ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Olomouc

Formát: 2017-02-24
Formát: 2017-02-24

CŽV - Hospodaření se srážkovou vodou 7. 3. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma retence srážkových vod, vsakovací systémy, zařízení pro využití dešťové vody, příklady z praxe. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 7. března 2017 v 15 hodin. Přednášející: Bc. Michal Plotěný, ASIO, s.r.o. Brno.

Přednáška ČKAIT na stavebním veletrhu Stavotech Olomouc

Oblastní kancelář Olomouc
Zveme na přednášku: Téma : Prokazování shody u nakupovaných materiálů Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Termín : Přednáška se uskuteční 30. 3. 2017 Čas : 10.00 - 12.00 hod Místo : Výstaviště Flora, Wolkerova 17, Olomouc - konferenční místnosti ve správní budově Flory ( vedle pavilonu A) Přednášející: Ing. Jan Zajíček - zpracovatel ČSN pro konstrukce vozovek. Nezávislý poradce v oboru technologie a navrhování vozovek, člen technické normalizační komise CEN/TC227/WG4

CŽV - Stavební mechanika v praxi 4. 4. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: navrhování a posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí s využitím současně platných normových předpisů. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 4. dubna 2017 v 15 hodin. Přednášející: Ing. Martin Krejsa, PhD. - VŠB Ostrava.

CŽV - Informační model stavby - BIM, 9. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář zaměřený na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, provádění z hlediska zhotovitele a provozu staveb z pohledu stavebníka. Hlavní odborné téma – program akce:

CŽV - Implementace nové požární normy v zateplovacích systémech 6. 6. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: zvýšené požadavky na požární bezpečnost fasád dle revidované ČSN 73 08 10. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 6. června 2017 v 15 hodin. Přenášející: Bc. Jiří Klásek, STOMIX s.r.o.