Technické normy ve stavebnictví

Technické normy ve stavebnictví, seznam, katalogy platných, neplatných a nových norem. Veřejné připomínkování, spolupráce, koordinace v pracovních skupinách. Přednášející: Kolínská, Křivánek - ÚNMZ, Sobotka - Normservis, Voves, Kratochvíl - ČSTN Program:  Celková kapacita:  65

Seminář - Kontrolní a zkušební procesy při výstavbě

Oblastní kancelář Ostrava
V současné době, kdy jsou stále větší požadavky na zkrácení doby výstavby a na ekonomickou nákladnost realizovaných prací je velmi důležitou kapitolou tzv. záruční doba stavby a její délka. Toto navazuje na kontrolní a zkušební procesy na stavbě. V případě jejich správného dodržování a provádění tak budou eliminovány (případně zcela odstraněny) problémy související s reklamováním stavebního díla. Proces přejímání a předávání stavebního probíhá mezi zhotovitelem a objednatelem stavebního díla. Celková kapacita:  80

Valná hromada oblasti Liberec.

Oblastní kancelář Liberec
Valná hromada oblastní kanceláře ČKAIT Liberec se bude konat ve čtvrtek 26. 1. 2017 od 15:00 hodin v budově Libereckého kraje, v multimediálním sálu budovy "C". Prezence bude již od 14:30 hodin. Podrobná pozvánka s programem bude členům zaslána ještě e-mailem a jako příloha komorového časopisu "Z+i". Celková kapacita:  100

SEMINÁŘ: Smluvní standardy ve výstavbě a nový zákon o veřejných zakázkách

Seminář se bude věnovat aktuálnímu stavu zavádění smluvních standardů v Česku, vzorům FIDIC a českému standardu a také problematice nového zákona o zadávání veřejných zakázek především ve vztahu ke změnám díla a ceny v průběhu realizace. Celková kapacita:  70

CŽV - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

Oblastní kancelář Brno
Název akce: BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB Termín konání: čtvrtek 26. 1. 2017 v 15 hodin Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, budova R, posluchárna R229 vchod z ulice Rybkova Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., pedagog VŠB-TU Ostrava Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina tel.: 533 424 068 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  90

Ochrana proti hluku a vibracím

Oblastní kancelář Pardubice
Datum - 2.2.2016 od 13:00 hodin Místo - hotel Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice Přednášející: Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., NRL pro komunální hluk Ing. Dana Potužníková, NRL pro komunální hluk Plk. Mjr. Jan Záhorský, KŘ Policie ČR Ing. Jiří Nováček, Ph.D., SF ČVUT Praha Viz http://www.ckait.cz/staveduk/3362548 Celková kapacita:  100

VELETRH: Dřevostavby 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby 2017, který se koná v termínu 2. – 5. února 2017 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

Problematika namáhání železobetonových prvků a jejich posuzování – IDEA RS (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna  Anotace:Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků a ocelových styčníků a kotvení. Celková kapacita:  70