Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TE01

TE01

Název oboru
technika prostředí staveb
Specializace
vytápění a vzduchotechnika