ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Jihlava

Formát: 2017-10-22
Formát: 2017-10-22

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

PROPAMÁTKY

V letošním roce se uskuteční jubilejní 10. ročník konference PROPAMÁTKY – obnova a využívání staveb. Mezioborová konference se uskuteční ve dnech 9. a 10. listopadu v Havlíčkově Brodě. Čtvrteční odborná část se odehraje v budově Staré radnice, na pátek pak bude připraven doprovodný program. Okruhy odborného programu zahrnou historický vývoj radničních budov u nás, jejich architektonické kvality či zapojení do urbanismu města. Zazní ale také informace o možnostech jiného využití těchto staveb včetně konkrétní podoby a vzniku nových městotvorných kvalit a způsobů financování.