ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - České Budějovice

Formát: 2017-03-25
Formát: 2017-03-25

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Štěpánka Tomanová – CAD-BIM, s.r.o., Ing. Tomáš Minka – di5 architekti inženýři, s.r.o., Ing. Ivana Krošová – SKANSKA , a.s., Dalibor Šulc - ČSOB Odborný garant: komise ČKAIT EPBD II Seminář zaměřený na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, provádění z hlediska zhotovitele a provozu staveb z pohledu stavebníka.

VELETRH – Stavební veletrhy Brno 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno 2017, které se konají v týdnu 26. – 29. 4. 2017. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

Inženýrský den 2017 – Návrat života do historických center měst

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů a Stavební veletrhy Brno pořádají Inženýrský den 2017 na téma Návrat života do historických center měst.

Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas. 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna; IDEA RS s.r.o. Odborný garant: Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.; Ing. Lubomír Šabatka, CSc. Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků. Prostor bude věnován problematikám norem EN 1992-1, EN 1992-2 a EN1992-3. Důraz je kladen mimo jiné

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ POVOLENÍ OD STAVEBNÍHO ÚŘADU

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice, (vstup z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Milan PACÁK, vedoucí odboru územního plánování stavebního řádu krajského úřadu Královéhradeckého kraje Odborný garant: Ing. Jana Lepičová, Agentura BONUS Cílem semináře je seznámit jeho účastníky zejména z oblasti přípravy staveb a jejich projektování s požadavky stavebního zákona na kvalitu obsahu dokumentů předkládaných žadateli na stavební úřad pro vedení jednotlivých druhů správních řízení a to zejména se zaměřením na řízení