ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - České Budějovice

Formát: 2019-01-17
Formát: 2019-01-17

VELETRH: Dřevostavby 2019 - NEKONÁ SE

Upozornění:!!!  Pořadatel se rozhodl veletrh NEPOŘÁDAT !!! 

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany.Veletrh je největší a jedinečnou akcí v oboru střech v České republice a střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů. V únoru 2019 proběhne jeho již 21. ročník. Se souběžnými akcemi se jedná o jediný odborný veletrh v ČR v oboru střech, dřevostaveb a úsporného bydlení.

KONFERENCE: Fórum dřevěných konstrukcí - Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům

ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7. – 9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům.

Společnost PEIKKO - rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice, vchod z Klavíkovy ulice Čas: 13-17 hod. Společnost Peikko Group je celosvětovým lídrem v produkci ocelobetonových spřažených konstrukcí a spojů betonových i ocelových konstrukcí. Inovativní řešení Peikko poskytuje zákazníkům rychlý, bezpečný a velmi efektivní způsob návrhu a realizace staveb. Program: 1) Společnost Peikko: spoje betonových a ocelových konstrukcí 2) Deltabeam spřažený nosník pro tenké stropní konstrukce - návrh a použití 3) Použití volně dostupného softwaru Peikko Deltabeam Select

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2019

Veletrh Památky - Muzea - Řemesla ve v roce 2019 koná v termínu 21. - 24. 2. 2019 v Praze 7-Holešovicích.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.!

Požadavky na výstavbu a BOZP na staveništi

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-174 hod. Program: Požadavky na výstavbu - obecné požadavky podle § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. - technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. -požadavky bezbariérového užívání staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 2. Požadavky na kvalifikaci rozhodujících účastníků výstavby - projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka/stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi

Dřevostavby Volyně

Oblastní kancelář České Budějovice
Program doplníme, jakmile bude k dispozici.

Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zákona o požární ochraně, novinky v normách PBS

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, REsslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Program: Přednáška řeší komplexně problematiku staveb ve vazbě na činnosti Hasičského záchranného sboru po celou dobu životnosti stavby až po její konec v důsledku požáru z hlediska platné legislativy. Dalším tématem jsou normy požární bezpečnosti staveb a jejich aktuální změny, poznatky z požárů a specifika požární bezpečnosti dřevostaveb.

Recyklace - Posuzování stavebních výrobků

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo. Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Program: 1) Udržitelné využívání přírodních zdrojů