Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Po někom potopa, po nás uklizeno

Druh akce
webinář
Trvání
2 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, investoři, studenti VŠ
Počet bodů
0.50
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Zima, předseda OP ČSSI Ústí nad Labem
Přednášející (pracoviště)
Ing. Walter Fiedler,
ředitel PKÚ. s.p.

Ing. Miroslav Seidl, Ph. D. ,
specialista, DIAMO, s.p. - odštěpný závod PKÚ - Kohinoor
Hlavní odborné téma – program akce
Rekultivace, revitalizace a resocializace opuštěných objektů a areálů; Koncepce řešení ekologických škod; Využití potenciálů rekultivované krajiny.
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem přednášky je srovnání opuštěných továren, nevyužívaných zemědělských statků a opuštěných vojenských areálů a kasáren s rekultivovanými plochami po těžbě surovin, které našly nové využití. Autoři dále uvádějí, že na základě dlouhodobých zkušeností s rekultivační činností lze vytvořit plněhodnotnou funkční krajinu, která po následné realizaci revitalizačních a resocializačních záměrů odpovídá potřebám lidí v 21. století. Na několika příkladech fotografií tzv.

Obsah je dostupný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlaste se prosím.

Obsah je dostupný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlaste se prosím.

Obsah je dostupný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlaste se prosím.

Zápis z jednání výboru ČKAIT oblasti Olomouc

Přítomni: dle prezenční listiny (založena s originálem)


  1. Semináře a školení

    Zatím máme zajištěný seminář na 10.5.2022 od 9.00 hod “Zásady požární bezpečnosti v projektech a na stavbách”, který bude mít přednášející: Doc. Ing. Jiří Pokorný , PhD., MPA - děkan VŠB fakulta bezpečnostního inženýrství a Ing. Lukáš Foukal a ing. Aleš Tulach - HZS Olomouc.