ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Liberec

Formát: 2017-02-24
Formát: 2017-02-24

seminář CžV - Nový systém pro zlepšení tepelně technických a akustických vlastností zdí starých a panelových objektů, 7. 3. 2017

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Nový systém pro zlepšení tepelně technických a akustických vlastností zdí starých a panelových objektů. Přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, manažer tech. poradenství firmy HELUZ. Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický, ČKAIT. Hlavní odborné téma: - navrhování a realizace systému HELUZ, nové trendy navrhování a poznatky z realizace a nový systém pro zlepšení tepelně technických a akustických vlastností staveb. Datum konání: 07.03.2017. Začátek akce: 12.00 h. Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna. Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

seminář CžV - Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb, 21. 3. 2017

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: BIM 2017. Přednášející: Ing. Tomanová, Ing. Černý, Ing. Minka, Ing. Matyáš, Ing. Krošová, Bc. Vacek, Ing. Hampl, Bc. Štěpánek, J. Svoboda. Odborný garant: Pracovní skupina ČKAIT pro energetickou náročnost budov a pro BIM. Hlavní odborné téma: - co je metoda BIM, - využití metody BIM při navrhování staveb a využití metody z hlediska zhotovitele, - přednosti, příp. úskalí použití metodiky BIM z pohledu stavebníka, - modely stavebních výrobků, Datum konání: 21.03.2017 Začátek akce: 09.00 - 13:00 h. Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna. Celková kapacita:  50

seminář CžV - Opravy a zdvojení zateplovacích systémů (ETICS) dle ČSN 73 0810, 4. 4. 2017

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Opravy a zdvojení zateplovacích systémů (ETICS) dle ČSN 73 0810. Přednášející: Jiří Klásek, tech. pracovník firmy STOMIX s. s r. o. Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický, ČKAIT. Hlavní odborné téma – anotace: 1. Opravy a zdvojení zateplovacích systémů (ETICS) dle ČSN 73 0810. 2. Implementace nové požární normy v zateplovacích systémech dle ČSN 73 0810. Datum konání: 4.4.2017. Začátek akce: 12.00 h. Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna. Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

seminář CžV - Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN, 25. 4. 2017

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Přednášející: Ing. Ondřej Perháč, IDEA RS s. r. o., Brno. Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický, ČKAIT. Hlavní odborné téma: - aktuální témata z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků, - problematika norem EN 1992-1, EN 1999-2 a EN 1992-3, - moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení. Datum konání: 25.04.2017. Začátek akce: 12.00 h. Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna. Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

seminář CžV - Geologické poruchy při realizaci dopravních staveb v ČR, 23. 5. 2017

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Geologické poruchy při realizaci dopravních staveb v ČR. Přednášející: Ing. Petr Kycl, GIS Praha. Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický, ČKAIT. Hlavní odborné téma: - geologické poruchy při realizaci dopravních staveb, jejich příčiny a postupy k jejich eliminaci. Datum konání: 23.05.2017. Začátek: 12.00 h. Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna. Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec Celková kapacita:  50

seminář CžV - Požární bezpečnost staveb. 14. 6. 2017

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Požární bezpečnost staveb. Přednášející: pracovníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Odborný garant: Ing. Ondřej Zmrhal, HZS LK Hlavní odborné téma: - novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb. Datum konání: středa 14.06.2017. Začátek akce: 09.00 h. Místo konání: Krajská nemocnice Liberec a. s., multifunkční sál pavilonu "P". Ulice: Husova 10, Liberec.