ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - České Budějovice

Formát: 2017-01-22
Formát: 2017-01-22

VELETRH: Dřevostavby 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby 2017, který se koná v termínu 2. – 5. února 2017 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

VELETRH: Střechy Praha 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha 2017, který se koná v termínu od 9. do 11. února 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017 je zaměřeno zejména na novou požární normu ČSN 73 0810, její změny oproti původní normě zejména v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí, dřevostaveb a střech. Dále se fórum zabývá navrhováním dřevěných konstrukcí od aktualit v navrhování spojů, výměny a zesilování krovů, včetně novinek v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb. Zároveň budou prezentovány zajímavé dřevěné stavby. PROGRAM: Celková kapacita:  80

Novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jejich dopady na projektování

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas. 13-17 hod. Přednáší: Ing. Roman Šubrt, Ing. Jiří Cihlář

Veletrh úspor energie do rakouského Welsu

Oblastní kancelář České Budějovice
Spolek Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá oblíbený jednodenní zájezd do Welsu na Veletrh úspor energie. Zájezd se koná v pátek 3.3. a v sobotu 4.3.2016. Autobus odjíždí z Českých Budějovic v 8 hodin ráno. Po příjezdu na výstaviště ve Welsu se zájemci mohou zúčastnit společné prohlídky veletrhu s průvodcem a tlumočením do češtiny. Veletrh je každoročně plný novinek a zajímavostí. Hlavními tématy veletrhu je stavebnictví, vytápění, obnovitelné zdroje energie, ale také např. úsporné osvětlení a elektrospotřebiče.

Činnost koordinátora BOZP na staveništi, plán BOZP na stavenisti

Oblastní kancelář České Budějovice
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který zavedl do výstavby od 1. 1. 2007 posici koordinátora BOZP na staveništi a další nové prvky, jako je např. plán BOZP na staveništi, oznámení o zahájení činnosti na staveništi. Novela tohoto zákona aplikující v právním systému ČR nejen další požadavky EU, ale především zkušenosti z realizace nově zavedených prvků ve výstavbě od r. 2007. Novela vyšla v částce č. 36 Sbírky ČR pod č. 88/2016 Sb.

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Štěpánka Tomanová – CAD-BIM, s.r.o., Ing. Tomáš Minka – di5 architekti inženýři, s.r.o., Ing. Ivana Krošová – SKANSKA , a.s., Dalibor Šulc - ČSOB Odborný garant: komise ČKAIT EPBD II Seminář zaměřený na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, provádění z hlediska zhotovitele a provozu staveb z pohledu stavebníka.

Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas. 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna; IDEA RS s.r.o. Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.; Ing. Lubomír Šabatka, CSc. Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků. Prostor bude věnován problematikám norem EN 1992-1, EN 1992-2 a EN1992-3. Důraz je kladen mimo jiné

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ POVOLENÍ OD STAVEBNÍHO ÚŘADU

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice, (vstup z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Milan PACÁK, vedoucí odboru územního plánování stavebního řádu krajského úřadu Královéhradeckého kraje Odborný garant: Ing. Jana Lepičová, Agentura BONUS Cílem semináře je seznámit jeho účastníky zejména z oblasti přípravy staveb a jejich projektování s požadavky stavebního zákona na kvalitu obsahu dokumentů předkládaných žadateli na stavební úřad pro vedení jednotlivých druhů správních řízení a to zejména se zaměřením na řízení