Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS JEDNÁNÍ VÝBORU ČKAIT dne 4.12.2023

1.    Kontrola úkolů z minulého jednání
Úkoly byly plněny průběžně.
16.11.2023 Stavební zákon v praxi – semináře se účastnilo 38 AO.
23.11.2023 Defekty budov 2023- konference se zúčastnilo 24 AO. Celková účast včetně studentů VŠTE 241 osob.

SPOLEHLIVĚ, EFEKTIVNĚ I STŘÍDMĚ

Nikoli design, ale to, co se skrývá pod fasádou, jaké technologie byly použity a jak bude stavba po svém dokončení fungovat, rozhoduje už 19. rokem o výsledcích tradiční Ceny Inženýrské komory, které vypisuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). I v letošním ročníku byly z větší části oceněny stavby, které lidem slouží od první chvíle. Spolehlivě, efektivně a nezřídka i střídmě a odpovědně ve vztahu k veřejným financím.

Obsah je dostupný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlaste se prosím.

Obsah je dostupný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlaste se prosím.

Konference SANTINI 2023 představí komplexnost práce tohoto geniálního stavitele

TZ 26/2023: Byl Jan Blažej Santini-Aichel (1667–1723) více stavitelem, urbanistou, nebo krajinářem? Nakolik jeho stavební umění předběhlo svou dobu? A známe všechny jeho realizace na území České republiky? A jak dokázal v jedné osobě spojit navrhování staveb a dohled nad jejich realizacemi a zároveň provozem? Hvězdně obsazená odborná konference SANTINI 2023, která se koná 7. prosince v Mezinárodním duchovním centru Pražská křižovatka u příležitosti výročí 300 let od úmrtí tohoto světoznámého barokního tvůrce, nabídne řadu dalších otázek. Přizvaní odborníci si připravili řadu odpovědí i odborných hypotéz a přítomné publikum provedou po zhruba dvaceti Santiniho stavbách.

05. 12. 2023