ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Olomouc

Formát: 2017-01-22
Formát: 2017-01-22

VELETRH: Dřevostavby 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby 2017, který se koná v termínu 2. – 5. února 2017 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

CŽV - Finance a daně, novelizace 2016

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář Finance a daně - novinky v oblasti finančních předpisů a daní. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 7. února 2017 v 15 hodin. Přednášející: ing. Pavel Prudký a ing. Milan Lošťák, FÚ.

VELETRH: Střechy Praha 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha 2017, který se koná v termínu od 9. do 11. února 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017 je zaměřeno zejména na novou požární normu ČSN 73 0810, její změny oproti původní normě zejména v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí, dřevostaveb a střech. Dále se fórum zabývá navrhováním dřevěných konstrukcí od aktualit v navrhování spojů, výměny a zesilování krovů, včetně novinek v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb. Zároveň budou prezentovány zajímavé dřevěné stavby. PROGRAM: Celková kapacita:  80

CŽV - Hospodaření se srážkovou vodou 7. 3. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma retence srážkových vod, vsakovací systémy, zařízení pro využití dešťové vody, příklady z praxe. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 7. března 2017 v 15 hodin. Přednášející: Bc. Michal Plotěný, ASIO, s.r.o. Brno.

CŽV - Stavební mechanika v praxi 4. 4. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: navrhování a posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí s využitím současně platných normových předpisů. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 4. dubna 2017 v 15 hodin. Přednášející: Ing. Martin Krejsa, PhD. - VŠB Ostrava.

CŽV - Implementace nové požární normy v zateplovacích systémech 6. 6. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: zvýšené požadavky na požární bezpečnost fasád dle revidované ČSN 73 08 10. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 6. června 2017 v 15 hodin. Přenášející: Bc. Jiří Klásek, STOMIX s.r.o.