ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Olomouc

Formát: 2019-12-09
Formát: 2019-12-09

Webinář - Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace:  Celková kapacita:  80

Webinář - Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Přednášející:Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.  Anotace: 

VELETRH: Střechy Praha 2020

Veletrh Střechy Praha je největší a jedinečnou akcí v oboru střech v České republice a střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů. V únoru 2020 proběhne jeho již 22. ročník.

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2020

8. ročník mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití památek, muzeí a řemesel PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA se uskuteční v nových prostorách PVA EXPO Letňany.

Seminář CŽV - Technický dozor stavebníka

Oblastní kancelář Olomouc
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby. Program: • Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví Celková kapacita:  96

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2020

Stavební veletrh Brno, který se koná 26. - 29. 2. 2020, pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

Seminář CŽV - Provádění a kontrola výkopů v komunikacích -POZOR! bude stanoven nový termín!!

Oblastní kancelář Olomouc
Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Program akce: Školení je zaměřeno na otázku, čím se zásypy rýh liší od běžně prováděných zemních prací při stavbě vozovek a čím a jak se mají rýhy zasypat. Celá problematika je brána komplexně od základních vlastností materiálů, technologie provádění až po upozornění na některé problémy při realizaci. Místo konání: MVŠO - Bea campus , Tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc Začátek: 15:00 hod. Přednášející. Celková kapacita:  56

Seminář CŽV - Mapové podklady

Oblastní kancelář Olomouc
Mapové podklady pro projektování Program akce: Mapové podklady a informace k území pro projektování a realizaci staveb dostupné na webu cuzk ( zdarma, za poplatek), informace o existenci inženýrských sítí, průzkumných vrtech, druhy a způsoby využití pozemků atd. Místo konání: MVŠO - Bea campus, Tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc Začátek: 15:00 hod. Přednášející: Ing. Renata Nováková, vedoucí obchodního oddělení Zeměměřičského úřadu Praha Celková kapacita:  56

Seminář CŽV - Odborná diskuze

Oblastní kancelář Olomouc
Odborná diskuze se zástupci magistrátu - odboru stavebního, odboru dopravy a územního rozvoje, odboru životního prostředí, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,... Program akce: Požadavky stavebních úřadů a některých dotčených orgánů statní správy souvisejících s povolováním staveb. Odpovědi na dotazy autorizovaných osob při výkonu vybraných činností ve výstavbě. Příklady z praxe. Místo konání: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc Začátek: 14:00 hod. Přednášející: pracovníci MMOl a dalších dotčených orgánů státní správy Celková kapacita:  100

Seminář CŽV - Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu

Oblastní kancelář Olomouc
Hlavní odborné téma: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových systémů v olomouckém kraji. Program akce: Celková kapacita:  56