ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Liberec

Formát: 2018-03-18
Formát: 2018-03-18

Prezentace firmy 27.3.18 - Nové trendy v projektování TZB instalací - koncept metodiky projektování dle BIM

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Nové trendy v projektování TZB instalací - koncept metodiky projektování dle BIM Přednášející: Ing. Pavel Seidl, firma Wawin Ekoplastik, Ostrava Odborný garant: Barbora Kube Hlavní odborné téma: Nové přístupy k projektování vnitřních rozvodů vody, vytápění a kanalizace v rámci proj. přípravy komplexních stavebních investičních celků. Datum: 27. 03. 2018 Začátek akce: 12.00 h Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna Ulice: Sokolovské náměstí 14,Liberec. Celková kapacita:  50

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno 2018

Stavební veletrhy Brno, ČKAIT a IC ČKAIT pořádají v předvečer zahájení Stavebních veletrhů Brno tradiční ouverturu na téma PROBLEMATIKA MĚST PROGRAM: Přednáška Ing. arch. Jaroslava Dokoupila, Arch.Design s.r.o. Představení STAVEBNÍ KNIHY 2018 – Parkování ve městě (21. svazek edice Stavební kniha), Ing. Pavel Křeček, ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, Informační centrum ČKAIT

Seminář ČKAIT 24.4.18 - Vady a poruchy v pozemních stavbách a jejich příčiny a rozbory

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Vady a poruchy v pozemních stavbách a jejich příčiny a rozbory Přednášející: Ing. Svoboda, soudní znalec, specialista na vady a poruchy staveb Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický Hlavní odborné téma: Vady a poruchy staveb realizovaných objektů, objasňování jejich příčin a dokumentování skutečných případů z praxe soudního znalce v tomto oboru. Datum: 24. 04. 2018 Začátek: 12:00 h Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

SEMINÁŘ: BIM – Role projektantů a výrobců (Stavební veletrhy Brno 2018)

Seminář BIM – role projektantů a výrobců je pořádán v rámci Doporovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2018. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 (Stavební veletrhy Brno 2018)

Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Další, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Celková kapacita:  60

Seminář ČKAIT 22.5.18 - Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů ETICS

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů ETICS Přednášející: Ing. Ladislav Valeš, externí spolupracovník společnosti Fischer international s. r. o. Odborný garant: Filip Fránek Hlavní odborné téma – anotace: 1. Návrh a posuzování upevnění ETICS k podkladu před vydáním směrnice EAD 330196-00-0604.2016 a po ní. 2. Kombinovaný systém upevnění ETICS k podkladu - koncepčně nová technologie společnosti fischer. 3. Praktický postup při sanaci, nebo zdvojení ETICS s využitím technologií společnosti fischer. Datum: 22. 05. 2018 Celková kapacita:  50

Seminář ČKAIT 13.6.18 - Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Požární bezpečnost staveb Přednášející: pracovníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Odborný garant: Ing. Ondřej Zmrhal Hlavní odborné téma: Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb. Datum: 13. 06. 2018 Začátek akce: 9:00 h Místo konání: přednáškový sál pavilonu "P" Krajské nemocnice Liberec Ulice: Husova 10, Liberec.