ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Olomouc

Formát: 2018-03-18
Formát: 2018-03-18

CŽV - Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek

Oblastní kancelář Olomouc
Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek. Odborná přednáška v rámci stavebního veletrhu Stavotech. místo: Olomouc, Výstaviště Flora, zasedací místnost ve správní budově ( vedle pavilonu A) Čas: 10.00-12.00 hod. Přednášející : Ing. Jan Zajíček, nezávislý poradce v oboru technologie a navrhování vozovek, člen technické normalizační komise CEN/TC227/WG4 pro silniční materiály Celková kapacita:  40

CŽV - Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Novela Stavebního zákona. 10. 4. 2018 Informace k velké novele stavebního zákona účinné od 1. ledna 2018. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro řízení sekce stavebního práva, MMR ČR Celková kapacita:  120

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno 2018

Stavební veletrhy Brno, ČKAIT a IC ČKAIT pořádají v předvečer zahájení Stavebních veletrhů Brno tradiční ouverturu na téma PROBLEMATIKA MĚST PROGRAM: Přednáška Ing. arch. Jaroslava Dokoupila, Arch.Design s.r.o. Představení STAVEBNÍ KNIHY 2018 – Parkování ve městě (21. svazek edice Stavební kniha), Ing. Pavel Křeček, ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, Informační centrum ČKAIT

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

SEMINÁŘ: BIM – Role projektantů a výrobců (Stavební veletrhy Brno 2018)

Seminář BIM – role projektantů a výrobců je pořádán v rámci Doporovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2018. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 (Stavební veletrhy Brno 2018)

Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Další, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Celková kapacita:  60

CŽV - Nový atomový zákon

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Nový atomový zákon. Informace k Zákonu č. 263/2016 Sb. – změny v oblasti ochrany budov před radonem. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT Praha, Mgr. Marcela Berčíková, SÚJB Celková kapacita:  60

CŽV - Ochrana osobních údajů

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Ochrana osobních údajů. Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : JUDr. Jiří Žůrek, ředitel odboru pro styk s veřejností UOOU Celková kapacita:  60