Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

OK Praha - webinář Technická komise ČKAIT - 22. 4. 2020

Přednášející:

Ing. Linda Veselá, Ph.D, Metrostav a.s.
Ing. Jan Klečka, Metrostav a.s.

Anotace:

Cílem semináře je seznámit AO s vydanými technickými standardy ČKAIT, s jejich obsahem, proč standardy vznikají a jak je v praxi využít.

Program:

1. Co TS ČKAIT
2. Obsah TS 01 - Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností
3. Práce s exelovou pomůckou TS 01
4. Obsah TS 02 Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp
5. Připravované technické standardy

Metodika zadávání projektových prací

Metodika, kterou zpracovala Komise ČKAIT pro ZZVZ, byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka pouze k postupu v zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud by zadavatel zadával veřejnou zakázku v zadávacím řízení, musí postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Komise ČKAIT pro ZZVZ k institutu doložky vyšší moci upozorňuje a doporučuje

ČKAIT na svých webových stránkách Bezplatná právní poradna od 23.3.2020 upozorňuje na bezplatnou právní poradnu mezinárodního týmu právníků, který spustil ve spolupráci s Frank Bold Advokáti, bezplatnou právní poradnu pro občany, podnikatele, obce i státní správu, s cílem pomoci zmírnit sekundární dopady pandemie koronaviru v České republice.

OK Praha - WEBINAŘ 4.5.2020 - Netradiční stavební materiály a technologie

Přednášející: Mgr. Pavel Svatoš; Miroslav Trojan DiS; Ondřej Vítek; Ing. Miloš Hutník - Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber

Odborný garant: Ing. Tomáš Pošta

Anotace:
Řadu let byly aplikovány zažité materiály a postupy. Se zvyšujícími požadavky na stále rychlejší a variabilnější postupy vznikla potřeba nových materiálů. To ale prezentuje odlišné provádění včetně přípravy a na webináři ukážeme některé z nich.

Program: