Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Datové schránky pro autorizované osoby ČKAIT

Druh akce
webinář
Trvání
3 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1.00
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Mgr. Ing. Ondřej Menoušek
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Ing. Ondřej Menoušek, Ministerstvo vnitra
Hlavní odborné téma – program akce
Od 1. ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra postupně zřizovat povinné datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tj. živnostníkům, OSVČ, svobodným povoláním; dále nepodnikajícím právnickým osobám, tj. spolkům, nadacím, SVJ, bytovým družstvům. Děje se tak v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé schránek postupně dostávat své přihlašovací údaje.
Držitelům datových schránek současně vzniká povinnost komunikovat s orgány veřejné moci pouze jejich prostřednictvím; stejná povinnost platí pro orgány veřejné moci.
Po 1. 7. 2023 budou povinné datové schránky zřizovány všem autorizovaným osobám (členům ČKAIT a ČKA).

Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámení s problematikou datových schránek, koho se bude povinnost mít datovou schránku týkat a co z toho vyplývá pro autorizované osoby ČKAIT.

Obsah je dostupný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlaste se prosím.

Obsah je dostupný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlaste se prosím.

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Vojtěch Ježek,

Omluveni:.doc. Ing. Marek Novotný Ph.D., Ing. Ilona Koubková,

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

Zápis z jednání výboru ČKAIT České Budějovice 5.12.2022

1. Kontrola úkolů z minulého jednání

  • 10.11.2022 - Okna, vnější stínění a stavební otvory ve zděném domě: účast 23 AO
  • 19.11.2022 - Exkurze na dálnici D3-tunel Pohůrka: účast 19 osob.
  • 24.11.2022 - Defekty budov 2022: účast 21 AO

2. Plán činnosti