Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává tiskem pro potřeby členů vybrané pomůcky Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) a další publikace.

Ediční rada ČKAIT, jmenovaná představenstvem, řídí ediční činnost Komory. Rada posuzuje návrhy na vydání publikací, sestavuje ediční plán, schvaluje autory a oponenty publikací.

Technický den – exkurze na výstavbu mostu ve Valech u Přelouče, mostní estakádu přes údolní nivu Labe na D35 a křížení D35 s koridorovou železniční tratí v Uhersku

Celková kapacita
35

Předpokládaný program:

1) Nástup do autobusu v 8:00 hodin v areálu SÚS Pk, Pardubice, Doubravice 98.
2) Příjezd k rozestavěnému mostu Valy u Přelouče, výklad a prohlídka 8:45 - 9:30 hod.
3) Příjezd na okružní křižovatku Opatovice nad Labem, výklad a prohlídka 10:10 hod - 10:50 hod.
4) Příjezd do Uherska ke stavbě dálničního nadjezdu, exkurze 11:00 hod - 11:50 hod.
5) Příjezd na Statek Uhersko č.p. 1, kde bude poskytnuto občerstvení.

Návrat na dvůr SÚS Pk předpokládáme mezi 15 a 16 hodinou.

Pojištění právní ochrany

Vážené autorizované osoby,
stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují Vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahování do trestních či správních řízení a výjimkou nejsou ani absurdní pracovněprávní spory.

Zpráva o činnosti DR za 2019

Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2019 ve standardním režimu, který započal kontrolami kanceláří všech 13- ti oblastí Komory. Tyto kontroly jsou spojeny i s poslední prověrkou příprav výborů oblastí na Valné hromady. Kontroly byly zaměřeny na splnění základních formálních náležitostí (řádné a včasné obeslání všech členů ČKAIT v oblasti) a především na přípravu voleb do oblastí. Součástí návštěv zástupců DR na oblastech je také kontrola plnění usnesení valných hromad oblastí z předchozího roku a kontrola využívání prostředků pro odbornou činnost oblasti.

8. ročník konference Smart city

8. diskusní fórum o rozvoji Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň. Akce se zúčastní Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO CZ, Ing. Vlastimil Gola, radní pro SMART CITY statutárního města Plzeň, Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., proděkan FEL ZČU Plzeň, Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT.

Úvodní přednášky bloků: Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., ředitel odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT MV ČR. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., prezident CZECH SMART CITY CLUSTER

 

Exkurze do Vídně a její přestavbové projekty

Exkurze do Vídně a její přestavbové projekty
Cestovní kancelář Toulky Evropou ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice a OK ČKAIT Plzeň organizuje ve dnech 26.-28. září 2020 "Studijní cestu do Vídně"
Vybrali jsme podnětné přestavby celých čtvrtí, abychom poznali jak se dá žít příjemně, úsporně a chytře - viz příloha "Jak chtějí žít ve Vídni" - kde naleznete úplný program.
Cestovní smlouvu (Přihlášku) jako zákazník potvrďte a zašlete (v příloze) e-mailem na CK Toulky Evropou: kolektivy@toulkyevropou.cz