ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - České Budějovice

Formát: 2017-12-17
Formát: 2017-12-17

VALNÁ HROMADA ČKAIT

Oblastní kancelář České Budějovice
Dne: 17.1.2018 Místo: Clarion Congress Hotel, České Budějovice, Pražská tř.4,České Budějovice Čas: 14:00-17:00 hod. Pozvánka s programem v příloze.

VELETRH: Dřevostavby 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby, který se koná v termínu 1. – 4. února 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

VELETRH: Střechy Praha 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha, který se koná v termínu od 8. do 10. února 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. PROGRAM:

Novela stavebního zákona, včetně navazujících vyhlášek

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice ) vchod do auly z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednáší: Ing. Milan Pacák, vedoucí stavebního odboru Hradec Králové Cílem semináře je seznámit účastníky se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění po novele č. 225/2017 Sb.. Pozornost bude věnována nejprve stavebnímu řádu, kde budou představeny dílčí důležité změny a následně režimy povolování, umísťování a kolaudace staveb, které stavební zákon po novele nabízí. Účastníkům semináře bude poskytnut jejich přehled s potenciálními výhodami či nevýhodami.

VELETRH: Památky – Muzea – Řemesla 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Památky – Muzea – Řemesla, který se koná v termínu 8. – 9. března 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích. Veletrh nabídne opět rozmanitou skladbou vystavovatelů.

Vodohospodářské stavby

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Program: 1. blok – obecná část Shrnutí základních informací v legislativě vodohospodářských staveb. Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s. 2. blok- stavby inženýrských sítí Kanalizace , kanalizační přípojky, Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s. 3. blok – čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod do 2000 EO Přednášející: Ing. Josef Smažík, ředitel EKOEKO Č. Budějovice

Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednáší:Ing. Ondřej Perháč, IDEA StatiCa Program: Moderní a pokročilé metody řešení detailů betonových a ocelových konstrukcí. Nové numerické metody a postupy pro řešení poruchových oblastí v železobetonu, a to jak pro prutové prvky, tak i pro stěnové konstrukce. Novinky pro řešení posouzení obecných ocelových styčníků a kotvení.

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.