ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - České Budějovice

Formát: 2017-02-24
Formát: 2017-02-24

Veletrh úspor energie do rakouského Welsu

Oblastní kancelář České Budějovice
Spolek Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá oblíbený jednodenní zájezd do Welsu na Veletrh úspor energie. Zájezd se koná v pátek 3.3. a v sobotu 4.3.2016. Autobus odjíždí z Českých Budějovic v 8 hodin ráno. Po příjezdu na výstaviště ve Welsu se zájemci mohou zúčastnit společné prohlídky veletrhu s průvodcem a tlumočením do češtiny. Veletrh je každoročně plný novinek a zajímavostí. Hlavními tématy veletrhu je stavebnictví, vytápění, obnovitelné zdroje energie, ale také např. úsporné osvětlení a elektrospotřebiče.

Činnost koordinátora BOZP na staveništi, plán BOZP na stavenisti

Oblastní kancelář České Budějovice
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který zavedl do výstavby od 1. 1. 2007 posici koordinátora BOZP na staveništi a další nové prvky, jako je např. plán BOZP na staveništi, oznámení o zahájení činnosti na staveništi. Novela tohoto zákona aplikující v právním systému ČR nejen další požadavky EU, ale především zkušenosti z realizace nově zavedených prvků ve výstavbě od r. 2007. Novela vyšla v částce č. 36 Sbírky ČR pod č. 88/2016 Sb.

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Štěpánka Tomanová – CAD-BIM, s.r.o., Ing. Tomáš Minka – di5 architekti inženýři, s.r.o., Ing. Ivana Krošová – SKANSKA , a.s., Dalibor Šulc - ČSOB Odborný garant: komise ČKAIT EPBD II Seminář zaměřený na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, provádění z hlediska zhotovitele a provozu staveb z pohledu stavebníka.

Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas. 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna; IDEA RS s.r.o. Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.; Ing. Lubomír Šabatka, CSc. Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků. Prostor bude věnován problematikám norem EN 1992-1, EN 1992-2 a EN1992-3. Důraz je kladen mimo jiné

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ POVOLENÍ OD STAVEBNÍHO ÚŘADU

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice, (vstup z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Milan PACÁK, vedoucí odboru územního plánování stavebního řádu krajského úřadu Královéhradeckého kraje Odborný garant: Ing. Jana Lepičová, Agentura BONUS Cílem semináře je seznámit jeho účastníky zejména z oblasti přípravy staveb a jejich projektování s požadavky stavebního zákona na kvalitu obsahu dokumentů předkládaných žadateli na stavební úřad pro vedení jednotlivých druhů správních řízení a to zejména se zaměřením na řízení