Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování nosných konstrukcí staveb - seminář

Celková kapacita
70

Anotace: Mechanická odolnost a stabilita je prvním z požadavků na stavby u nového stavebního zákona. Podmínky pro navrhování nosných konstrukcí upravuje tento zákon a doplňují připravované vyhlášky ve svých paragrafech. Seminář seznamuje s rozdíly oproti původnímu zákonu 183/2006 Sb a ukazuje na vhodné řešení obsahu a formy pro jednotlivé stupně projektové dokumentace.

Program akce:

Poruchy vozovek, diagnostický průzkum, revize TP 87 - seminář

Celková kapacita
70

Anotace: Školení je zaměřeno na znalost druhů poruch, příčin jejich vzniku a následného vývoje. Pro technicky správný a ekonomicky efektivní způsob opravy vozovky je nezbytný diagnostický průzkum vozovky. Toto vše dohromady je nezbytným předpokladem, aby návrh opravy vozovky byl technicky správný a ekonomicky efektivní.

Přednášející: Ing. Jan Zajíček - APT SERVIS

Doba konání: 12.00 - 16.00 hodin

Místo konání: SPŠ stavební v Plzni, Chodské nám. 1585/2

Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem LUMON - seminář

Celková kapacita
70

Anotace: Prezentace v první části semináře představí finského dodavatelem zasklívacích systémů Lumon Oy, dále výhody zasklívání z pohledu designu, energetických úspor, životního prostředí a bezpečnosti. V druhé části prezentace budou představeny jednotlivé systémy a technická řešení systémů u novostaveb i renovovaných budov.

Program akce:

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb - seminář

Celková kapacita
70

Anotace: Zděné konstrukce stále představují stále velmi užívanou stavební technologii. Pro navrhování staveb je podstatné znát nejen současné materiály, zdící prvky a normové postupy, ale i fungování zděných konstrukcí ve spojení s dalšími částmi stavby, jako jsou základy, stropní a střešní konstrukce. Seminář je zaměřen na navrhování, modelování, výpočty a detaily zděných staveb od těch jednoduchých a jednopodlažních po stavby vícepodlažní z různých druhů cihel.

Program akce: