ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - České Budějovice

Formát: 2017-04-27
Formát: 2017-04-27

VELETRH – Stavební veletrhy Brno 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno 2017, které se konají v týdnu 26. – 29. 4. 2017. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

Stavební veletrhy BRNO 2017

Oblastní kancelář České Budějovice
Jednodenní odborná exkurze na veletrh se uskuteční v termínu 27.4.2017 Stavební veletrh pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov. Témata: • Inženýrský den 2017 • Bezplatná odborná poradenská centra • Zásobování vodou pro byty, domy, zahrady • Inteligentní a bezpečná domácnost v pavilonu F • Dotace na energeticky úsporné bydlení a kotlíkové dotace • Dřevostavby • Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a vybavení interiéru

WORKSHOP BIM - BRNO 2017

Seminář je pořádán v rámci Stavebních veletrhů Brno 2017. Celková kapacita:  60

Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas. 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna; IDEA RS s.r.o. Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.; Ing. Lubomír Šabatka, CSc. Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků. Prostor bude věnován problematikám norem EN 1992-1, EN 1992-2 a EN1992-3. Důraz je kladen mimo jiné

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ POVOLENÍ OD STAVEBNÍHO ÚŘADU

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice, (vstup z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Milan PACÁK, vedoucí odboru územního plánování stavebního řádu krajského úřadu Královéhradeckého kraje Odborný garant: Ing. Jana Lepičová, Agentura BONUS Cílem semináře je seznámit jeho účastníky zejména z oblasti přípravy staveb a jejich projektování s požadavky stavebního zákona na kvalitu obsahu dokumentů předkládaných žadateli na stavební úřad pro vedení jednotlivých druhů správních řízení a to zejména se zaměřením na řízení