Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správný návrh střešních trapézových plechů

Druh akce
webinář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby, projektanty, stavební firmy
Počet bodů
1.00
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Seifert, Ing. Jan Mařík, Ph.D., Konstat s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. TRAPÉZOVÝ PLECH A JEHO POUŽITÍ V KONSTRUKCÍCH STŘECH
2. SPECIFIKA KONKRÉTNÍCH TYPŮ A MOŽNOSTÍ PRO NÁVRH A POSOUZENÍ
3. ZATÍŽENÍ A JEHO ROZNOS (FVE)
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (PODPORY, KOTVENÍ, NAPOJOVÁNÍ, ZÁVĚSY, STATICKÁ SCHÉMATA)
5. NEVHODNÁ (ŠPATNÁ) A VHODNÁ ŘEŠENÍ (PŘÍKLADY)
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Jak zohlednit specifika střešních trapézových plechů při návrhu. Vhodně a nevhodně uvažované zatížení včetně FVE, vhodná konstrukční řešení, návaznosti na ostatní konstrukce, údržba a kontrola.

Požárů fotovoltaik přibývá

…“V poslední době dochází i k rozmachu plastových nosných konstrukcí, které kvůli nižší ceně nahrazují nehořlavý materiál a na nichž jsou uloženy panely. Plastová konstrukce ale není podle vyhlášky č. 114/2023 Sb. přípustná z hlediska bezpečné instalace, proto je nutné v těchto případech projít řádným stavebním řízením bez ohledu na výkon FVE,“ vysvětluje Ing. Josef Král, autorizovaná osoba v oblasti požární bezpečnosti staveb….

Je třeba přestavět železniční most v Praze?

ROBERT ŠPALEK předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT): “…Jde nejen o vzhled stavby, ale i o odpovědnost autorů, vlastníka i správců před soudem, k němuž by jistě došlo v případě havárie. V tomto světle jsou snahy o záchranu mostu na konci životnosti pochopitelné pouze esteticky. Nesmíme podceňovat zajištění bezpečnosti stavby a kapacity železniční dopravy v Praze. To jsou také podstatné pilíře veřejného zájmu. V souvislosti s nynějšími protesty veřejnosti si dovolím připomenout, že ty k tomuto mostu patří jaksi historicky.

Autorizační rada na svém 339. zasedání dne 12. 9. 2023 potvrzuje stanovisko prvně publikované v roce 2001 ohledně oprávnění zpracovávat projektovou dokumentaci potrubních vedení plynovodů autorizovanými osobami v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: