ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - České Budějovice

Formát: 2018-09-19
Formát: 2018-09-19

VELETRH: FOR ARCH 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který se koná v termínu 18. – 22. září 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA (Praha 9-Letňany).

Sucho a hospodaření s vodou

Oblastní kancelář České Budějovice
Zahájení v 9:00 hod. v kongresovém sálu hotelu Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích. Celostátní konference se bude věnovat změnám klimatu, opatřením k předcházení rizikům sucha v průmyslu, zemědělství včetně ochrany zdrojů vod pro zásobení obyvatelstva vodou.

Nový SZ a navazující vyhlášky, dopady na AO a zkušenosti s jeho zaváděním. Standardy činností ČKAIT.

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13-17 hod. Program: nový stavební zákon - změny v územním plánování, dopady do stavebního řádu, povolování staveb, změny a podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, navazující vyhlášky (č.500/2006 Sb.; 503/2006 Sb.) podmínky pro projektovou činnost, vyhláška č. 499/2006 SB., standardy činností ČKAIT pro obory PS, TZS; ocenění činnosti. Přednášející: Ing. Pavel Štěpán, ČKAIT Ing. Daniela Řežábková, JČ KÚ, ved. odd. územního plánování a stavebního řádu a investic

PASIVNÍ DOMY JIŽNÍ MORAVY

Oblastní kancelář České Budějovice
Na letošní podzimní exkurzi navštívíme pasivní domy, zajímavou stavbu roku 2016 ale i přírodní krásy Pálavských vrchů na jižní Moravě. Program: 28.9. 2018 (pátek) Odjezd v 8.00 hod. z Českých Budějovic směr Jindřichův Hradec. Prohlídka Archeologického parku v Pavlově (Stavba roku 2016), kde se na svazích vápencového hřebene Pálavy představuje jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů. Individuálně oběd nebo malá ochutnávka ve vinném sklípku. Přejezd do Hotelu Beatrice v Prušánkách a posezení u společné večeře. Pozn.: Prušánky je malá obec tvořena hned 450 sklípky. 29.9.2017 (sobota)

SEMINÁŘ SVI: Betonové konstrukce pro vodohospodářské stavby

Použití betonových konstrukcí ve VH stavitelství je dnes zcela běžnou praxí, v porovnání s pozemními či jinými stavbami jsou však betonové konstrukce ve vodním prostředí vystavovány jinému zatížení a podmínkám svého okolí. Celková kapacita:  65

Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas:13-17 hod. Dřevo je ve stavebnictví stále používaný a nenahraditelný materiál, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů prevenci proti napadení škůdci (hmyz, houby, plísně) již ve fázi projekční přípravy. Jaký je vývoj evropské legislativy v oblasti impregnace dřeva. Co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva. Program akce:

Povodňovéa záplavové plány staveb a objektů v záplavových územích; Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13-17 hod. Povodňové plány staveb a objektů v záplavových územích Vodní zákon (č.254/2001 Sb.) ve svém § 71 ukládá zpracování povodňových plánů pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. Předložení povodňového plánu stavby je buď vyžadováno spolu s doklady pro vydání stavebního povolení, nebo je ukládáno jako podmínka před zahájením stavebních prací. Přednáška bude zaměřena na: - legislativní rámec povodňových plánů,

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Dřevostavby 2019

Veletrh Dřevostavby 2019 se koná v termínu 7. - 10. 2. 2019 na výstavišti Praha 7-Holešovice. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.! __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.