ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - České Budějovice

Formát: 2018-11-21
Formát: 2018-11-21

Defekty budov 2018

Oblastní kancelář České Budějovice
Letos se již podesáté v Českých Budějovicích sejde vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov, a to v termínu 29. - 30. listopadu 2018. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

Adventní setkání v Nových Hradech

Oblastní kancelář České Budějovice
Odjezd autobusu v 14.00 hod. z Mariánského náměstí Č. Budějovice Program: Hotel Rezidence- přivítání starostou a krátká exkurze rekonstruovaným hotelem, drobné občerstvení Muzeum - prohlídka Empírový zámek -– prohlídka nově rekonstruovaného empírového divadla s kulturním programem. Večeře v hotelu Máj Předpokládaný návrat do Č. Budějovic cca v 22.00 hod. Poplatek: Členové ČKAIT/ČSSI 500 Kč, dotace členům 100 Kč. Přihlášky včetně zaplacení poplatku do 23.11.2018 v kanceláři nebo po telefonické domluvě převodem na účet. Upozorňujeme na omezený počet 50 účastníků.

VALNÁ HROMADA ČKAIT 2019

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích Čas: od 14-17 hod. PROGRAM: Prezence 13.30-14.00 hod. 1. Zahájení a schválení programu jednání valné hromady 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise 3. Zpráva předsedy oblasti k: činnosti za rok 2018 a návrhu plánu činnosti na r.2019 včetně rozpočtu 4. Vystoupení předsedy ČKAIT 5. Zpráva dozorčí rady ČKAIT 6. Diskuse k předneseným zprávám + vystoupení hostů 7. Zpráva mandátové komise 8. Volba delegátů na shromáždění delegátů a náhradníků 9. Vystoupení hostů 10. Zpráva volební komise 11. Diskuze

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Dřevostavby 2019

Veletrh Dřevostavby 2019 se koná v termínu 7. - 10. 2. 2019 na výstavišti Praha 7-Holešovice. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2019

Veletrh Památky - Muzea - Řemesla ve v roce 2019 koná v termínu 21. - 24. 2. 2019 v Praze 7-Holešovicích. Více informací - web veletrhu.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.! __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.